Vanhempainliiton johtokunnan puheenjohtajan ehdokashakua on jatkettu

Hakuaikaa Liiton puheenjohtajaehdokkaiden asettamiseksi jatketaan kuluvan viikon sunnuntaihin 8.10. asti.

Johtokuntaan haetaan uutta puheenjohtajaa

Liitolle haetaan puheenjohtajaa eronneen puheenjohtajan jäljellä olevaksi kaudeksi (2024). Puheenjohtajalta edellytämme näkemystä kodin ja koulun yhteistyön yhteiskunnallisesta merkityksestä, vaikuttamisosaamista, hyviä ihmissuhde- ja johtamistaitoja sekä laajaa ymmärrystä johtokunnan tehtävistä ja vastuista.

Johtokunnan puheenjohtajaa voidaan kutsua Liiton puheenjohtajaksi (johtokunta toimii Liiton hallituksena). Johtokunnan lisäksi puheenjohtaja toimii myös Liiton työvaliokunnassa yhdessä varapuheenjohtajan ja muiden nimettyjen henkilöiden kanssa. Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä eri kieli- ja kulttuuritaustaisia henkilöitä ympäri Suomea.

Kaikki Vanhempainliiton jäsenyhdistykset voivat asettaa ehdotuksia johtokunnan puheenjohtajaksi. Ehdokkaat tulee ilmoittaa vaalitoimikunnalle 8.10.2023 klo 23.59 mennessä. Valinnat tapahtuvat pääkaupunkiseudulla pidettävässä liittokokouksessa 18.11.2023.

Lisätietoja ehdokasasettelusta voi tiedustella vaalitoimikunnan puheenjohtajalta Heidi Ristolaiselta, heidi.ristolainen@gmail.com tai vaalitoimikunnan sihteeriltä Valtteri Tervalalta, valtteri.tervala@vanhempainliitto.fi.

Ohjeet jäsenyhdistykselle ehdotuksen tekemiseen

  • Etsikää vanhemmista sopiva ehdokas, jota haluatte esittää johtokunnan puheenjohtajaksi ja tehkää yhdistyksessänne päätös henkilön esittämisestä.
  • Varmistakaa ehdokkaalta suostumus ehdokkuuteen.
  • Täyttäkää ehdokaslomake ja lähettäkää se 8.10.2023 mennessä.
  • Valitkaa jäsenyhdistyksestänne edustaja osallistumaan ja päättämään valinnoista liittokokouksessa 18.11.2023. Myös ehdokas itse voi toimia yhdistyksen edustajana liittokokouksessa. Jos liittokokousedustajaksi valitaan yhdistyksestä joku muu kuin ehdokas itse, kannustakaa ehdokasta tulemaan esittäytymään liittokokoukseen – näin ehdokas tulee tutuksi kokousedustajille ja mahdollisuus tulla valituksi paranee.

 

Täytä hakulomake ja lähetä tiedot tällä lomakkeella.