Vastuu koulurauhasta on jokaisella

21.8.2018

yleisö kädet ilmassa keikalla

21.8.2018

Koulurauha alkavalle lukuvuodelle julistetaan Vantaalla 22. elokuuta. Ensimmäistä kertaa tapahtumassa ovat laajemmin mukana myös varhaiskasvatus sekä toisen asteen opiskelijat. Koulurauha-ohjelman teema alkavalle lukuvuodelle on Sinä voit vaikuttaa – Hymykin auttaa.

Teemalla kiinnitetään huomiota siihen, kuinka jokainen lapsi ja nuori voi hyvinkin pienillä teoilla vaikuttaa turvallisen kouluilmapiirin syntymiseen.

Koulurauha-työryhmään kuuluvat nuoret ovat aktiivisesti mukana suunnittelemassa ja tekemässä sekä Koulurauhan julistustapahtumaa että lukuvuoden 2018-2019 koulurauhatyötä. Tänä vuonna työryhmään on kuulunut vantaalaisten ala- ja yläkoulujen oppilaita sekä toisen asteen opiskelijoita. Lisäksi työryhmässä on ollut mukana varhaiskasvatuksen edustajat. Varhaiskasvatus ja toisen asteen opiskelijat osallistuvat nyt ensimmäistä kertaa laajemmin Koulurauhan suunnitteluun ja julistustapahtumaan.

– Halusimme, että tämän vuoden Koulurauha-julistuksessa tulee esille vaikuttamisen erilaiset keinot. Kaikki ihmiset eivät ole samanlaisia, joten eivät ole vaikuttamisen keinotkaan, Peltolan koulun entinen oppilas, nykyinen lukiolainen Matilda Hoviniemi sanoo.

– Vaikuttamista ovat myös arjen teot, kuten hymyily tai se, että sanot moi. Se voi tehdä jonkun päivästä hyvän, Helsinge Skolan 9.-luokkalainen Lotta Niemi jatkaa.

Nuoret itse laativat vuosittain vaihtuvan Koulurauhan julistustekstin, jonka ideoinnissa hyödynnetään Koulurauha-hyvinvointikyselyä. Kyselystä ilmeni, että monet oppilaat ja opiskelijat eivät tiedä, miten he voivat vaikuttaa. Sen vuoksi Koulurauhassa halutaan nyt nostaa esiin lasten ja nuorten erilaisia vaikuttamistapoja.

Yhteisöllisyys ehkäisee kiusaamista

Koulurauha ei synny pelkästään opettajien ja oppilaiden ponnistuksista. Myös vanhemmat voivat osallistua yhteisöllisyyden vahvistamiseen oman lapsensa koulussa.

– Vanhemmilla on tärkeä rooli kouluhyvinvoinnin edistämisessä. Verkostoituminen muiden vanhempien kanssa ja koulun väkeen tutustuminen lisäävät yhteisöllisyyttä ja ovat parasta lääkettä kiusaamisen ennaltaehkäisylle. Vanhemmat voivat myös vaikuttaa siihen, että lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä teemoja käsitellään vanhempainilloissa ja oppitunneilla, toiminnanjohtaja Ulla Siimes Suomen Vanhempainliitosta sanoo.

Koulurauhan yhtenä tavoitteena on, että kaikilla kouluyhteisön jäsenillä on hyvä olla omassa opinahjossaan.

– Vantaalla hyvinvointi on yksi strateginen kärki. Teemme työtä sen eteen, että kukaan ei jäisi yksin ja eikä ketään kiusattaisi koulussa. Koulurauha tukee hienolla tavalla hyvinvointityötämme perusopetuksessa. Vahvistamme seuraavien vuosien aikana kouluissa oppilaiden sosiaalisia taitoja sekä tunnetaitoja, mikä todennäköisesti vaikuttaa myös koettuun koulurauhaan, sanoo Tuija Harakka, johtava koulupsykologi Vantaalta.

Koulurauha lukuvuodelle 2018-19 julistetaan keskiviikkona 22. elokuuta klo 10.00-10.45 Vantaan Energia Areenalla. Tilaisuuteen on kutsuttu lapsia ja nuoria kaikista vantaalaisista kouluista ja päiväkodeista. Tapahtumassa luetaan vantaalaisten nuorten kirjoittama Koulurauhan julistus. Lisäksi tilaisuudessa esiintyy Kalevauva.fi, Idols-voittaja Anniina Timonen sekä Tanhupallo. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö lähettää tapahtumaan videotervehdyksensä.

Koulurauha-ohjelma on Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Poliisihallituksen, Opetushallituksen, Folkhälsanin ja Suomen Vanhempainliiton yhteinen ohjelma

Ohjelman tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen. Ohjelman keskeisiä periaatteita ovat oppilaiden osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen.

Tutustu koulurauhaohjelmaan