Jokaisella oppilaalla oikeus osallistua opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan

Yhdenvertaisuusvaltuutettu edisti sovintoa oppilaan ja kunnan välillä tapauksessa, jossa koulu oli järjestänyt opintoretken esteellisessä paikassa. Tämän vuoksi oppilas, jolla on toimintarajoite, ei voinut osallistua retkelle.

Oppilaan huoltaja oli pyytänyt etukäteen koululta kohtuullista mukautusta, jotta oppilas voisi osallistua retkelle, mutta koulu ei sitä toteuttanut. Koulun selvityksen mukaan opintoretkelle oli pyrittiin löytämään esteetön toteutustapa. Opintoretki kuitenkin järjestettiin, vaikka esteetöntä toteutustapaa ei löydetty.

Opetuksenjärjestäjänä kunta syyllistyi tapauksessa syrjintään ja on maksanut oppilaalle 1500 euron hyvityksen.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu painottaa, että koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus huolehtia siitä, että jokaisella oppilaalla on mahdollisuus osallistua yhdenvertaisesti koulun järjestämään opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan. Koulujen tulee kiinnittää opinto- ja luokkaretkien suunnittelussa ja toteutuksessa huomiota siihen, että retkikohteet ovat saavutettavia kaikille oppilaille vähintään mukautusten avulla.

Lue Yhdenvertaisuusvaltuutetun uutinen tästä (25.5.2022 syrjinta.fi)

Vahvistetaan yhdenvertaisuutta ennaltaehkäisevästi ja yhdessä

Vanhempainliitto suosittelee, että:

  • Päiväkoti, koulu tai oppilaitos varmistaa, että toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on tehty yhteistyössä oppilaiden ja vanhempien kanssa.
  • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma tuodaan kaikille vanhemmille tiedoksi ja se on helposti löydettävissä esimerkiksi verkkosivuilta tai muilta sähköisiltä alustoilta saavutettavasti.
  • Päiväkoti, koulu tai oppilaitos kutsuu vanhemmat mukaan laatimaan ja päivittämään kaikkia oppilaan hyvinvointia ja turvallisuutta edistäviä ohjeita ja asiakirjoja mahdollisuuksien mukaan. (Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, turvallisuussuunnitelma, järjestyssäännöt jne.)
  • Vanhempainyhdistys kokoaa päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen käytäntöihin liittyvät asiakirjat ja muistuttaa niistä vanhempia säännöllisesti.

Opetushallitus: ”Yhdenvertaisuuslaki edellyttää, että oppilaitoksella on aina suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden lisäämiseksi. Lisäksi laki edellyttää, että yhdenvertaisuussuunnitelma tehdään yhteistyössä henkilöstön, oppilaiden ja opiskelijoiden sekä huoltajien kanssa. Suunnitelmassa edellytetään alkutilanteen kartoittamista.”

Lue lisää osoitteessa oph.fi