Ehdokashaku johtokuntaan on käynnissä 1.-30.9.2023

Suomen Vanhempainliiton tavoitteena on vahvistaa kodin ja varhaiskasvatuksen sekä koulun yhteistyötä, tukea lasten kasvua, oppimista sekä hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä niin päiväkodeissa, kouluissa kuin toisen asteen oppilaitoksissa. Haemme liittoon puheenjohtajaa ja luottamushenkilöitä. Liiton johtokunnassa olet päättämässä liiton strategisista linjauksista. Johtokunta seuraa liiton talous- ja toimintasuunnitelman toteutumista ja ottaa kantaa ajankohtaisiin vaikuttamisen kysymyksiin.

 

Johtokuntaan haetaan jäseniä erovuoroisten tilalle

Johtokunnassa ovat erovuorossa puolet johtokunnan jäsenistä. Lisäksi liitolle haetaan puheenjohtajaa eronneen puheenjohtajan jäljellä olevaksi kaudeksi (2024). Ehdokkailta odotetaan yhteistyötaitoja, kehittävää otetta sekä sitoutumista tehtävään. Johtokuntatyöskentelyssä arvostamme, että sen eri jäsenillä on kokemusta tai osaamista esimerkiksi johtamisesta, viestinnästä, taloudesta, verkostoitumisesta tai yhdistysten luottamustehtävistä.

Puheenjohtajalta edellytämme näkemystä kodin ja koulun yhteistyön yhteiskunnallisesta merkityksestä, vaikuttamisosaamista, hyviä ihmissuhde- ja johtamistaitoja sekä laajaa ymmärrystä johtokunnan tehtävistä ja vastuista.

Johtokunnan jäsenten kausi on kaksivuotinen. Jäsenten odotetaan osallistuvan vuosittain noin 6-8 kokoukseen ja käyttävän tehtävään noin 5 h/ kk. Kokouksista osa järjestetään etänä ja osa, noin 2-3 kokousta, lähitapaamisina Helsingissä. Kokoukset ovat viikonloppuisin, matkakulut kokouksiin korvataan.

Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä eri kieli- ja kulttuuritaustaisia henkilöitä ympäri Suomea.

Kaikki Vanhempainliiton jäsenyhdistykset voivat asettaa ehdotuksia johtokunnan puheenjohtajaksi ja jäseniksi. Ehdokkaat tulee ilmoittaa vaalitoimikunnalle 30.9.2023 klo 16 mennessä. Valinnat tapahtuvat pääkaupunkiseudulla pidettävässä liittokokouksessa 18.11.2023.

Lisätietoja ehdokasasettelusta voi tiedustella vaalitoimikunnan puheenjohtajalta Heidi Ristolaiselta, heidi.ristolainen@gmail.com tai vaalitoimikunnan sihteeriltä Valtteri Tervalalta, valtteri.tervala@vanhempainliitto.fi.

Ohjeet jäsenyhdistykselle ehdotuksen tekemiseen

  • Etsikää vanhemmista sopiva ehdokas, jota haluatte esittää johtokunnan puheenjohtajaksi tai jäseneksi ja tehkää yhdistyksessänne päätös henkilön esittämisestä.
  • Varmistakaa ehdokkaalta suostumus ehdokkuuteen.
  • Täyttäkää ehdokaslomake ja lähettäkää se 30.9.2023 mennessä.
  • Valitkaa jäsenyhdistyksestänne edustaja osallistumaan ja päättämään valinnoista liittokokouksessa 18.11.2023. Myös ehdokas itse voi toimia yhdistyksen edustajana liittokokouksessa. Jos liittokokousedustajaksi valitaan yhdistyksestä joku muu kuin ehdokas itse, kannustakaa ehdokasta tulemaan esittäytymään liittokokoukseen – näin ehdokas tulee tutuksi kokousedustajille ja mahdollisuus tulla valituksi paranee.

 

Täytä hakulomake ja lähetä tiedot tällä lomakkeella.

 

Ehdokkaan ohjeet

  • Kerro omalle jäsenyhdistykselle kiinnostuksestasi Vanhempainliiton luottamustehtävään.
  • Tutustu hakulomakkeessa kysyttyihin tietoihin ja anna jäsenyhdistyksellenne tarvittavat tiedot. Ehdokkaista julkaistaan ehdokasesittely Vanhempainliiton verkkosivuilla ennen liittokokousta.
  • Kun jäsenyhdistys on päättänyt ehdottaa sinua, laita liittokokouspäivämäärä kalenteriin ja osallistu kokoukseen.
  • Valmistaudu etukäteen esittäytymään liittokokouksessa.

 

Lisätietoja:

Heidi Ristolainen, vaalitoimikunnan puheenjohtaja, heidi.ristolainen@gmail.com

Valtteri Tervala, vaalitoimikunnan sihteeri, valtteri.tervala@vanhempainliitto.fi