Yhteistyö

Suomen Vanhempainliiton tekemä yhteistyö perustuu kumppanuuteen ja dialogiin. Teemme tavoitteellista yhteistyötä lukuisten järjestöjen kanssa erilaisten kampanjoiden, hankkeiden ja vaikuttavien teemojen parissa.

Toimimme myös aktiivisesti monissa kasvatus- ja opetusalan verkostoissa, työryhmissä ja ohjausryhmissä, joissa voimme edistää kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyötä. Otamme kantaa ajankohtaiseen keskusteluun ja toimimme pro-aktiivisesti median suuntaan.  

Jäsenyydet 

Suomen Vanhempainliitto on jäsen seuraavissa järjestöissä: 

Nordisk kommitté, NoKo(Pohjoismainen vanhempainjärjestöjen yhteistyöverkosto) 
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 
Hyvinvointiala HALI ry 
Lastensuojelun Keskusliitto ry 
Liikenneturva 
Mediakasvatusseura ry 
Miesjärjestöjen keskusliitto ry 
Opintokeskus Sivis 
Suomen Leirikouluyhdistys ry 
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry 
Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTE 
Väestöliitto ry 
Kehittämiskeskus Opinkirjo ry 

Yritysyhteistyö 

Kehitämme toimintaamme myös luomalla strategisia ja tavoitteellisia kumppanuuksia yritysten kanssa. Yritysyhteistyössä suosimme pitkäjänteistä, arvoihimme perustuvaa ja sisältörikasta kumppanuutta. Yhteistyötämme ohjaa mm. Varainhankinnan ja yritysyhteistyön eettiset periaatteet. 

Yritysyhteistyöhömme liittyvät tiedustelut sähköpostitse Saija Ohtonen-Jonesilta.