Vanhempainliitto huolissaan vanhempien vähäisestä osallistumisesta yhteisölliseen opiskeluhuoltoon  

Tuoreen Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa – TEA 2023 -tiedonkeruun mukaan vanhempien edustaja on mukana vain 20 %:ssa koulujen yhteisöllisissä opiskeluhuoltoryhmissä. Vanhempien ja oppilaiden osallisuus opiskeluhuoltoryhmissä on pysynyt matalana koko oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimassaoloajan, vaikka vuonna 2014 voimaan tullut laki korostaa koko kouluyhteisön – myös oppilaiden ja vanhempien – mukanaoloa oppimista, hyvinvointia ja terveellisyyttä tukevan kouluympäristön rakentamisessa.  

Jokaisessa koulussa toimii yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää opiskeluhuoltoa ja erityisesti sen yhteisöllistä työtä. Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan koulun toimintakulttuuria ja toimia, joilla edistetään opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia, vuorovaikutusta, osallisuutta sekä ympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.  

Vanhempien ottaminen mukaan yhteisölliseen opiskeluhuoltoon ja kouluhyvinvoinnin vahvistamiseen on tärkeää. Vanhemmat katsovat lasten koulunkäyntiä kotoa käsin ja havaitsevat asioita, joita koulun sisällä ei välttämättä huomata. Vanhemmat tuntevat myös lasten elinympäristön ja siihen liittyvät haasteet, jotka heijastuvat kouluun.   

Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän työhön osallistumista hieman parempi tilanne on koulun toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä, joihin osallistuminen on TEA 2023 -tulosten mukaan jonkin verran lisääntynyt. Tulosten mukaan vanhemmat osallistuivat yleisimmin koulun toiminnan arviontiin (69 %), oppilaiden hyvinvointia koskevien yhteenvetotietojen käsittelyyn (56 %) ja kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisyyn (43 %). 

Vanhemmat ovat edelleen käyttämätön voimavara kouluhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistamisessa.

On selvää, että koulu ja vanhemmat eivät yksin pysty ratkaisemaan kouluhyvinvointiin liittyviä lisääntyviä haasteita. Yhdessä ne voisivat kuitenkin tehdä paljon enemmän. 73 %:ssa kouluista toimii vanhempainyhdistys säännöllisesti, 13 %:ssa satunnaisesti. Lisäksi monissa luokissa vanhemmat toimivat yhdessä eri tavoin. Vanhemmat ovat edelleen käyttämätön voimavara kouluhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistamisessa. Vanhempainliitto kannustaakin opetuksen järjestäjiä ja kouluja kutsumaan vanhemmat mukaan laaja-alaisesti koulun hyvinvointityöhön.  

Toimenpide-ehdotukset

  • Yhteisöllisen opiskeluhuollon ja opiskeluhuoltoryhmän tarkoitusta ja tehtäviä tulee edelleen kirkastaa vanhemmille.   
  • Vanhemmat tulee ottaa mukaan yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän työhön. Opetuksen järjestäjän ja koulujen tulee varmistaa vanhempien edustus.  
  • Mahdollisia esteitä vanhempien osallistumiselle yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän työhön tulee purkaa. Osallistuminen kannattaa aina mahdollistaa myös etänä. Jos vanhempien edustusta on vaikea saada paikalle virka-aikana, voisi opiskeluhuollon edustaja vierailla vanhempainyhdistyksen kokouksessa kuulemassa vanhempien ajatuksia.    
  • Opiskeluhuoltoryhmän kokouksista tulee viestiä vanhemmille ja kokousmuistiot jakaa siten, että ne ovat helposti vanhempien saatavilla.

Kysy lisää

Saija Ohtonen-Jones

Toiminnanjohtaja / Executive Director

+358 40 577 8815

saija.ohtonen-jones@vanhempainliitto.fi