Vanhempainyhdistykset tukemassa lasten ja nuorten harrastustoimintaa

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen harrastustoimintaa tukemalla on tärkeä osa vanhempainyhdistyksien toimintaa. Mitä hyötyä harrastamisesta sitten on?

Mieleinen harrastus tukee lapsen kasvua ja kehitystä, sekä kehon että mielen hyvinvointia. Harrastus auttaa omien vahvuuksien löytämisessä ja taitojen karttuminen vahvistaa itseluottamusta. Tämän lisäksi harrastuksissa lapsi oppii sinnikkyyttä, rohkeutta ja sosiaalisia taitoja ja harrastuksen kautta voi myös löytyä kaveri sellaiselle lapselle, joka ei ole löytänyt samanhenkistä seuraa koulusta. Harrastaminen tarjoaa lapselle mahdollisuuden purkaa energiaa mielekkääseen tekemiseen ja unohtaa muut huolet.

Mitä harrastustoiminnan tukeminen voi konkreettisesti olla kouluyhteisön tasolla?

Vanhempainyhdistykset voivat esimerkiksi:

  • innostaa perheitä perheliikuntaan
  • hankkia ja huoltaa harrastus- ja välituntiliikuntavälineitä
  • mahdollistaa välituntiliikuntaohjaajien kouluttamisen
  • rakentaa ja kunnostaa lähiliikuntapaikkoja
  • järjestää kerhoja, retkiä, tapahtumia ja asiantuntijaluentoja

Vanhempainyhdistykset voivat huolehtia osaltaan myös siitä, että lasten ja nuorten ääni tulee kuulluksi harrastustarjonnasta päätettäessä koulun ja kunnan tasolla. Lasten ja nuorten harrastustoiveita on kartoitettu valtakunnallisella koululaiskyselylyllä, jonka tulokset ovat saatavilla koulu- ja kuntakohtaisesti. Kunnat tekevät myös omia harrastuskyselyitä. Viimeisin koululaiskysely on toteutettu vuonna 2020 ja tuloksiin voi tutustua opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla. Ihannetilanteessa kunnan ja koulujen harrastustarjotinta suunniteltaessa kuullaan lasten ja nuorten, vanhempien, koulujen opiskeluhuoltoryhmien sekä harrastusten järjestäjien ääntä.

Harrastustapahtumasta intoa uusiin harrastuksiin

Vuosittain syyskuun alussa toteutettavalla valtakunnallisella Harrastusviikolla kouluissa järjestetään erilaisia harrastustapahtumia ja usein valmisteluissa ovat mukana myös vanhempainyhdistykset. Vanhemmille ja lapsille suunnattu maksuton tapahtuma voidaan järjestää myös ilta- tai viikonlopputapahtumana. Tapahtuman ideana on tuoda esille uusia ja perinteisiä harrastusmahdollisuuksia, sekä tarjota harrastuksia järjestäville tahoille kanava löytää uusia harrastajia.

Mukaan harrastustapahtuman järjestelyihin voidaan kutsua esimerkiksi urheiluseurat, kunnan liikuntapalvelut, kirjasto, musiikkiopisto, partio, seurakunta, yhdistykset jne.

Mukaan järjestelyihin voidaan kutsua esimerkiksi urheiluseurat, kunnan liikuntapalvelut, kirjasto, musiikkiopisto, partio, seurakunta, yhdistykset jne. Ohjelmassa voi olla vaikkapa musiikki- ja voimistelu- tai tanssiesityksiä, toimintapisteitä, temppuratoja, urheilijavieraita, urheiluvälineiden kirppis ja kahvion herkkuja. Tapahtuma kannattaa kalenteroida siten, että innokkaat uudet harrastajat pääsevät mukaan harrastusryhmiin.

Rahoituslähteitä harrastamisen tueksi

Aluehallintovirastojen avustus lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan

Aluehallintovirastot myöntävät vuosittain avustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Avustukset on tarkoitettu lapsille ja nuorille suunnatun, säännöllisen ja tavoitteellisen, koulujen lukuvuoden aikaan ajoittuvan harrastustoiminnan sekä koulujen loma-aikoihin ajoittuvan päiväleiritoiminnan järjestämiseen. Avustusta voivat hakea myös vanhempainyhdistykset. Lisätietoa avustuksen hausta löytyy osoitteesta aviavustukset.fi

Leader-rahoitus

Leader-toiminta perustuu siihen, että paikalliset ihmiset tietävät itse parhaiten, miten omaa kotiseutua tulisi kehittää. Suomessa toimii 54 Leader-ryhmää, jotka myöntävät rahoitusta mm. yhdistysten ja muiden yhteisöjen hankkeille. Leader-rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen kehittämis- tai investointihankkeeseen ja tukea voi saada hankkeesta riippuen 20–100 % kuluista. Rahoituksen yksityiskohdista tukiprosentteineen saat tietoa oman alueesi Leader-ryhmästä. Leader-ryhmien osarahoituksella Suomeen on syntynyt mm. kymmeniä lähiliikuntapaikkoja ja esimerkiksi Pöytyällä Elisenvaaran yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys toteutti tänä vuonna Leader Jokivarsikumppaneiden osarahoituksella skeittiparkin, jonka avajaisia vietetään elokuussa 2022.

Hyödyllisiä linkkejä

Harrastamisen Suomen malli (harrastamisensuomenmalli.fi)

Koululaiskysely 2022 (okm.fi)

Aluehallintovirastojen myöntämät avustukset (aviavustukset.fi)

Leader-rahoitus (leadersuomi.fi)

Pienkeräykset (poliisi.fi)