Nuorelle tarjottava tuki huolettaa – Mitä tehdä, jos ylioppilastutkinnon suorittaminen vaarantuu?

Vanhempainliitto on vastaanottanut huolestuneita yhteydenottoja ja kyselyitä vanhemmilta, joiden lapset ovat suorittamassa lukiota neljässä vuodessa ja jotka ovat osallistumassa viimeiselle, eli kolmannelle tutkintokerralle. Juuri ennen kirjoituksia nuorelle ja hänen vanhemmalleen on selvinnyt, että nuorelta puuttuu kyseisen aineen tai aineiden kirjoittamiseen liittyvä suoritus, mikä estää kirjoituksiin osallistumisen. Osassa tapauksissa nuori ja perhe ovat kokeneet, että koulu ei ole neuvonut nuorta riittävästi ja täten tilanne on tullut heille yllätyksenä.  

Mitä tehdä ja mitä nykyinen laki sanoo tilanteesta?  

Lakiin ylioppilastutkinnosta on kirjattu, että ylioppilastutkinto tulee suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana. Jos kokelas ei ole suorittanut tutkintoa säädetyssä ajassa, tutkinto katsotaan hylätyksi. Tutkinnon suorittamisen voi tällöin aloittaa uudelleen.  

Kokelas voi sisällyttää hylättyyn tutkintoon sisältyneet hyväksytyt kokeet uuteen tutkintoon kolmen vuoden ajan aiemmin suoritetun kokeen hyväksymisestä.  

Ylioppilastutkintolautakunta voi hakemuksesta erityisen painavan syyn vuoksi päättää, että kokelas voi tutkinnon ollessa kesken aloittaa tutkinnon suorittamisen alusta. 

Vanhempainliitto ymmärtää hyvin nuorten ja heidän vanhempiensa huolen siitä, että tämä muutos voi aiheuttaa nuoressa ahdistusta ja vaikeuttaa opintojen jatkamista. 

Käytännössä lain kirjaus tarkoittaa, että jos viimeiselle tutkintokerralle osallistuvalta nuorelta löytyy puuttuva suoritus, joka estää hänen osallistumisensa kolmannelle tutkintokerralle, koko tutkinto ja myös aiemmin kirjoitetut aineet/suoritetut tutkinnot katsotaan hylätyiksi. Nuori voi kuitenkin seuraavissa kirjoituksissa sisällyttää aiemmin suorittamansa tutkinnot/kirjoitetut aineet uuteen tutkintoon, jolloin suoritukset eivät häviä ja saadaan hyväksi luettua. Tämän mahdollistaa vastikään uudistettu laki ylioppilastutkinnosta.  

Jos nuoren koko tutkinto hylätään ja hän aloittaa tutkinnon alusta, on hyvä ja tärkeää huomioida, että neljän aineen sijaan nuoren tulee kirjoittaa uudistetun lain ja tutkintorakenteen mukaisesti viisi ainetta. Tämä voi olla huomattava muutos sellaiselle nuorelle, joka on alun perin ajatellut kirjoittavansa edellisen lain mahdollistamat neljä ainetta.  

Vanhempainliitto ymmärtää hyvin nuorten ja heidän vanhempiensa huolen siitä, että tämä muutos voi aiheuttaa nuoressa ahdistusta ja vaikeuttaa opintojen jatkamista. 

Mitä nuoren tulisi tehdä? 

Kevään 2022 ylioppilaskirjoitukset ovat nyt jo alkaneet. Osassa tapauksissa olemme kuulleet, että puuttuvat ja tutkinnon suorittamisen estävät suoritukset on yhteistyössä lukion opettajien kanssa pyritty mahdollistamaan tai jopa korvaamaan. 

Kaikissa liiton tietoon tulleissa tapauksissa koulu ei ole suostunut etsimään tapoja korvata puuttuva suoritus. Tässä tilanteessa nuorelle jää vaihtoehdoksi tutkinnon suorittaminen uudelleen ja jo aiemmin suoritettujen, hyväksyttyjen tutkintojen/kirjoitettujen aineiden sisällyttäminen uuteen tutkintoon. Käytännössä tämä tapahtuu niin, että nuori ilmoittaa oman lukionsa rehtorille haluavansa aloittaa tutkinnon suorittamisen alusta ja sisällyttää uuteen tutkintoon jo suoritetut hyväksytyt tutkinnot. Rehtori vie tämän jälkeen asiaa eteenpäin.   

Mitä koulun olisi hyvä huomioida?   

Korona-aika on tutkitusti ollut nuorille toisen asteen opiskelijoille kuormittava. Vanhempainliitto toivoo, että nuorten kuormitus huomioidaan ja lukiot suhtautuvat ymmärtäen ja ratkaisuhakuisesti tilanteisiin, joissa nuori on vaikeiden olosuhteiden takia hetkeksi pudonnut muutoin eheältä opinpolulta.  

Nuorten tulee toki ottaa vastuuta omista opinnoistaan, mutta kriiseistä palautuessa kannattelemme toinen toisiamme. ”Tulevaa lukuvuotta ja uusia tutkinnon suorittajia silmällä pitäen toivomme lukioilta nuorille tiiviimpää tukea”, sanoo Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Saija Ohtonen-Jones.