Vaikuttamisopas vanhempaintoimijoille

Osallistumalla kansalaistoimintaan, voit vaikuttaa ja edistää muutosta parempaan monissa eri rooleissa; verkoston jäsenenä, vapaaehtoisena osallistujana, luottamushenkilöinä tai viestin välittäjänä. Hyvin suunniteltu vaikuttamistyö on palkitsevaa.

Paikallisessa kasvatusyhteistyössä ja kunnissa vanhempainyhdistys on tärkeä vaikuttamiskanava. Se tuo esille vanhempien näkemyksiä kasvatusyhteisöjä, opetusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä. Yhdistys toimii lasten ja nuorten vanhemmille yhteistyön, vertaistuen ja vaikuttamisen foorumina. Vanhempainyhdistys puolustaa lasten oikeutta terveelliseen ja turvalliseen oppimis- ja kasvuympäristöön ja voi toiminnallaan edistää lasten ja perheiden hyvinvointia.

Vaikuttajan askelmerkit: 1. Yhteinen tavoite ja päämäärä. 2. Vaikuttamissuunnitelma. 3. Tiedottaminen ja yhteistyö. 4. Toteuttaminen. 5. Arviointi.

Vaikuttamisopas on suunniteltu paikallisesti koulussa tai päiväkodissa toimivalle vanhempainyhdistykselle, kuntakohtaisille vanhempainyhdistyksille tai mille tahansa tavoitteelliselle vanhempainryhmälle, joka haluaa edistää parempaa arkea ja päätöksentekoa ympäristössään. Opas kuvaa vaikuttamistyön askelmerkit, tarjoaa konkreettisia esimerkkejä ja kertoo, mitä tehdä kun keinot saada myönteistä muutosta aikaan loppuvat.

Lataa Vaikuttamisopas vanhempaintoimijoille (pdf)

Lataa Vaalivaikuttamisen huoneentaulu (pdf)