Läheiset tulisi toivottaa tervetulleeksi koulun juhliin  

Koulun juhlat ovat ikimuistoisia ja merkityksellisiä hetkiä lapselle, hänen läheisilleen ja koko kouluyhteisölle. Suomen Vanhempainliiton johtokunnan kokouksessa nousi esiin vanhempien suru siitä, että juhliin osallistumista on ryhdytty rajoittamaan.  

Koulujen oppilasmäärät ovat kasvaneet ja yhteiset tilat pienentyneet. Tämä on vaikuttanut osaltaan siihen, että juhliin osallistuvien määrää rajataan. Monissa kouluissa juhliin saa osallistua kaksi lapselle läheistä henkilöä tai pahimmillaan vain yksi. Osassa kouluja edes kaikki koulun oppilaat eivät voi osallistua juhliin yhdessä. Joissakin kouluissa vuosiluokat esiintyvät vuorovuosin ja vain juhlissa esiintyvät läheisineen kutsutaan mukaan. 

Koulujen juhlat lisäävät yhteisöllisyyttä, kuten korona-aikana tekemämme Vanhempien Barometri 2021 -kysely osoitti.

Koulujen juhlat lisäävät yhteisöllisyyttä, kuten korona-aikana tekemämme Vanhempien Barometri 2021 -kysely osoitti. Vanhemmat kaipasivat yhteisiä tapahtumia ja juhlia ja näkivät niiden vahvistavan yhteenkuuluvuuden tunnetta, toisiin tutustumista ja yhteisöllisyyttä. On tärkeää, että vanhemmat ja muut läheiset saavat iloita lapsen koulupolun merkkipaaluista ja ainutkertaisista hetkistä yhdessä lapsen ja nuoren kanssa. 

“On myös tärkeää huomata, että juhlaan on syytä kaikilla kouluyhteisöön kuuluvilla lapsilla, ei vain niillä, jotka kulloinkin juhlissa esiintyvät”, toteaa Vanhempainliiton johtokunnan puheenjohtaja Johanna Laisaari.  

Onneksi on myös kouluja, joissa juhliin ovat tervetulleita kaikki. Osa kouluista järjestää jopa useammat juhlat, jotta kenenkään ei tarvitsisi jäädä pois tilanpuutteen vuoksi. Vanhempainliitto toivookin, että kouluissa pysähdyttäisiin pohtimaan juhlien yhteisöllistä ja kasvatuksellista merkitystä.

Kun läheisten ja oppilaiden osallistumista koulun juhliin joudutaan rajaamaan 

  • lapset ja nuoret eivät saa jakaa iloisia koulumuistoja yhdessä läheistensä kanssa 
  • läheiset eivät pääse osaksi lasten ja nuorten tärkeitä merkkipaaluja  
  • koulun toimintakulttuuri jää vanhemmille ja läheisille vieraammaksi 
  • myönteiset kohtaamiset kodin ja koulun välillä vähenevät  
  • yhteisöllinen kulttuuri ja perinteet köyhtyvät