Ammatit tutuiksi yläkoululaisille

28.12.2018

Työelämän monet polut ja erilaiset taidot on Nuori Yrittäjyys ry:n ja Vanhempainliiton yhteinen kampanja.

Työelämän monet polut ja erilaiset taidot – Ammatit tutuiksi yläkoululaisille on 8. – 9. luokkalaisille suunnattu ammatinvalintaa tukeva kampanja. Sen yksinkertainen ajatus on kertoa nuorille erilaisista ammateista, työelämäpoluista ja työarjesta. Kampanja järjestetään yhteistyössä vanhempien ja koulun kanssa. Tarkoituksena on, että vanhemmat esittelevät ammattejaan nuorille.

Kun koulu loppuu -tutkimuksen (2017) mukaan 90 % nuorista tuntee epävarmuutta ammatinvalinnasta. Työelämätietoa kaivataan erityisesti 8. luokan aikana. Koulutus ja tieto työstä vahvistaa nuoren oman polun löytymistä.

Kampanja järjestetään yhteistyössä vanhempainyhdistyksen ja koulun kanssa. Vanhemmat ja lähisukulaiset ovat nuorten tärkeimmät opintovalintojen vaikuttajia ja siksi on tärkeää, että vanhemmat ovat kertomassa nuorille ammateistaan. Kampanjaa varten on tuotettu valmis aineisto suunnittelun, markkinoinnin ja toteutuksen tueksi. Aineisto pitää sisällään mm. julisteen, suunnitelmapohjia ja PowerPoint-pohjan.

Järjestä kampanja

Kampanjan voi järjestää puolipäiväisenä (pari tuntia) tai kokopäiväisenä toteutuksena. Vanhempainyhdistys voi toimia järjestäjänä yhdessä koulun kanssa. Ajankohta kampanjalle on vapaa, mutta tapahtuma kannattaa aikatauluttaa koulun suunnitelmiin ajoissa. Vanhempien rekrytointi on hyvä aloittaa esimerkiksi syksyn ensimmäisessä vanhempainillassa.

Nuorilta kannattaa kysyä heitä eniten kiinnostavia ammatteja. Jos vanhempien joukosta ei löydy nuorten esittämiä ammattilaisia, voi vanhempainyhdistys tiedustella kyseisiä henkilöitä suoraan yrityksiltä, yhdistyksiltä tai viranomaisilta.

Yhden ammatin esittely kestää yleensä 20 minuuttia. Lisäksi jätetään aikaa kysymyksille. Vieraaksi kutsuttu ammattilainen kertoo esittelyn aikana nuorille arkisesti omasta urapolustaan, ammatistaan ja työn tekemisestä. Esittelyn tukena voi olla diaesitys, video työpaikalta tai työssä käytettäviä instrumentteja. Jos halutaan, voidaan jonkin ammatin kohdalla toteuttaa nuorille myös työpaja, jolloin tapahtumaan on hyvä varata enemmän aikaa.

Ammatin esittely vapaamuotoisesti

Ammatti esitellään hyvin arkisesti kertomalla esimerkiksi:

  • Minkälaista työ on käytännössä?
  • Minkälaisia taitoja siinä vaaditaan?
  • Miten alalle opiskellaan?
  • Miten itse on päätynyt alalle?

Toimi näin

Sopikaa rehtorin, opinto-ohjaajan ja opettajien kanssa toteutuksesta ja laatikaa yhteinen ohjeistus

  • Aikataulusuunnitelma
  • Kutsut henkilöille, jotka kertovat työelämästään ja -polustaan
  • Tapahtuman toteutus
  • Tapahtuman arviointi ja palautteen kerääminen

Aineistoa kampanjan tueksi

Ohjeet sisältävät kampanjakuvauksen, ohjeet vanhempaintoimijoille ja opettajille sekä aikataulupohjat.

Kampanjaohjeet (pdf)

Kampanjan esittelydiat vanhempainiltaan ja esityspohja ammatin esittelijöille.

Esittely- ja pohjadiat (pptx)

Markkinointijuliste (pdf)

Katso Näin tuet nuorta tulevaisuuden valinnoissa -video. Lisää aiheesta löydät myös Kun koulu loppuu -sivustolta. Videon on tuottanut Talous ja nuoret TAT.

Oho! Tämä video ei näy, koska olet kieltänyt markkinointievästeiden käytön. Nähdäksesi videon, käy hyväksymässä markkinointievästeet.