Vanhempien Barometri 2021 – kysely peruskouluikäisten lasten ja nuorten vanhemmille koronapandemian vaikutuksista

Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi koulujen toimintaan, lasten ja nuorten koulunkäyntiin sekä kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön.

Suomen Vanhempainliitto ja Förbundet Hem och Skola keräävät Vanhempien Barometri 2021 -kyselyllä peruskouluikäisten lasten ja nuorten vanhempien kokemuksia koronapandemian vaikutuksista kuluvan lukuvuoden 2020–2021 opetusjärjestelyihin, kodin ja koulun yhteistyöhön ja vanhempien osallisuuteen kouluissa.

Perheiden kokemukset lapsen koulunkäynnin, etäopiskelun, erilaisten koronarajoitusten ja karanteenien osalta vaihtelevat. Vanhempien Barometri -kyselyllä halutaan löytää kokonaiskuva siitä, kuinka poikkeuksellinen lukuvuosi on vaikuttanut lapsen tai nuoren koulunkäyntiin vanhempien näkökulmasta.

Kokevatko vanhemmat, että oma lapsi on saanut riittävästi koulunkäynnin tukea etäopetuksen tai karanteenin aikana? Kuinka kodin ja koulun yhteistyö on toteutunut ja kokivatko vanhemmat saavansa riittävästi ohjeita ja työkaluja oman lapsen tukemiseen?

Vanhempien Barometri 2021 -kysely on auki 7.3.2021 saakka.