Mediakirjasto

Täältä löydät tuoreimmat uutiset, lausunnot ja blogit.

Uutiset Vanhempainliitto
8.8.2022

Kodin ja koulun yhteistyölle raivattava tilaa

Uuden lukuvuoden alkaessa Suomen Vanhempainliitto vetoaa opetuksen järjestäjiin, koulun ammattilaisiin sekä vanhempiin: nyt on tehtävä kaikki mahdollinen lasten ja nuorten turvallisen ja toiveikkaan arjen puolesta. Vanhempainliiton tekemien kyselytutkimusten mukaan kodin ja koulun välinen yhteistyö on pitkittyneiden ja uusien kriisien myötä kärsinyt. Tapaamisia ei ole voitu tuttuun tapaan järjestää ja aktiivinen vanhempaintoiminta on haastavien olosuhteiden vuoksi […]

Uutiset Vanhempainliitto
27.6.2022

Hyvää Pride-viikkoa 2022!

Vanhempainliitossa yhdenvertaisuus on kaikkea työtämme läpileikkaava teema. Haluamme olla mukana vahvistamassa yhteisöllistä, tasa-arvoista ja syrjinnästä vapaata kulttuuria päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Yhdenvertaisuutta voidaan vahvistaa parhaiten tilanteissa, joissa erilaiset ihmiset kohtaavat toisiaan aidosti ja arvostaen.  Jokaisen lapsen ja aikuisen tulee voida tuntea kuuluvansa yhteisöön omana itsenään. Kaikille on annettava mahdollisuus kasvaa, oppia ja osallistua ilman syrjintää […]

Uutiset Vanhempainliitto
2.6.2022

Jokaisella oppilaalla oikeus osallistua opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan

Yhdenvertaisuusvaltuutettu edisti sovintoa oppilaan ja kunnan välillä tapauksessa, jossa koulu oli järjestänyt opintoretken esteellisessä paikassa. Tämän vuoksi oppilas, jolla on toimintarajoite, ei voinut osallistua retkelle. Oppilaan huoltaja oli pyytänyt etukäteen koululta kohtuullista mukautusta, jotta oppilas voisi osallistua retkelle, mutta koulu ei sitä toteuttanut. Koulun selvityksen mukaan opintoretkelle oli pyrittiin löytämään esteetön toteutustapa. Opintoretki kuitenkin järjestettiin, […]

Uutiset Vanhempainliitto
24.5.2022

Opetussuunnitelmien perusteiden ja määräysten täsmennykset tehostavat kiusaamiseen ja syrjintään puuttumista

Opetushallitus on täsmentänyt esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman perusteita ja määräyksiä, jotka mahdollistavat nykyistä tehokkaammat keinot puuttua kiusaamiseen, syrjintään, häirintään ja väkivaltaan. Muutokset tulee päivittää paikallisiin opetussuunnitelmiin ja ottaa käyttöön kouluissa jo 1.8.2022. Vanhempainyhdistysten ja vanhempien kannattaa huomioida, että opetussuunnitelman perusteissa tuodaan esille huoltajien osallisuus opetussuunnitelmatyöhön, lukuvuosisuunnitelman valmisteluun sekä koulun toiminnan suunnitteluun, erityisesti […]

Kannanotto Uutiset Vanhempainliitto
13.5.2022

Suomen Vanhempainliitto peräänkuuluttaa päättäjiltä panostuksia lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin

Suomen Vanhempainliitto on kartoittanut kolmella kyselyllä (maaliskuu 2020, helmikuu 2021 ja helmikuu 2022) vanhempien kokemuksia koronapandemiasta ja sen vaikutuksista varhaiskasvatukseen, koulunkäyntiin, toisen asteen opiskeluun ja perheiden arkeen. Kyselyiden tulokset viestivät vahvasti  lasten ja nuorten oppimis- ja hyvinvointivajeesta  lasten, nuorten ja perheiden kuormittuneisuudesta   yhteisöllisyyden sekä kodin ja kasvatusyhteisöjen yhteistyön ohenemisesta   Suomen Vanhempainliitto tuo esiin vakavan huolensa […]

Uutiset Vanhempainliitto
2.5.2022

Lakkojen vaikutukset koulutukseen ja varhaiskasvatukseen

Kunta-alalla alkaa tiistaina 3.5.2022 lakkoja, jotka vaikuttavat merkittävästi päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten toimintaan ja sulkevat niitä kokonaan. Koulut ja päiväkodit tiedottavat koteja lakoista ja niiden vaikutuksista suoraan. Päivitämme verkkosivuillemme tietoa lakoista. Tällä hetkellä lakkoja kohdistuu seuraaviin paikkakuntiin ja palveluihin:  OAJ:n (Opetusalan Ammattijärjestö) jäseniä koskevat lakot ja ylityö- ja vuoronvaihtokiellot:  Ylityö- ja vuoronvaihtokielto 18.4.– Lakko 3.–9.5. […]

Kannanotto Uutiset Vanhempainliitto
18.3.2022

Nuorelle tarjottava tuki huolettaa – Mitä tehdä, jos ylioppilastutkinnon suorittaminen vaarantuu?

Vanhempainliitto on vastaanottanut huolestuneita yhteydenottoja ja kyselyitä vanhemmilta, joiden lapset ovat suorittamassa lukiota neljässä vuodessa ja jotka ovat osallistumassa viimeiselle, eli kolmannelle tutkintokerralle. Juuri ennen kirjoituksia nuorelle ja hänen vanhemmalleen on selvinnyt, että nuorelta puuttuu kyseisen aineen tai aineiden kirjoittamiseen liittyvä suoritus, mikä estää kirjoituksiin osallistumisen. Osassa tapauksissa nuori ja perhe ovat kokeneet, että koulu […]

Uutiset Vanhempainliitto
25.2.2022

Mistä apua ja tukea, kun kriisi järkyttää?

Mistä apua ja tukea, kun kriisi järkyttää? Ukrainan kriisin kaltaiset tapahtumat järkyttävät meitä kaikkia. Sota ja hätä tavoittavat myös Suomessa kaikenikäisiä lapsia ja nuoria niin median, somen, kavereiden kanssa juttelun kuin aikuisten keskustelujen kautta. Vanhempana on tärkeää kuunnella nuorta herkällä korvalla, pitää kiinni arjen rutiineista ja pitää yllä toivoa Olemme Vanhempainliitossa koonneet alle tahoja, joista […]

Kannanotto Uutiset Vanhempainliitto
11.2.2022

Kouluturvallisuutta ei lisätä vartijoita palkkaamalla

Vartijoiden läsnäolo koulun arjessa nousee aika ajoin ratkaisuksi kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen kouluissa.  Suomen Vanhempainliitto katsoo, että vartijoiden palkkaaminen kouluihin ei ratkaise oppilaiden koulussa kokemaa turvattomuuden tunnetta. Juurisyyt jäävät selvittämättä eikä oikeisiin asioihin päästä puuttumaan. Ulkopuolinen vartija koulussa ei lisää luottamusta ja turvaa, vaan viestii päinvastoin pelon ilmapiiriä ja sitä, että koulussa ei ole […]

Kannanotto Uutiset Vanhempainliitto
13.1.2022

Lapset ja perheet tarvitsevat nyt koulu- ja työelämän joustoja

Kannanotto 13.1.2022: Lapsiasiavaltuutettu ja Suomen Vanhempainliitto Koulut ovat aloittaneet uuden lukukauden vaikeassa koronavirustilanteessa. Opetusta annetaan lapsen etu huomioiden ensisijaisesti lähiopetuksena. Myös päiväkodit jatkavat toimintaansa. Lapsiasiavaltuutettu ja Suomen Vanhempainliitto haluavat näissä olosuhteissa kiinnittää huomiota seuraaviin lasten ja perheiden näkökulmasta tärkeisiin seikkoihin. Viestintä koronatoimista on ollut sekavaa ja hämmentävää huolimatta siitä, että sosiaali- ja terveysministeriö edellytti julkilausumassaan […]