Varhaiskasvatuksen ja kodin yhteistyö

9.2.2023

Yksi laadukkaan varhaiskasvatuksen tunnusmerkeistä on sujuva yhteistyö kotien kanssa. Tutustu Karuselli-hankkeen videoihin, joissa käsitellään varhaiskasvatuksen ja kodin yhteistyötä, päiväkodin toimintakulttuuria sekä vanhempien osallisuutta ja toimijuutta.

Varhaiskasvatuksen hyvinvointityö

Lapsiperhearki tuottaa monenlaista iloa, mutta voi myös haastaa ja uuvuttaa vanhempia. Ruuhkavuosiin sisältyy monenlaisia muutoksia ja kuormitustekijöitä: arki on kiireistä ja välistä kaoottista. Varhaiskasvatuksen ammattilaisten ei tarvitse olla perhetyön tai lastensuojelun erityisosaajia tukeakseen koko perheen hyvinvointia. Keskittymällä ammattilaisten työotteeseen ja tapaan kohdata perheitä voidaan tehdä paljon.

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri

Hyvin toimiva työyhteisö tunnistaa ammattilaisten vahvuudet ja osaamisen sekä hyödyntää moniammatillisuutta. Jotta perheiden arvostava kohtaaminen ja vanhempia osallistava työote valuu osaksi päiväkodin arkea, sen on ensiksi alettava elää työyhteisössä. Päiväkodin osallistava ja yhteisöllinen toimintakulttuuri ei synny itsestään, sen kehittymiseen tarvitaan konkreettisia tekoja.

Vanhempien osallisuus

Vanhempien osallisuus mahdollistuu varhaiskasvatuksen ammattilaisten tietoisen työn kautta: ammattilaiset ovat vastuussa siitä, että vanhemmat tuntevat itsensä tervetulleiksi päiväkotiin. Osallisuuden lisääminen vaatii rohkeutta avata päiväkodin ovia vanhemmille ja kokeilla uudenlaisia yhteistyön muotoja.

 

Päiväkoti yhteisönä

Päiväkoti kokoaan saman katon alle vertaisryhmän, jossa jaetaan samankaltainen elämäntilanne, pikkulapsiperhearki iloineen ja murheineen. Päiväkoti on parhaimmillaan perheiden kohtaamispaikka ja mitä hedelmällisin ympäristö vertaisverkostojen syntymiselle. Varhaiskasvatuksen ammattilaisilla on tärkeä rooli vanhempien kohtaamisten mahdollistajana ja lasten turvaverkon rakentajana.

Vanhemmat toimijoina

Varhaiskasvatuksen vanhempaintoiminta on ennen kaikkea perheiden hyvinvointia ja päiväkotiyhteisön rakentumista tukevaa toimintaa. Vanhempaintoiminta ei ole vain varainkeruuta. Tapahtumia, tilaisuuksia ja kampanjoita suunniteltaessa on hyvä suunnata katsetta kohti lasten hyvinvoinnin vahvistamista.

 

Kysy lisää!