Vanhempien ja opettajien huonoista väleistä kärsivät viime kädessä oppilaat

Viime viikkoina mediassa on käyty laajalti keskustelua kodin ja koulun yhteistyöstä. Kodin ja koulun välejä on kuvattu artikkeleissa sotatilaksi ja vanhempia häirikkövanhemmiksi.

Tämän tyyppinen uutisointi on omiaan lisäämään vastakkainasettelua ja heikentämään kodin ja koulun välistä yhteistä työtä, jonka tarkoituksena on edistää oppilaiden hyvinvointia.

Me kotia ja koulua edustavat tahot haluamme muistuttaa, että kodin ja koulun yhteistyön pelisäännöt ja toimintakulttuuri luodaan yhteistyössä. Juuri tässä ajassa on äärimmäisen tärkeää vahvistaa ja vaalia yhteistä työtä. Yhteistä kasvatustyön pohjaa ei ole varaa menettää tilanteessa, jossa lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden haasteet sekä perheiden ja koulujen kokema kuormitus ovat merkittävästi lisääntyneet.

Vastakkainasettelu ja vanhempien julkinen leimaaminen häiriköiksi nakertaa kodin ja koulun välistä luottamusta ja keskinäistä arvostusta.

Vastakkainasettelu ja vanhempien julkinen leimaaminen häiriköiksi nakertaa kodin ja koulun välistä luottamusta ja keskinäistä arvostusta. Keskustelun taso myös piirtää myös vääristyneen kuvan opettajien ammattitaidosta tai arviointikyvystä. Negatiiviset julkilausumat saavat huomiota, mutta tekevät helposti yksittäisestä kokemuksesta yleisen. Haukkumisen sijaan tarvitaan rakentavaa keskustelua ja tekoja kohti toimintakulttuuria, jossa koti ja koulu aidosti tekevät yhteistyötä.

Vetoammekin siihen, että keskustelua kodin ja koulun yhteistyöstä käytäisiin rakentavasti ja kaikkia osapuolia kunnioittaen. Turhaa arvostelua, syyttelyä tai epäasiallista kohtelua ei tule hyväksyä kummankaan osapuolen taholta. Aina on muistettava kunnioittaa myös lapsen yksityisyyden suojaa, joka voi vaarantua tilanteissa, jossa opettaja kertoo julkisuuteen omalla nimellään luokassaan esille tulleista ongelmista.

Myös mahdolliset ongelmakohdat on nähtävä, ja niihin on tartuttava. Kouluissa on tunnistettava tapahtumaketjut, joista kärjistyneet tilanteet johtuvat ja mahdollistettava vanhempien ja koulun aikuisten välinen vuoropuhelu. Hyvän keskusteluyhteyden luominen kodin ja koulun välille tukee mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Lasten ei tule jäädä aikuisten välisten konfliktien jalkoihin.

Lasten ei tule jäädä aikuisten välisten konfliktien jalkoihin, ei omien vanhempien mutta ei myöskään opettajien ja vanhempien välisten. Oppilaiden on voitava luottaa siihen, että heille tärkeät aikuiset toimivat rakentavasti yhdessä heidän hyväkseen. On myös tärkeää muistaa, että me aikuiset toimimme esimerkkeinä lapsille ja nuorille myös siinä, miten arvostava vuorovaikutus toimii, miten ongelmia ratkaistaan ja kuinka toisista ihmisistä puhutaan julkisuudessa.

Saija Ohtonen-Jones
Toiminnanjohtaja
Suomen Vanhempainliitto ry

Jouni Koponen
Rehtori
Kantvikin koulu, Kirkkonummi

Nora Grotenfelt
Puheenjohtaja
Förbundet Hem och Skola i Finland


Kannanotossa viitataan mm. seuraaviin uutislähteisiin:

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000009223225.html  

https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/art-2000009230529.html  

https://www.is.fi/perhe/art-2000009241280.html