Hyvän ilman koulu -verkkosivusto tarjoaa työkaluja lasten auttamiseen koulujen sisäilmatilanteissa

Suomen Vanhempainliitto toivoo, että sisäilmasta oireilevat lapset saavat oppimiselle vahvemman ja oikea-aikaisen tuen. Uusi sivusto tarjoaa kunnille, kouluille ja vanhemmille konkreettisia vinkkejä, kuinka huomioida lapset nykyistä paremmin kouluarjessa sekä kuntien sisäilmaohjeissa ja hyvinvointityössä.

Suomen Vanhempainliiton julkaisema Hyvän ilman koulu -verkkosivusto tarjoaa kodeille, kouluille ja kunnille tietoa ja työkaluja koulujen sisäilmatilanteiden avuksi.

Sivuston materiaalit on laadittu STEA:n rahoittamassa Ratkaistaan yhdessä -hankkeessa. Kyseessä on laaja järjestöjen ja kuntien yhteishanke, jota ovat olleet mukana sparraamassa myös THL ja Terveet Tilat 2028-ohjelma. Hanke on kehittänyt vuodesta 2018 alkaen ratkaisuja sisäilmaongelmien kouluissa aiheuttamiin haasteisiin palvelumuotoilun työkaluja hyödyntäen.

Lapsen oikeus opetukseen ja tukeen on toteutunut sisäilmasta oireilevien lasten kohdalla vaihtelevasti.

“Näin ei saisi olla. Laki takaa jokaiselle lapselle yhdenvertaisesti oikeuden opetukseen ja tukeen, ja toivomme, että sivuston tarjoamat selkeät mallit ja käytännöt tukevat lapsen etua palvelevien ratkaisujen löytymistä sisäilmasta oireilevien lasten kohdalla”, toteaa asiantuntija Outi Leveäoja Ratkaistaan yhdessä -hankkeesta.

Hyvanilmankoulu.fi-sivustolta löytyy esimerkiksi viisivaiheinen toimintamalli, joka kuvaa, miten koulunkäynti järjestetään sisäilman hankaloittaessa lapsen opiskelua omassa luokassa ja koulun tiloissa. Mallin käyttöön on laadittu kouluja ja vanhempia varten yksityiskohtaiset ohjeet.

”Koulurakennuksessa sisäilmasta oireileville lapsille ja nuorille tulee järjestää opetusta heille sopivissa tiloissa tai muulla soveltuvalla tavalla. Kouluissa on tärkeää huolehtia siitä, että lapsi saa tarvitsemaansa tukea, jotta hän pystyy etenemään opinnoissaan. Myös lapsen kuulumista luokkaan tai opiskeluryhmään tulee tukea”, ohjeistaa Leveäoja.

Kunnille ja kouluille löytyy sivustolta lisäksi muistilistoja sekä ohjeita, miten kehittää sisäilmatilanteiden ratkaisemiseen liittyviä toimintatapoja, miten lähteä purkamaan sisäilmaongelmiin liittyviä vaikeita tilanteita ja miten viestiä onnistuneesti, kun haasteena on koulun sisäilma.

Vanhempainyhdistykset löytävät sivustolta vinkkejä yhteiseen vaikuttamiseen, vertaistuen järjestämiseen ja rakentavaan vuoropuheluun ja yhteistyöhön kunnan ja koulun kanssa.

“Toivomme, että nämä materiaalit otetaan kouluissa, kunnissa ja yhdistyksissä laajalti käyttöön ja että niihin tutustuvat myös vanhemmat. Materiaalien keskiössä on aina lapsi ja hänen hyvinvointinsa ympärille rakennettava toimiva aikuisten välinen yhteistyö. ”, toteaa Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Saija Ohtonen-Jones.

hyvanilmankoulu.fi Ihmisen kokoisia sisäilma-asioita – kotona, koulussa ja kunnassa.

Lisätietoja:

Hankkeen asiantuntijat:

Minna Mäkelä
Suomen Vanhempainliitto
041 318 3737
minna.makela@vanhempainliitto.fi

Outi Leveäoja
Suomen Vanhempainliitto
050 440 4220
outi.leveaoja@vanhempainliitto.fi

Toiminnanjohtaja:

Saija Ohtonen-Jones
Suomen Vanhempainliitto
040 577 8815
saija.ohtonen-jones@vanhempainliitto.fi