Riemua ja kapinaa lapsen ihmisoikeuksien puolesta

Nuori kantaa sateenkaarilippua.

Vanhempien ja ammattilaisten on tehtävä sinnikkäämmin yhteistä työtä, jotta jokainen lapsi saa kasvaa ja voida hyvin omana itsenään, yhdenvertaisessa ja syrjimättömässä ympäristössä. Aikuisten tulee näyttää omalla toiminnallaan ja puheillaan esimerkkiä arvostavasta suhtautumisesta moninaisuutta kohtaan.

Olemme yhteiskuntana allekirjoittaneet velvoittavan Lapsen oikeuksien sopimuksen. Siihen on kirjattu, että lasta ei saa syrjiä esimerkiksi ihonvärin, sukupuolen, kielen, uskonnon, varallisuuden tai vammaisuuden perusteella. Lasta ei myöskään saa syrjiä hänen vanhempiensa, tai muiden huoltajiensa ominaisuuksien perusteella. 

Arjessa totuus voi kuitenkin olla toinen. Lapsi on usein kykenemätön puolustamaan itseään tilanteessa, jossa hänelle kuuluvia oikeuksia rikotaan. Siksi on tärkeää, että lapsen ympärillä olevat aikuiset tarkistavat omia yhdenvertaisuuteen ja moninaisuuteen liittyviä asenteitaan ja sisäistävät velvollisuutensa lapsen oikeuksien puolesta puhujina ja toimijoina.  

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus kasvaa ja oppia yhdenvertaisessa ja syrjimättömässä ympäristössä, ja tulla nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. 

Helsinki Pride -tapahtuman teemana on tänä vuonna Joy and Riot – Riemu ja kapina – Glädje och Revolt – sillä maailmaa muuttaaksemme tarvitsemme molempia!  

Hyvää Helsinki Pride -viikkoa 2023!  


Lataa tästä Yhdenvertaisuutta-esitteemme 

Tutustu muihin aiheeseen liittyviin materiaaleihimme 

Lue myös: Syrjinnästä vapaa koulu (yhdenvertaisuus.fi)