Opetussuunnitelmien perusteiden ja määräysten täsmennykset tehostavat kiusaamiseen ja syrjintään puuttumista

Opetushallitus on täsmentänyt esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman perusteita ja määräyksiä, jotka mahdollistavat nykyistä tehokkaammat keinot puuttua kiusaamiseen, syrjintään, häirintään ja väkivaltaan. Muutokset tulee päivittää paikallisiin opetussuunnitelmiin ja ottaa käyttöön kouluissa jo 1.8.2022.

Vanhempainyhdistysten ja vanhempien kannattaa huomioida, että opetussuunnitelman perusteissa tuodaan esille huoltajien osallisuus opetussuunnitelmatyöhön, lukuvuosisuunnitelman valmisteluun sekä koulun toiminnan suunnitteluun, erityisesti kasvatustavoitteiden, toimintakulttuurin sekä kodin ja koulun yhteistyön osalta. Vanhempainyhdistysten ja vanhempien kannattaakin seurata asian etenemistä omassa kunnassa, tiedustella prosessin etenemistä ja vanhempien mahdollisuuksia vaikuttaa sekä seurailla, miten muutokset tulevat näkyviksi koulujen arjessa ensi lukuvuonna.

Muutoksista voi lukea lisää Opetushallituksen verkkosivuilta.