Kansalaisareenan ja vapaaehtoistoiminnan kentän hallitusohjelmatavoitteet

Vanhempainliitto on yhdessä 63 järjestön kanssa allekirjoittanut Kansalaisareena ry:n hallitusohjelmatavoitteet. Vanhempainliitto haluaa puolustaa järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden oikeuksia ja vaikuttaa hallitusohjelmaan. Ota Vanhempainliiton sosiaalisen median kanavat seurantaan ja vaikuta yhdessä kanssamme!


Kansalaisareena ry:n hallitusohjelmatavoitteiden ydinviestit

  1. Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan rahoituksen tulee olla riittävää, pitkäjänteistä ja siiloja purkavaa.
  2. Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan osaaminen on huomioitava julkishallinnossa.
  3. Kansalais- ja demokratiataitoja on kasvatettava läpi oppijan koulutuspolun.

Vapaaehtoistoiminta on demokraattisen yhteiskunnan tärkeimpiä kulmakiviä. Vapaaehtoistoiminta on auttanut Suomea selviytymään 2020-luvun kriiseistä ja ylläpitämään toivoa vaikeiden aikojen keskellä. Vapaaehtoistoiminnan kenttä on Suomessa vahva ja asenne vapaaehtoistoimintaa kohtaan on myönteinen. Tällä hetkellä jopa 47 % suomalaisista tekee vapaaehtoistyötä.

Vapaaehtoistoiminta on myös tärkeä innovaatioiden lähde, joka uudistaa yhteiskuntaa.

Vapaaehtoistoiminnalla on valtavasti kasvupotentiaalia: selvityksen perusteella Suomessa asuvista jopa yli neljäsosa, 28 %, uskoo tekevänsä vapaaehtoistoimintaa lähitulevaisuudessa nykyistä enemmän ja 36 % yhtä paljon kuin nyt.

Vapaaehtoistoiminta lisää luottamusta ja välittämistä yhteiskunnassa sekä tarjoaa osallisuuden ja vaikuttamisen paikkoja. Vapaaehtoistoiminta on tärkeä osa toimivaa demokratiaa, sillä vapaaehtoisena on mahdollista vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin ja saada konkreettisia muutoksia aikaan.

Lue lisää tavoitteista Kansalaisareenan sivuilta (siirryt pois Vanhempainliiton sivuilta)

Tutustu myös Vanhempainliiton eduskuntavaaliteemoihin 2023 täältä