Vanhempien Barometri 2018: vanhempien osallisuus koulussa ei toteudu 

Tiedote 5.11.2018
Suomen Vanhempainliitto, Förbundet Hem och Skola i Finland 

Vanhempien Barometri 2018 osoittaa, että vanhempien luottamus kouluun ja opettajiin on vahvaa. Vanhemmat ovat kiinnostuneita lapsensa koulunkäynnistä ja koulusta, vanhempainiltoihin osallistutaan mielellään ja niitä pidetään tärkeinä. Vanhempien osallisuudessa koulussa on kuitenkin kehitettävää.   

Vanhempien barometriin 2018 vastasi noin 10 000 suomen- ja ruotsinkielistä peruskoulua käyvän lapsen vanhempaa. Kyselyn teettivät yhteistyössä Suomen Vanhempainliitto ja Förbundet Hem och Skola i Finland. 

Digilaitteiden käyttö huolestuttaa kotona ja koulussa 

Lasten digilaitteiden parissa viettämä aika huolestuttaa vanhempia ja laitteiden käyttö oppitunneilla jakaa vahvasti vanhempien mielipiteitä. Osa vanhemmista koki, että digilaitteiden käyttö opetuksessa on välttämättömänä ja rikastuttaa opetusta. Osa olisi valmis kieltämään niiden käytön koulussa kokonaan.  Lasten digilaitteiden parissa viettämä aika oli eniten vanhempia huolestuttava asia myös lapsen kotiympäristössä. Rinnalla kulki huoli lapsen vähäisestä liikkumisesta ja erityisesti yläkouluikäisten kohdalla riittämättömästä unesta.  

Tarvitaan myös yhdessä laaditut pelisäännöt älypuhelinten käytöstä koulupäivän aikana.

Oppilaiden omien laitteiden käytöstä oppitunneilla on sovittava vanhempien kanssa. Silti vain 35 % alakoululaisten ja 29 % yläkoululaisten vanhemmista vastasi, että oppilaiden omien laitteiden käytöstä on sovittu vanhempien kanssa.  

Digilaitteiden käyttöön liittyvä huoli on kodin ja koulun yhteinen. ”Yhteistä keskustelua opetuksen digitalisoitumisesta vanhempien ja koulun kesken tarvitaan lisää. Tarvitaan myös yhdessä laaditut pelisäännöt älypuhelinten käytöstä koulupäivän aikana. Tähän työhön lapset ja vanhemmat tulee ottaa mukaan”, painottaa Förbundet Hem och Skolan toiminnanjohtaja Micaela Romantschuk.  

Vanhemmilla vahva tahto olla mukana lapsensa koulunkäynnissä 

Lähes jokainen vanhempi kertoi kyselevänsä lapselta koulupäivän kuulumisia joko päivittäin tai melko usein. Alakoululaisten vanhemmista yli 80 % ja yläkoululaisten vanhemmistakin yli puolet tuki lastaan läksyjen teossa päivittäin ja melko usein. Kuitenkin vain vajaa 50 prosenttia alakoululaisten ja noin 35 prosenttia yläkoululaisten vanhemmista koki saavansa koulusta konkreettisia vinkkejä siitä, miten he voisivat lasta tukea. ”Koulut voisivat antaa vanhemmille rohkeammin vinkkejä siitä, miten kotona voidaan tukea lapsen oppimista. Näin vanhempia sitoutetaan ja koulukäynnin tuesta tulee kodin ja koulun yhteinen asia”, kannustaa Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes. 

Vanhempien osallisuus vielä kaukana tavoitteesta 

Kouluissa otettiin uudet opetussuunnitelmat käyttöön syksyllä 2016. Opetussuunnitelman yhtenä tavoitteena on vahvistaa vanhempien osallisuutta kouluyhteisössä ja sen kehittämisessä.

”Vanhempien resurssia ei osata koulussa hyödyntää”

Vain vajaa kolmannes alakoululaisten vanhemmista ja runsas viidennes yläkoululaisten vanhemmista oli sitä mieltä, että vanhempien osallisuus kouluissa on uudistuksen myötä lisääntynyt. Edelleen vanhemmat osallistuvat kouluissa eniten varainhankintaan. Koulun toiminnan kehittämisessä ja yhteisöllisessä oppilashuollossa vanhempien läsnäolo on yhä vähäistä.

”Uusi opetussuunnitelma ei ole lisännyt vanhempien osallisuutta koulussa toivotulla tavalla. Vanhempien resurssia ei osata koulussa hyödyntää”, toteavat Micaela Romantschuk ja Ulla Siimes. 

Kyselyn taustaa 

Suomen Vanhempainliitto ja Förbundet Hem och Skola i Finland kartoittivat Vanhempien Barometri 2018 -kyselyllä peruskoululaisten vanhempien näkemyksiä koulusta, kodin ja koulun yhteistyöstä sekä arjesta ja kasvatuksesta kotona.    

Kyselyyn vastasi 9842 vanhempaa, joiden lapsista 80,9 % kävi suomenkielistä, 17,9 % ruotsinkielistä ja 1,2 % muun kielistä koulua tai kielikylpyluokkaa. Kyselylomake koostui 51 kysymyksestä, jotka käsittelivät lapsen koulunkäyntiin, uuteen opetussuunnitelmaan, kodin ja koulun yhteistyöhön ja vanhempien osallisuuteen sekä lapsen hyvinvointiin ja kasvuun liittyviä teemoja.  

Kysely toteutettiin ensimmäistä kertaa järjestöjen yhteistyönä suomen- ja ruotsinkielisten koululaisten vanhemmille. Järjestöt ovat aikaisemmin tehneet omat erilliset Vanhempien Barometri -kyselynsä, Suomen Vanhempainliitto viisi ja Förbundet Hem och Skola kaksi kertaa. 

Kysely tehtiin myös muunkielisille vanhemmille yhteensä 12 eri suomessa yleisimmin puhutuilla kielillä. Kyselyn kieliversiot analysoidaan ja julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoja 

Ulla Siimes, Toiminnanjohtaja, Suomen Vanhempainliitto
040 553 0981, ulla.siimes@vanhempainliitto.fi  

Micaela Romantschuk, verksamhetsledare, Förbundet Hem och Skola i Finland
050 336 20 16, micaela@hemochskola.fi
www.hemochskola.fi

listicon-opettajalle

Vanhempien Barometri 2018 - Grafiikka

listicon-tilaisuudet

Vanhempien Barometri 2018 - Raportti