Vanhempainliiton puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten hakua on jatkettu 26.9.2022 saakka

Suomen Vanhempainliiton tavoitteena on vahvistaa kodin ja koulun yhteistyötä, tukea lasten kasvua, oppimista sekä hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä niin päiväkodeissa, kouluissa kuin toisen asteen oppilaitoksissa. Haemme liittoon puheenjohtajaa ja luottamushenkilöitä. Liiton johtokunnassa olet päättämässä liiton strategisista linjauksista. Johtokunta seuraa liiton talous- ja toimintasuunnitelman toteutumista ja ottaa kantaa ajankohtaisiin vaikuttamisen kysymyksiin.

Johtokuntaan haetaan jäseniä erovuoroisten tilalle

Johtokunnassa ovat erovuorossa puheenjohtaja ja puolet johtokunnan jäsenistä. Ehdokkailta odotetaan yhteistyötaitoja, kehittävää otetta sekä sitoutumista tehtävään. Johtokuntatyöskentelyssä arvostamme, että sen eri jäsenillä on kokemusta tai osaamista esimerkiksi johtamisesta, viestinnästä, taloudesta, verkostoitumisesta tai yhdistysten luottamustehtävistä.

Puheenjohtajalta edellytämme näkemystä kodin ja koulun yhteistyön yhteiskunnallisesta merkityksestä,  vaikuttamisosaamista, hyviä ihmissuhde- ja johtamistaitoja sekä laajaa ymmärrystä johtokunnan tehtävistä ja vastuista.

Johtokunnan jäsenten kausi on kaksivuotinen. Jäsenten odotetaan osallistuvan vuosittain noin 6-8 kokoukseen. Kokouksista osa järjestetään etänä ja osa, noin 2-3 kokousta, lähitapaamisina Helsingissä. Kokoukset ovat viikonloppuina, matkakulut kokouksiin korvataan.

Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä eri kieli- ja kulttuuritaustaisia henkilöitä ympäri Suomea.

Kaikki Vanhempainliiton jäsenyhdistykset voivat asettaa ehdotuksia johtokunnan puheenjohtajaksi ja jäseniksi. Ehdokkaat tulee ilmoittaa vaalitoimikunnalle 26.9.2022 klo 16 mennessä. Valinnat tapahtuvat Helsingissä pidettävässä liittokokouksessa 20.11.2022.

Lisätietoja ehdokasasettelusta voi tiedustella vaalitoimikunnan puheenjohtajalta Heidi Ristolaiselta, heidi.ristolainen@gmail.com tai vaalitoimikunnan sihteeriltä Anne Viitalalta, anne.viitala@vanhempainliitto.fi.

Ohjeet jäsenyhdistykselle ehdotuksen tekemiseen

  • Etsikää vanhemmista sopiva ehdokas, jota haluatte esittää johtokunnan puheenjohtajaksi tai jäseneksi ja tehkää yhdistyksessänne päätös henkilön esittämisestä.
  • Varmistakaa ehdokkaalta suostumus ehdokkuuteen.
  • Täyttäkää ehdokaslomake ja lähettäkää se 26.9.2022 mennessä.
  • Pyytäkää ehdokasta täyttämään taustatietolomake 26.9.2022 mennessä.
  • Laittakaa ylös liittokokouspäivä 20.11.2022 ja valitkaa jäsenyhdistyksestänne edustaja päättämään valinnoista. Myös ehdokas itse voi toimia yhdistyksen edustajana liittokokouksessa. Jos eri henkilö on yhdistyksenne liittokokousedustajana kuin ehdokas itse, kannustakaa ehdokasta tulemaan esittäytymään liittokokoukseen – näin ehdokas tulee tutuksi kokousedustajille ja mahdollisuus tulla valituksi paranee.

Ehdokkaan ohjeet

  • Kerro omalle jäsenyhdistykselle kiinnostuksestasi Vanhempainliiton luottamustehtävään.
  • Kun jäsenyhdistys on päättänyt ehdottaa sinua, täytä taustatietolomake. Lomakkeessa kysytään yhteystietosi ja ajatuksiasi johtokuntatyöskentelystä. Liiton toimintaan voit tutustua täällä.

 

Lisätietoja:

Heidi Ristolainen, vaalitoimikunnan puheenjohtaja, heidi.ristolainen@gmail.com

Anne Viitala, vaalitoimikunnan sihteeri, anne.viitala@vanhempainliitto.fi