Mediakirjasto

Täältä löydät tuoreimmat uutiset, lausunnot ja blogit.

Kannanotto Uutiset Vanhempainliitto
21.5.2024

Vanhempainliitto huolissaan vanhempien vähäisestä osallistumisesta yhteisölliseen opiskeluhuoltoon  

Tuoreen Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa – TEA 2023 -tiedonkeruun mukaan vanhempien edustaja on mukana vain 20 %:ssa koulujen yhteisöllisissä opiskeluhuoltoryhmissä. Vanhempien ja oppilaiden osallisuus opiskeluhuoltoryhmissä on pysynyt matalana koko oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimassaoloajan, vaikka vuonna 2014 voimaan tullut laki korostaa koko kouluyhteisön – myös oppilaiden ja vanhempien – mukanaoloa oppimista, hyvinvointia ja terveellisyyttä tukevan […]

Hallituksen päätös toisen asteen maksuttomuudesta lisää eriarvoisuutta.
Kannanotto Uutiset Vanhempainliitto
22.4.2024

Hallituksen päätös toisen asteen maksuttomuuden rajoittamisesta lisää eriarvoisuutta

Laajennettu oppivelvollisuus ja sen myötä maksuttomat toisen asteen opinnot astuivat voimaan vuonna 2021. Laajennuksen tavoitteena oli, että jokainen peruskoulun päättävä nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen. Nyt hallitus on vain muutaman vuoden jälkeen ottamassa askeleen kohti mennyttä ja rajaamassa oppivelvollisten maksuttomat oppimateriaalit sen kalenterivuoden loppuun, jonka kuluessa opiskelija täyttää 18 vuotta. Samalla myös ylioppilaskirjoitukset tulevat maksullisiksi, […]

Kannanotto Uutiset Vanhempainliitto
12.4.2024

Kodin ja koulun yhteistyön pohjaa ei saa murentaa

Lasten ja nuorten oppimiseen ja hyvinvointiin liittyvien ongelmien ratkaisemisessa tarvitaan vanhempia. Vanhempien osallisuutta kannatellaan järjestöjen työllä. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden haasteet sekä perheiden kokema kuormitus ovat merkittävästi lisääntyneet. Samanaikaisesti myös lasten ja nuorten osaaminen on oppimistuloksilla tarkasteltuna heikentynyt. Kodin ja koulun välistä yhteistyötä tarvitaan entistä enemmän. Tiiviimmällä yhteistyöllä parannetaan tutkitusti oppimistuloksia ja hyvinvointia. […]

Kannanotto Uutiset Vanhempainliitto
12.3.2024

Koulutuskeskustelussa tulee kiinnittää enemmän huomiota kodin ja koulun yhteistyöhön 

Vanhempainliiton ja Förbundet Hem och Skolan toiminnanjohtajat tapasivat opetusministeri Anna-Maja Henrikssonin 12.3.2024. Jokaisella lapsella tulee olla oikeus saada oppimisen ja hyvinvoinnin tueksi laadukasta opetusta ja tarpeitaan vastaavaa tukea. Tässä yhtälössä vanhempien rooli on tärkeä. ”Vanhemmat olisi tärkeää saada vahvemmin mukaan kouluyhteisöön ja tarjota heille yhteistyön keinoin välineitä tukea lapsen oppimista niin koulussa kuin kotona” toteaa […]

Kannanotto Uutiset Vanhempainliitto
8.8.2023

Yhteistyöllä uuteen lukuvuoteen

Koulua ja kotia edustavat tahot korostavat yhteistyön merkitystä Koulu alkaa! Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus juuri hänen oppimistaan, kehitystään ja hyvinvointiaan tukevaan koulupolkuun. Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee, että hänen elämänsä aikuiset toimivat hyvässä yhteistyössä häntä tukien. Uusi lukuvuosi on aina uusi alku. Se tarjoaa meille oivan mahdollisuuden tehdä asioita paremmin ja muistuttaa itseämme […]

Kannanotto Uutiset Vanhempainliitto
2.5.2023

Suomeen tarvitaan oppilaiden oikeusturvaa valvova viranomainen

Förbundet Hem och Skola ja Suomen Vanhempainliitto katsovat, että koulutuksen oikeussuojajärjestelmää tulee tehostaa ja selkeyttää ja että Suomeen tarvitaan oppilaiden oikeusturvaa valvova viranomainen. Viranomaisella tulee olla oma-aloitteinen puuttumisoikeus sekä riittävät resurssit ja toimivat sanktiokeinot. Nykyinen ohjaukseen ja omavalvontaan perustuva järjestelmä on johtanut siihen, että oppilaiden oikeuksien toteutumisessa on huomattavia eroja kuntien ja koulujen välillä. Valvontaviranomaista […]

Kannanotto Uutiset Vanhempainliitto
26.4.2023

Ammatillista koulutusta tulee vahvistaa, ei lyhentää

Suomen Vanhempainliitto vastustaa valtiovarainministeriön budjettipäällikön ehdotusta lyhentää toisen asteen ammatillisia perustutkintoja kaksivuotiseksi. Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö katsoo, että ammatillisessa koulutuksessa ei tarvita yleissivistäviä opintoja. Ne nähdään vain hidasteena valmistumiselle ja opiskelijoiden työllistymiselle. Ehdotus ja sen perustelut ovat käsittämättömiä ajassa, jossa osaamista Suomessa tulisi vahvistaa.   Jokainen nuori tarvitsee yleissivistystä  Jokainen osaaja tarvitsee yleissivistystä. Ilman sitä ei tämän […]

Kannanotto Uutiset Vanhempainliitto
18.4.2023

Vanhempainliiton vastauksia hallitustunnustelijan kysymyksiin

Hallitustunnustelut ovat alkaneet. Suomen Vanhempainliitto on tutustunut hallitustunnustelija Petteri Orpon 14.4.2023 eduskuntaryhmille esittämiin kysymyksiin ja tarjoaa tunnusteluja seuraavien hallitusohjelmaneuvottelujen tueksi evästyksiä liittoa ja sen jäseniä koskettaviin kysymyksiin 1., 8. ja 10.  1. Mitkä ovat ne keskeiset yhteiskunnalliset muutokset, joita seuraavan hallituksen pitäisi mielestänne saada aikaan?  Suomen Vanhempainliitto katsoo, että seuraavan hallituksen tulisi saada aikaa lapsistrategian […]

Kannanotto Uutiset Vanhempainliitto
13.3.2023

Kansalaisareenan ja vapaaehtoistoiminnan kentän hallitusohjelmatavoitteet

Vanhempainliitto on yhdessä 63 järjestön kanssa allekirjoittanut Kansalaisareena ry:n hallitusohjelmatavoitteet. Vanhempainliitto haluaa puolustaa järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden oikeuksia ja vaikuttaa hallitusohjelmaan. Ota Vanhempainliiton sosiaalisen median kanavat seurantaan ja vaikuta yhdessä kanssamme! Kansalaisareena ry:n hallitusohjelmatavoitteiden ydinviestit Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan rahoituksen tulee olla riittävää, pitkäjänteistä ja siiloja purkavaa. Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan osaaminen on huomioitava julkishallinnossa. Kansalais- ja demokratiataitoja […]

Kannanotto Uutiset Vanhempainliitto
9.2.2023

Läheiset tulisi toivottaa tervetulleeksi koulun juhliin  

Koulun juhlat ovat ikimuistoisia ja merkityksellisiä hetkiä lapselle, hänen läheisilleen ja koko kouluyhteisölle. Suomen Vanhempainliiton johtokunnan kokouksessa nousi esiin vanhempien suru siitä, että juhliin osallistumista on ryhdytty rajoittamaan.   Koulujen oppilasmäärät ovat kasvaneet ja yhteiset tilat pienentyneet. Tämä on vaikuttanut osaltaan siihen, että juhliin osallistuvien määrää rajataan. Monissa kouluissa juhliin saa osallistua kaksi lapselle läheistä […]