Aito kohtaaminen alkaa dialogitaidoista

Suomen Vanhempainliitto ja Erätauko-säätiö tarjoavat Educa 2024 kävijöille konkreettisia työkaluja ja malleja sujuvan keskustelukulttuurin kehittämiseen päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Vanhempainliiton tuottamat toimintamallit KESY, SYKE ja TOIVO on tarkoitettu opettajan, kuraattorin tai oppilashuollon tarpeisiin käytäessä keskustelua lapsen tai nuoren kanssa. Osa materiaaleista sopii myös aikuisten välisiin keskusteluihin. Symboliavusteiset toimintamallit perustuvat myönteiseen tunnistamiseen sekä positiivisella tavalla nähdyksi, kuulluksi ja osalliseksi tulemiseen.

Kymmenen askelta kohti toimivaa kodin ja koulun yhteistyötä on helppokäyttöinen opas, jonka avulla voidaan hahmottaa, kuinka kodin ja koulun yhteistyö toteutuu omassa kouluyhteisössä ja kuinka sitä voidaan yksinkertaisin menetelmin kehittää.

Erätauko on keskustelumenetelmä, jonka avulla on mahdollista käydä rakentavaa ja tasavertaista keskustelua. Keskustelua tukevat Rakentavan keskustelun pelisäännöt ja siihen kuuluvat, tietyt, toistuvat osiot. Erätaukoa voi käyttää aina, kun tarvitaan aiheen syvempää ymmärrystä ja erilaisten ihmisten tasavertaista kohtaamista.

Suomen Vanhempainliitto ja Erätauko-säätiö kohtaavat opetus- ja kasvatusalan ammattilaisia Educassa osastolla 6h100.

Kotiväen ja koulun ammattilaisten välistä kohtaamista sekä toimivan dialogin rakentamista pohditaan myös Educan lavaohjelmistossa:

Kuka kohtaamista johtaa? Taito-lava pe 26.1. klo 12.15–13.00

Vanhemmat! Uhka vai mahdollisuus? Luentosali 203, pe 26.1. klo 16.30–17.15

Vanhempainliitto on 117-vuotias valtakunnallinen kodin ja koulun yhteistyön asiantuntijajärjestö. Liittoon kuuluu yli 1200 päiväkodeissa, kouluissa ja toisella asteella toimivaa vanhempainyhdistystä. Vanhempainliitto on tehnyt Erätaukosäätiön kanssa yhteistyötä jo vuosien ajan mm. kehittämällä henkilöstön, johdon ja jäsenistön dialogitaitoja ja järjestämällä useita Erätauko-keskusteluja.

Erätauko-säätiön tarkoituksena on muuttaa keskustelukulttuuria Suomessa rakentavammaksi, vähentää yhteiskunnan jakautumista ja lisätä ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan. Erätaukoa käyttää ja on käyttänyt jo yli 400 eri organisaatiota ja toimijaa. Mukana on ollut jo 100 000 osallistujaa. Säätiö tekee yhteistyötä lukuisten tahojen, kuten Ylen, ministeriöiden, kuntien ja kaupunkien, koulutus- ja kasvatussektorin, median sekä järjestöjen ja yhdistysten kanssa.