Mediakirjasto

Täältä löydät tuoreimmat uutiset, lausunnot ja blogit.

Kannanotto Uutiset Vanhempainliitto
9.12.2022

Vanhempien ja opettajien huonoista väleistä kärsivät viime kädessä oppilaat

Viime viikkoina mediassa on käyty laajalti keskustelua kodin ja koulun yhteistyöstä. Kodin ja koulun välejä on kuvattu artikkeleissa sotatilaksi ja vanhempia häirikkövanhemmiksi. Tämän tyyppinen uutisointi on omiaan lisäämään vastakkainasettelua ja heikentämään kodin ja koulun välistä yhteistä työtä, jonka tarkoituksena on edistää oppilaiden hyvinvointia. Me kotia ja koulua edustavat tahot haluamme muistuttaa, että kodin ja koulun […]

Toinen aste Tutkimukset Uutiset Vanhempainliitto
29.11.2022

Vanhempien barometri 2022 kysely – Toinen aste

Suomen Vanhempainliitto ja Förbundet Hem och Skola i Finland keräävät ammatillisessa koulutuksessa, lukiossa sekä valmentavassa koulutuksessa opiskelevien nuorten vanhempien kokemuksia lastensa opiskeluun, hyvinvointiin, vanhemmuuteen sekä oppilaitoksen kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyen. Tämä on ensimmäinen kerta, kun toisella asteella opiskelevien nuorten vanhempia kuullaan näin laajalti. Järjestöt ovat aiemmin tehneet vastaavia kyselyitä varhaiskasvatus- ja perusopetusikäisten lasten vanhemmille. Kysely […]

Uutiset Vanhempainliitto
20.11.2022

Suomen Vanhempainliiton johtokunta 2023–2024

Suomen Vanhempainliiton liittokokous Helsingissä, Allianssi-talolla 20.11.2022. Kuvassa johtokunnan tulevalle toimintakaudelle valitut jäsenet: Ylärivissä vasemmalta alkaen Annukka Majanto, Elina Johansson, Reet Einla, Riina Länsikallio ja Johanna Kivistö. Alarivissä Sanna Valtonen, Paula Gassou, Laura Niemelä-Kovanen, puheenjohtaja Johanna Laisaari ja Tiia Malinen. Kuvasta puuttuu Johanna Suomalainen.  Suomen Vanhempainliiton liittokokous on valinnut liiton johtokunnalle puheenjohtajan sekä jäsenet tulevalle toimikaudelle. […]

Perusopetus Toinen aste Uutiset Vanhempainliitto Vanhempaintoimijoille Varhaiskasvatus
10.11.2022

Varautuminen ja valmius häiriötilanteissa

Viimeistään nyt on aika varmistaa, että kodeissa, päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa on varauduttu mahdollisiin sähkökatkoihin. Varautumisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä on myös tärkeä käydä aktiivista keskustelua kodin ja kasvatusyhteisön kesken, jotta kaikilla on yhteinen näkemys siitä, kuinka lasten ja nuorten turvallisuus ja mahdollisimman normaali arki taataan myös häiriötilanteissa. Avainkysymyksiä yhteisen keskustelun pohjaksi: Mikä lapsia ja […]

Kannanotto Uutiset Vanhempainliitto
25.10.2022

Eduskuntavaaliteemat ja tavoitteet 2023

Suomen Vanhempainliiton eduskuntavaaliteemat ja tavoitteet 2023 1. Ryhmäkokojen tulee mahdollistaa opetuksen tavoitteiden saavuttaminen ja riittävä tuki Perusopetuksen opetusryhmien tulee olla sellaiset, että opetukselle asetetut tavoitteet saavutetaan ja opettajalla on mahdollisuus seurata ja tukea jokaisen oppilaan oppimista ja kasvua. Ryhmäkoot vaihtelevat tällä hetkellä paljon eri kunnissa. Opetusryhmät ovat myös entistä monimuotoisempia (tehostetun ja erityisen tuen oppilaat, […]

Uutiset
20.10.2022

Koulujen varainhankinnan tulisi olla vanhemmille helppoa ja hauskaa

TueTiimiä.fi:n perustajat Eija Hynynen ja Erno Meriläinen uskovat, että luokkien varainhankinnan tulisi olla helpompaa ja entistä läpinäkyvämpää. Lapset ja nuoret tarvitsevat iloa ja tulevaisuudenuskoa kriisien ympäröimässä yhteiskunnassa. Suomen Vanhempainliitto on solminut yhteistyön TueTiimiä.fi:n kanssa, joka on koonnut kymmeniä suomalaisyrityksiä mukaan tukemaan tärkeää suomalaista koulu- ja harrastustoimintaa. Yhteistyön tavoitteena on rakentaa vastuullista varainhankinnan kulttuuria, parantaa kodin […]

Toinen aste Uutiset Vanhempainliitto
7.10.2022

Itsenäistyminen ei tarkoita, että nuoren pitää pärjätä yksin 

Toisella asteella opiskelevat nuoret kaipaavat edelleen vanhempien tukea ja kannustusta opintojensa aikana. Suomen Vanhempainliiton Chillisti mukana -hanke selvitti yli sadan nuoren toiveita opiskelijoille järjestämissään työpajoissa sekä oppitunneilla vieraillessaan. Syksyn aikana Vanhempainliitossa selvitetään vastavuoroisesti kotiväen näkemyksiä tiettävästi ensimmäisellä toisen asteen opiskelijoiden vanhemmille suunnatulla kyselyllä. Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä vanhempien lakisääteinen rooli muuttui. Nyt vanhemmat ovat vastuussa oman […]

Kannanotto Uutiset Vanhempainliitto
15.9.2022

Aito inkluusio tarvitsee toteutuakseen riittävät resurssit

Viime päivinä inkluusio ja sen toteuttamisen tavat on nostettu julkiseen keskusteluun. Tämä on äärimmäisen tärkeää, sillä lapsen arjessa huonosti toteutettu ja säästötoimena käytetty inkluusio ei palvele ketään. Se ei myöskään mahdollista inkluusion alkuperäistä tavoitetta ja ajatusta tarjota kaikille oppilaille yhdenvertaista ja yksilöllistä tukea lähikoulussa. Myös Suomen Vanhempainliitto saa yhteydenottoja vanhemmilta, jotka kokevat, ettei lapsi saa tarvitsemaansa […]

Uutiset Vanhempainliitto Vanhempaintoimijoille
26.8.2022

Vanhempainliiton puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten hakua on jatkettu 26.9.2022 saakka

Suomen Vanhempainliiton tavoitteena on vahvistaa kodin ja koulun yhteistyötä, tukea lasten kasvua, oppimista sekä hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä niin päiväkodeissa, kouluissa kuin toisen asteen oppilaitoksissa. Haemme liittoon puheenjohtajaa ja luottamushenkilöitä. Liiton johtokunnassa olet päättämässä liiton strategisista linjauksista. Johtokunta seuraa liiton talous- ja toimintasuunnitelman toteutumista ja ottaa kantaa ajankohtaisiin vaikuttamisen kysymyksiin. Johtokuntaan haetaan jäseniä erovuoroisten tilalle Johtokunnassa […]

Uutiset
12.8.2022

Koulurauhateema haastaa löytämään kaikille kaverin

Koulurauha julistetaan Joensuussa 17.8. Lapset ja nuoret ovat valinneet vuoden koulurauhateemaksi kaveritaidot – ”Kaikille kaveriksi – Vän med alla”. Aihe on tärkeä. Vuoden 2021 Kouluterveyskyselyn mukaan yksinäisyyden kokemus oli yleistynyt erityisesti tytöillä. Noin joka neljäs kyselyyn vastannut tyttö tunsi itsensä yksinäiseksi melko usein tai jatkuvasti. Pojista yksinäisyyttä koki noin 10 prosenttia. Vuoden 2022 Koulurauhateemaa ovat […]