Lapsen etu edellä koronatoimissa

Vanhempainliitto seuraa huolestuneena koronatilanteen vaikeutumista niin kokonaisuutena kuin lasten ja nuorten keskuudessa. Liitto muistuttaa, että kun päätöksiä epidemian hillitsemiseksi tehdään, tulee niiden perustua lapsivaikutusten arviointiin ja niissä tulee huomioida lapsen etu. 

Viime päivinä on keskusteltu erityisesti mahdollisuudesta pidentää joululomaa tai siirtyä etäopetukseen.

”Perheiden kannalta joululoman pidentäminen voi olla haastavaa varsinkin pienten lasten kohdalla. Kaikilla vanhemmilla ei ole mahdollisuutta olla etätöissä tai järjestää ylimääräisiä vapaita”, muistuttaa toiminnanjohtaja Saija Ohtonen-Jones.  

”Mikäli asiantuntijat kuitenkin uskovat, että pidennetyllä lomalla voisi aidosti olla vaikutusta epidemian hillitsemiseen, se on lyhyenä ajanjaksona toteutettuna kehnoista vaihtoehdoista vähiten haitallinen. Tällöin on huolehdittava, että muut lapsi- ja perhepalvelut toimivat ja ovat perheiden tukena. Myös työnantajilta vaaditaan ketterää joustoa lapsiperheiden suuntaan”, Ohtonen-Jones lisää.

Jos lomaa pidennetään, tulee koulutuksen järjestäjien ja päätöksentekijöiden hyödyntää tämä pidennys terveysturvallisten käytäntöjen suunnitteluun ja vahvistamiseen, jotta kouluun voidaan palata mahdollisimman turvallisesti loman jälkeen. Aika tulisi käyttää myös mahdollisen etäopetuksen suunnitteluun ja viestintään perheille, jos päätetään, että se on lapsen edun kannalta perustelluin vaihtoehto.  

Vanhempainliitto suhtautuu varauksella keskusteluun etäopetukseen siirtymisestä. Liitto peräänkuuluttaa annettuja lupauksia siitä, että lasten ja nuorten koulunkäyntiin kajoaminen olisi epidemian hillitsemisessä viimeinen keino. Sitä ennen on varmistettava, että kaikki muut, erityisesti aikuisiin kohdistuvat rajoitustoimet ja toimenpiteet on tehty.   

”Meillä on näyttöä myös etäopetuksen haittapuolista, joista osa lapsista ja nuorista on kärsinyt suhteettoman paljon. Lisäksi etäopetus sekoittaa monin tavoin koko perheen arkea, jota on koeteltu jo muutoinkin koko pandemian ajan”, Ohtonen-Jones toteaa.   

Vanhempainliitto korostaa, että kodin ja koulun väliseen aktiiviseen viestintään tulee kiinnittää nyt erityistä huomiota, jotta vanhemmat tavoitetaan kattavasti ja kaikilla on yhteinen ja mahdollisimman selkeä käsitys, milloin ja miten kouluarkea joulun jälkeen jatketaan. 

Lisätietoja:
Saija Ohtonen-Jones
+358 40 577 8815
saija.ohtonen-jones@vanhempainliitto.fi