Mediakirjasto

Täältä löydät tuoreimmat uutiset, lausunnot ja blogit.

Kannanotto Uutiset Vanhempainliitto
25.10.2022

Eduskuntavaaliteemat ja tavoitteet 2023

Suomen Vanhempainliiton eduskuntavaaliteemat ja tavoitteet 2023 1. Ryhmäkokojen tulee mahdollistaa opetuksen tavoitteiden saavuttaminen ja riittävä tuki Perusopetuksen opetusryhmien tulee olla sellaiset, että opetukselle asetetut tavoitteet saavutetaan ja opettajalla on mahdollisuus seurata ja tukea jokaisen oppilaan oppimista ja kasvua. Ryhmäkoot vaihtelevat tällä hetkellä paljon eri kunnissa. Opetusryhmät ovat myös entistä monimuotoisempia (tehostetun ja erityisen tuen oppilaat, […]

Kannanotto Uutiset Vanhempainliitto
15.9.2022

Aito inkluusio tarvitsee toteutuakseen riittävät resurssit

Viime päivinä inkluusio ja sen toteuttamisen tavat on nostettu julkiseen keskusteluun. Tämä on äärimmäisen tärkeää, sillä lapsen arjessa huonosti toteutettu ja säästötoimena käytetty inkluusio ei palvele ketään. Se ei myöskään mahdollista inkluusion alkuperäistä tavoitetta ja ajatusta tarjota kaikille oppilaille yhdenvertaista ja yksilöllistä tukea lähikoulussa. Myös Suomen Vanhempainliitto saa yhteydenottoja vanhemmilta, jotka kokevat, ettei lapsi saa tarvitsemaansa […]

Kannanotto Uutiset Vanhempainliitto
13.5.2022

Suomen Vanhempainliitto peräänkuuluttaa päättäjiltä panostuksia lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin

Suomen Vanhempainliitto on kartoittanut kolmella kyselyllä (maaliskuu 2020, helmikuu 2021 ja helmikuu 2022) vanhempien kokemuksia koronapandemiasta ja sen vaikutuksista varhaiskasvatukseen, koulunkäyntiin, toisen asteen opiskeluun ja perheiden arkeen. Kyselyiden tulokset viestivät vahvasti  lasten ja nuorten oppimis- ja hyvinvointivajeesta  lasten, nuorten ja perheiden kuormittuneisuudesta   yhteisöllisyyden sekä kodin ja kasvatusyhteisöjen yhteistyön ohenemisesta   Suomen Vanhempainliitto tuo esiin vakavan huolensa […]

Kannanotto Uutiset Vanhempainliitto
18.3.2022

Nuorelle tarjottava tuki huolettaa – Mitä tehdä, jos ylioppilastutkinnon suorittaminen vaarantuu?

Vanhempainliitto on vastaanottanut huolestuneita yhteydenottoja ja kyselyitä vanhemmilta, joiden lapset ovat suorittamassa lukiota neljässä vuodessa ja jotka ovat osallistumassa viimeiselle, eli kolmannelle tutkintokerralle. Juuri ennen kirjoituksia nuorelle ja hänen vanhemmalleen on selvinnyt, että nuorelta puuttuu kyseisen aineen tai aineiden kirjoittamiseen liittyvä suoritus, mikä estää kirjoituksiin osallistumisen. Osassa tapauksissa nuori ja perhe ovat kokeneet, että koulu […]

Kannanotto Uutiset Vanhempainliitto
11.2.2022

Kouluturvallisuutta ei lisätä vartijoita palkkaamalla

Vartijoiden läsnäolo koulun arjessa nousee aika ajoin ratkaisuksi kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen kouluissa.  Suomen Vanhempainliitto katsoo, että vartijoiden palkkaaminen kouluihin ei ratkaise oppilaiden koulussa kokemaa turvattomuuden tunnetta. Juurisyyt jäävät selvittämättä eikä oikeisiin asioihin päästä puuttumaan. Ulkopuolinen vartija koulussa ei lisää luottamusta ja turvaa, vaan viestii päinvastoin pelon ilmapiiriä ja sitä, että koulussa ei ole […]

Kannanotto Uutiset Vanhempainliitto
13.1.2022

Lapset ja perheet tarvitsevat nyt koulu- ja työelämän joustoja

Kannanotto 13.1.2022: Lapsiasiavaltuutettu ja Suomen Vanhempainliitto Koulut ovat aloittaneet uuden lukukauden vaikeassa koronavirustilanteessa. Opetusta annetaan lapsen etu huomioiden ensisijaisesti lähiopetuksena. Myös päiväkodit jatkavat toimintaansa. Lapsiasiavaltuutettu ja Suomen Vanhempainliitto haluavat näissä olosuhteissa kiinnittää huomiota seuraaviin lasten ja perheiden näkökulmasta tärkeisiin seikkoihin. Viestintä koronatoimista on ollut sekavaa ja hämmentävää huolimatta siitä, että sosiaali- ja terveysministeriö edellytti julkilausumassaan […]

Kannanotto Uutiset Vanhempainliitto
6.1.2022

Ehdotus etäopetukseen siirtymisestä haastaa lapsia ja perheitä

Vanhempainliitto on seurannut huolestuneena koronatilanteen vaikeutumista. Jo ennen joululomia liitto muistutti kannanotossaan päätöksentekijöitä siitä, että epidemian hillitsemiseksi tehtävien päätösten tulee perustua lapsivaikutusten arviointiin ja niissä tulee noudattaa lapsen edun ensisijaisuuden periaatetta. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ehdotti keskiviikkona 5.1., että koulut aloittaisivat lukuvuoden etäopetuksessa. ”Ehdotus ja ennen kaikkea sen myöhäinen ajankohta on todella haastava”, toteaa toiminnanjohtaja […]

Johdolle Kannanotto Uutiset Vanhempainliitto
5.1.2022

Vanhempainliiton aluevaalitavoitteet 2022

Suomen Vanhempainliiton aluevaalitavoitteet 2022 Suomen Vanhempainliitto on valtakunnallinen asiantuntijajärjestö, joka tukee kodin ja kasvatusyhteisöjen välistä yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä ja sitä kautta lasten kasvua ja oppimista sekä koko perheen hyvinvointia. Otamme kantaa lapsia, nuoria ja perheitä koskevaan päätöksentekoon ja vaikutamme päättäjiin vanhempien osallisuuden ja lapsiystävällisen sekä kasvatus- ja koulutusmyönteisen yhteiskunnan puolesta.  1. Hyvinvointialueiden tulee huomioida kaikessa […]

Kannanotto Uutiset Vanhempainliitto
20.12.2021

Lapsen etu edellä koronatoimissa

Vanhempainliitto seuraa huolestuneena koronatilanteen vaikeutumista niin kokonaisuutena kuin lasten ja nuorten keskuudessa. Liitto muistuttaa, että kun päätöksiä epidemian hillitsemiseksi tehdään, tulee niiden perustua lapsivaikutusten arviointiin ja niissä tulee huomioida lapsen etu.  Viime päivinä on keskusteltu erityisesti mahdollisuudesta pidentää joululomaa tai siirtyä etäopetukseen. ”Perheiden kannalta joululoman pidentäminen voi olla haastavaa varsinkin pienten lasten kohdalla. Kaikilla vanhemmilla ei ole mahdollisuutta olla etätöissä tai järjestää ylimääräisiä […]

Kannanotto Uutiset Vanhempainliitto
2.12.2021

Henkilökunnan kiire ja kuormitus näkyvät päiväkodissa olevien lasten perheille

Suomen Vanhempainliitto kartoitti päiväkodissa olevien lasten vanhempien näkemyksiä ja kokemuksia liittyen käynnissä olevaan varhaiskasvatusta koskevaan keskusteluun. Kysely oli auki 10.-21.11.2021 välisenä aikana ja siihen vastasi 1830 henkilöä. Vastaajista 44 % kertoo, että henkilöstön kiire ja kuormitus näkyvät oman lapsen päiväkodissa. Kiire ja kuormitus näkyy vanhemmille henkilökunnan poissaoloina ja vaihtuvuutena, sijaisten puuttumisena ja henkilökunnan väsymyksenä ja […]