Kodin ja koulun yhteistyön pohjaa ei saa murentaa

Lasten ja nuorten oppimiseen ja hyvinvointiin liittyvien ongelmien ratkaisemisessa tarvitaan vanhempia. Vanhempien osallisuutta kannatellaan järjestöjen työllä.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden haasteet sekä perheiden kokema kuormitus ovat merkittävästi lisääntyneet. Samanaikaisesti myös lasten ja nuorten osaaminen on oppimistuloksilla tarkasteltuna heikentynyt. Kodin ja koulun välistä yhteistyötä tarvitaan entistä enemmän. Tiiviimmällä yhteistyöllä parannetaan tutkitusti oppimistuloksia ja hyvinvointia.

Vuosittain kymmenet tuhannet vanhemmat tekevät merkityksellistä vapaaehtoistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin puolesta ja tarjoavat vertaistukea vanhemmuuteen. Vanhemmat ja vanhempainyhdistykset järjestävät kiusaamisen ehkäisyyn, liikkumiseen, mediakasvatukseen, lukemiseen, kaveritaitoihin liittyviä kampanjoita, teemaviikkoja ja tapahtumia oppilaille ja vanhempainiltoja vanhemmille.  

Jos järjestötoiminnan resursseista leikataan nyt esille nousseella tavalla, murretaan samalla edellytykset ja tuki yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia vahvistavalle vanhempaintoiminnalle, vanhempien osallisuudelle sekä kodin ja koulun yhteistyön vahvistamiselle.

Mitä enemmän vanhemmilla on kontakteja kouluun, ja mitä enemmän he ottavat osaa lapsensa koulunkäyntiin, sitä todennäköisemmin lapsi huolehtii kotitehtävistään, menestyy koulutöissä ja omaksuu myönteisen kouluasenteen.  Vanhempien osallisuuden merkitys on huomattava myös vertais- ja kaverisuhteiden rakentumisessa.  

Vanhempien aktiivisuutta, kuten myös kodin ja koulun välistä yhteistyötä ja vanhempien osallisuutta lapsen kasvupolulla, tuetaan järjestötoiminnalla. Toimiva vanhempaintoiminta tarjoaa mahdollisuuden tutustua toisiin vanhempiin, kantaa yhteistä vastuuta lapsista ja vahvistaa välittämisen kulttuuria.  

Jos järjestötoiminnan resursseista leikataan nyt esille nousseella tavalla, murretaan samalla edellytykset ja tuki yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia vahvistavalle vanhempaintoiminnalle, vanhempien osallisuudelle sekä kodin ja koulun yhteistyön vahvistamiselle.

Lapset ja nuoret tarvitsevat aikuisia ja heidän välistä saumatonta yhteistyötä enemmän kuin koskaan.