Kouluturvallisuutta ei lisätä vartijoita palkkaamalla

Vartijoiden läsnäolo koulun arjessa nousee aika ajoin ratkaisuksi kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen kouluissa.  Suomen Vanhempainliitto katsoo, että vartijoiden palkkaaminen kouluihin ei ratkaise oppilaiden koulussa kokemaa turvattomuuden tunnetta. Juurisyyt jäävät selvittämättä eikä oikeisiin asioihin päästä puuttumaan. Ulkopuolinen vartija koulussa ei lisää luottamusta ja turvaa, vaan viestii päinvastoin pelon ilmapiiriä ja sitä, että koulussa ei ole turvallista.

Kouluun tarvitaan lisää aikuisia, mutta vartijoiden sijaan heidän tulee olla kasvatus- tai sosiaalialan ammattilaisia, esimerkiksi koulunuorisotyöntekijöitä tai yhteisöpedagogeja, jotka pystyvät tukemaan nuorten kasvua ja nuorten välisiä ristiriitoja. Yhteistyötä kotien kanssa tulee tehdä matalla kynnyksellä ja ottaa vanhemmat mukaan kiusaamistilanteiden selvittelyyn. Vakavissa ja pitkittyneissä tilanteissa kannattaa käyttää ulkopuolista tukea ja tahoja, kuten Ankkuritoimintaa, Vintiö-toimintamallia tai sovittelutoimistoja.

Koulujen turvallisuutta ei voi ulkoistaa – turvallinen kouluyhteisö rakennetaan yhdessä. ”Koko kouluyhteisö ja kodit tarvitaan mukaan rakentamaan välittävää, luottamuksellista ja turvallista yhteisöä, jossa oppilaat uskaltavat kertoa kiusaamisesta ja jossa aikuisilla on taitoa ja uskallusta siihen puuttua”, painottaa Vanhempainliiton puheenjohtaja Johanna Laisaari.

Ongelmia tulee hoitaa entistä vahvemmalla moniammatillisella yhteistyöllä ja ammattilaisten resurssia lisäämällä. Tulee myös huolehtia siitä, että kaikista kouluista löytyy osaamista ja ammattitaitoa kiusaamiseen puuttumiseen ja kiusaamistilanteiden selvittämiseen. Kouluille tulee turvata riittävät resurssit turvallisen oppimisympäristön varmistamiseen ja yhteiskunnan palvelujen tulee vastata lisääntyneeseen lasten, nuorten ja perheiden pahoinvointiin.

Lisätietoja:

Suomen Vanhempainliitto
Puheenjohtaja Johanna Laisaari, puh. 050 338 7576
Erityisasiantuntija Tuija Metso, puh. 044 755 1371