Mediakirjasto

Täältä löydät tuoreimmat uutiset, lausunnot ja blogit.

Kannanotto Uutiset Vanhempainliitto
21.5.2024

Vanhempainliitto huolissaan vanhempien vähäisestä osallistumisesta yhteisölliseen opiskeluhuoltoon  

Tuoreen Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa – TEA 2023 -tiedonkeruun mukaan vanhempien edustaja on mukana vain 20 %:ssa koulujen yhteisöllisissä opiskeluhuoltoryhmissä. Vanhempien ja oppilaiden osallisuus opiskeluhuoltoryhmissä on pysynyt matalana koko oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimassaoloajan, vaikka vuonna 2014 voimaan tullut laki korostaa koko kouluyhteisön – myös oppilaiden ja vanhempien – mukanaoloa oppimista, hyvinvointia ja terveellisyyttä tukevan […]

Hallituksen päätös toisen asteen maksuttomuudesta lisää eriarvoisuutta.
Kannanotto Uutiset Vanhempainliitto
22.4.2024

Hallituksen päätös toisen asteen maksuttomuuden rajoittamisesta lisää eriarvoisuutta

Laajennettu oppivelvollisuus ja sen myötä maksuttomat toisen asteen opinnot astuivat voimaan vuonna 2021. Laajennuksen tavoitteena oli, että jokainen peruskoulun päättävä nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen. Nyt hallitus on vain muutaman vuoden jälkeen ottamassa askeleen kohti mennyttä ja rajaamassa oppivelvollisten maksuttomat oppimateriaalit sen kalenterivuoden loppuun, jonka kuluessa opiskelija täyttää 18 vuotta. Samalla myös ylioppilaskirjoitukset tulevat maksullisiksi, […]

Kannanotto Uutiset Vanhempainliitto
12.4.2024

Kodin ja koulun yhteistyön pohjaa ei saa murentaa

Lasten ja nuorten oppimiseen ja hyvinvointiin liittyvien ongelmien ratkaisemisessa tarvitaan vanhempia. Vanhempien osallisuutta kannatellaan järjestöjen työllä. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden haasteet sekä perheiden kokema kuormitus ovat merkittävästi lisääntyneet. Samanaikaisesti myös lasten ja nuorten osaaminen on oppimistuloksilla tarkasteltuna heikentynyt. Kodin ja koulun välistä yhteistyötä tarvitaan entistä enemmän. Tiiviimmällä yhteistyöllä parannetaan tutkitusti oppimistuloksia ja hyvinvointia. […]

Uutiset Vanhempainliitto
2.4.2024

Vantaan kouluampumistapaus järkyttää

Vantaalla Viertolan koulun opetustiloissa tapahtunut ampumavälikohtaus järkyttää. Vanhempainliitto toivoo voimia kriisin kohdanneille oppilaille, heidän vanhemmilleen sekä opetushenkilökunnalle. Liitto pitää myös tärkeänä, että tapahtumaan osallisiksi joutuneet saavat kaiken mahdollisen tuen ja avun kriisistä toipumiseen. Tapaus voi järkyttää kouluarjessa myös laajemmin. ”Nyt on erityisen tärkeää, että aikuiset ovat lapsille läsnä, kuuntelevat, rauhoittelevat ja huolehtivat arjen hyvinvointia tukevista […]

Kannanotto Uutiset Vanhempainliitto
12.3.2024

Koulutuskeskustelussa tulee kiinnittää enemmän huomiota kodin ja koulun yhteistyöhön 

Vanhempainliiton ja Förbundet Hem och Skolan toiminnanjohtajat tapasivat opetusministeri Anna-Maja Henrikssonin 12.3.2024. Jokaisella lapsella tulee olla oikeus saada oppimisen ja hyvinvoinnin tueksi laadukasta opetusta ja tarpeitaan vastaavaa tukea. Tässä yhtälössä vanhempien rooli on tärkeä. ”Vanhemmat olisi tärkeää saada vahvemmin mukaan kouluyhteisöön ja tarjota heille yhteistyön keinoin välineitä tukea lapsen oppimista niin koulussa kuin kotona” toteaa […]

Toinen aste Uutiset Vanhempainliitto
7.2.2024

Toisella asteella puututaan ongelmiin liian myöhään

Toisen asteen oppilaitosten kannattaa tukea nuorten hyvinvointia ja opinnoissa etenemistä nykyistä monipuolisemmalla yhteistyöllä kotien kanssa. ”Oppivelvollisuuden laajeneminen toiselle asteelle ei takaa sitä, että kaikki nuoret valmistuisivat”, sanoo yhteisötyön asiantuntija Ville Koikkalainen Suomen Vanhempainliitosta. Osassa oppilaitoksia yhteydenpito kotien kanssa rajoittuu yhteen tiedotusluontoiseen kotiväeniltaan ja muutamaan tiedotteeseen vuodessa. Moni nuori tarvitsee toisesta asteesta selvitäkseen nykyistä enemmän vanhempien […]

rekry Uutiset Vanhempainliitto
30.1.2024

Haemme järjestöpäällikköä 

Me Suomen Vanhempainliitossa vahvistamme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tekemällä työtä vanhempien aktiivisen osallistumisen, vanhempaintoiminnan sekä kodin ja koulun toimivan yhteistyön eteen. Jäsenistöömme kuuluu yli 1200 rekisteröitynyttä vanhempainyhdistystä kautta maan. Emme etsi yli-ihmistä, vaan perheystävälliseen ja lämpimään työyhteisöömme osaavaa järjestöpäällikköä. Järjestöpäällikkönä olet tärkeässä roolissa, kun luomme kestävää, vahvaa ja innostavaa vanhempien osallisuutta. Järjestöpäällikkönä kehität ja […]

Johdolle Opettajille Uutiset Vanhempainliitto
23.1.2024

Aito kohtaaminen alkaa dialogitaidoista

Suomen Vanhempainliitto ja Erätauko-säätiö tarjoavat Educa 2024 kävijöille konkreettisia työkaluja ja malleja sujuvan keskustelukulttuurin kehittämiseen päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Vanhempainliiton tuottamat toimintamallit KESY, SYKE ja TOIVO on tarkoitettu opettajan, kuraattorin tai oppilashuollon tarpeisiin käytäessä keskustelua lapsen tai nuoren kanssa. Osa materiaaleista sopii myös aikuisten välisiin keskusteluihin. Symboliavusteiset toimintamallit perustuvat myönteiseen tunnistamiseen sekä positiivisella tavalla nähdyksi, […]

Esiopetus Uutiset Varhaiskasvatus
20.11.2023

Vanhempien barometri – varhaiskasvatus ja esiopetus

Suomen Vanhempainliitto ja Förbundet Hem och Skola kartoittavat yhdessä Vanhempien barometri 2023 – varhaiskasvatus ja esiopetus -kyselyllä lasten vanhempien ja huoltajien näkemyksiä varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta keskittyen erityisesti vanhempien osallisuuteen, kodin ja varhaiskasvatuksen väliseen yhteistyöhön sekä arkeen ja kasvatukseen kotona. Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen keskittyvä barometri tehdään nyt toista kertaa. Ensimmäinen barometri on vuodelta 2019. Barometri antaa […]

Uusi johtokunnan puheenjohtaja ja uudet jäsenet sekä toiminnanjohtaja.
Uutiset Vanhempainliitto
18.11.2023

Suomen Vanhempainliiton johtokunta valittiin vuodelle 2024

Suomen Vanhempainliiton liittokokous Vantaalla, Tiedekeskus Heurekassa 18.11.2023. Kuvassa johtokunnan tulevalle toimintakaudelle valitut jäsenet:  uusi puheenjohtaja Marika Salomaa, Susanne Ekola, Kirsi Sutton, Sanna Kaukonen, Johnny Kronqvist, Ville Lahti-Nuuttila, Edessä vasemmalta alkaen toiminnanjohtaja Saija Ohtonen-Jones, Minna Kekäläinen, Silvia Revilla Padron ja Niina Mäkelä. Suomen Vanhempainliiton liittokokous on valinnut liiton johtokunnalle puheenjohtajan sekä jäsenet tulevalle toimikaudelle 2024. Vanhempainliiton […]