Hallituksen päätös toisen asteen maksuttomuuden rajoittamisesta lisää eriarvoisuutta

Hallituksen päätös toisen asteen maksuttomuudesta lisää eriarvoisuutta.

Laajennettu oppivelvollisuus ja sen myötä maksuttomat toisen asteen opinnot astuivat voimaan vuonna 2021. Laajennuksen tavoitteena oli, että jokainen peruskoulun päättävä nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen.

Nyt hallitus on vain muutaman vuoden jälkeen ottamassa askeleen kohti mennyttä ja rajaamassa oppivelvollisten maksuttomat oppimateriaalit sen kalenterivuoden loppuun, jonka kuluessa opiskelija täyttää 18 vuotta. Samalla myös ylioppilaskirjoitukset tulevat maksullisiksi, jos abiturientti on tullut täysi-ikäiseksi edellisen vuoden loppuun mennessä.

Suomen Vanhempainliitto pitää hallituksen päätöstä käsittämättömänä ja kohtuuttomana ja vaatii, että päätös perutaan. Päätöksen seurauksena toisen asteen maksuttomuus päättyisi kesken opintojen. Tämä asettaa opiskelijat haastavaan ja eriarvoiseen tilanteeseen. Kaikilla perheillä ei ole mahdollisuutta tukea nuoren opintoja taloudellisesti.

Päätöksen seurauksena toisen asteen maksuttomuus päättyisi kesken opintojen.

Vanhempainliiton toisen asteen Vanhempien Barometrin 2023 mukaan perheen taloudellinen tilanne huolestuttaa monia vanhempia. Erityisesti huolta perheen taloudellisesta tilanteesta kantavat yhden vanhemman perheet sekä perheet, joiden taloudellinen tilanne on syystä tai toisesta haastava. Toisen asteen maksuttomuus nähdään vanhempien keskuudessa laajalti hyvänä asiana. Se vähentää perheen kokemaa taloudellista huolta tilanteessa, jossa opiskeluarki kuitenkin muilla tavoin usein vaatii perheiltä taloudellista panostusta. Perheen heikon taloudellisen tilanteen koettiin puolestaan kuormittavan vanhemmuutta ja heikentävän mahdollisuuksia olla läsnä nuorten elämässä.

”Tämä nyt tehty päätös, yhdessä hallituksen muiden säästötoimien kanssa, lisää koulutuksen eriarvoisuutta ja paluuta kohti aikaa, jolloin perheiden sosioekonominen tausta määrittää nuorten koulutusvalintoja ja tätä kautta tulevaisuuden mahdollisuuksia”, toteaa Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Saija Ohtonen-Jones.

”Päätös on myös ristiriidassa sen tavoitteen kanssa, että jokainen nuori suorittaisi toisen asteen tutkinnon. Kesken opintojen päättyvä maksuttomuus todennäköisesti lisää opintojen keskeyttämistä ja erityisesti niiden nuorten joukossa, jotka ovat jo lähtökohtaisesti haastavamassa asemassa ja joiden opinnoissa kiinni pitäminen olisi erityisen tärkeää,” Ohtonen-Jones jatkaa.

Lisätietoja:

Saija Ohtonen-Jones
Toiminnanjohtaja
+358 40 577 8815
saija.ohtonen-jones@vanhempainliitto.fi

Tuija Metso
Erityisasiantuntija
+358 44 755 1371
tuija.metso@vanhempainliitto.fi