Koulutuskeskustelussa tulee kiinnittää enemmän huomiota kodin ja koulun yhteistyöhön 

Vanhempainliiton ja Förbundet Hem och Skolan toiminnanjohtajat tapasivat opetusministeri Anna-Maja Henrikssonin 12.3.2024.


Jokaisella lapsella tulee olla oikeus saada oppimisen ja hyvinvoinnin tueksi laadukasta opetusta ja tarpeitaan vastaavaa tukea. Tässä yhtälössä vanhempien rooli on tärkeä.

”Vanhemmat olisi tärkeää saada vahvemmin mukaan kouluyhteisöön ja tarjota heille yhteistyön keinoin välineitä tukea lapsen oppimista niin koulussa kuin kotona” toteaa Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Saija Ohtonen-Jones.

Tämä oli keskeisin viesti, kun Ohtonen-Jones ja Förbundet Hem och Skolan toiminnanjohtaja Micaela Romantschuk tapasivat opetusministeri Anna-Maja Henrikssonin tiistaina 12. maaliskuuta.

Viesti Ministerille on, ettei kodin ja koulun yhteistyötä osata hyödyntää riittävästi lapsen oppimisen tukena.
Nyt tälle olisi paikkansa, kun pohditaan keinoja oppimistulosten laskevan trendin taittamiseksi.

Tutkimukset osoittavat, että mitä enemmän vanhemmilla on kontakteja kouluun ja mitä enemmän he ottavat osaa lapsensa koulunkäyntiin, sitä todennäköisemmin lapsi huolehtii kotitehtävistään, menestyy koulutöissä ja omaksuu myönteisen kouluasenteen. * Vanhempien asenteella, koulutususkolla ja tuella on suuri merkitys lapsen koulumenestykselle. Kun vanhempi tukee, innostaa ja kannustaa lasta oppimaan, hän tarjoaa paitsi käytännön apua, myös uskoa koulutukseen sekä lapsen omaan kykyyn oppia. Erityisen tärkeää vanhempien tuki ja esimerkki oppisen kannalta on oleellisessa lukemiseen kannustamisessa sekä turvallisten kaverisuhteiden rakentumisessa, jotka nekin tukevat oppimista.

Huolimatta tutkimusnäytöstä, Ohtonen-Jonesin ja Romantschukin viesti Ministerille on, ettei kodin ja koulun yhteistyötä osata hyödyntää riittävästi lapsen oppimisen tukena. Nyt tälle olisi paikkansa, kun pohditaan keinoja oppimistulosten laskevan trendin taittamiseksi.

”Oppimisen haasteissa tikun nokkaan nostetaan usein joko koti tai koulu, mutta kumpikaan ei yksin voi nostaa kansallista osaamistasoa. Yhdessä ja hyvin toimivalla yhteistyöllä voidaan tehdä paljon” kannustaa Ohtonen-Jones.

”Vanhemmat voisivat olla nykyistä vahvempi voimavara ja resurssi kouluyhteisössä niin yksittäisen oppilaan koulunkäynnin tukemisessa kuin kouluhyvinvoinnin vahvistamisessa. Hyvinvointi on oppimisen edellytys.”

Vanhempien rooli ja kodin ja koulun yhteistyö tulee käsiteltäväksi lähitulevaisuudessa muun muassa osana peruskoulun tulevaisuustyötä, jossa Suomen Vanhempainliitto on mukana. Tulevaisuustyö on visiotyötä, jonka puitteissa arvioidaan peruskoulun kehittämistarpeita ja sitä, millaisia valmiuksia koulutuksen tulisi tarjota tulevaisuuteen. Peruskoulun tulevaisuustyö sisältyy pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan.


* Bauch & Goldring, 2019 “Parent‐teacher participation in the context of school governance”, Peabody Journal of Education Volume 73 ja Freytag, 2001 “Teacher-Parent Communication: Starting the Year Off Right” University of Central Florida