Henkilökunnan riittäminen ja jaksaminen herättävät huolta vanhemmissa

Vanhemmat ovat huolissaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen resurssipulasta. Tämä selviää Suomen Vanhempainliiton ja Förbundet Hem och Skolan i Finlandin tekemästä Vanhempien barometri -kyselystä.

Monet vanhemmat toivat esiin huolen työntekijöiden jaksamisesta, henkilökunnan riittävyydestä ja pätevyydestä sekä tuttujen sijaisten puuttumisesta. Osa vanhemmista kertoi, että lasta viedessä tai hakiessa vastassa on toisinaan henkilöitä, jotka ovat täysin vieraita. Henkilöstöpulan koettiin heikentävän lasten hyvinvointia ja turvallisuutta. Moni vanhempi kritisoi myös päiväkotien ja ryhmien suurta kokoa.

Huomioitavaa tuloksissa on, että 11 % vanhemmista kertoi kokeneensa epäasiallista kohtelua varhaiskasvatuksen /esiopetuksen henkilökunnan taholta. Tukea tarvitsevien lasten vanhemmat ja yksinhuoltajat olivat kokeneet epäasiallista kohtelua muita enemmän. He myös kokivat, että heitä kuunnellaan vähemmän lasta koskevassa asioissa.

  • Ongelmakeskeinen puhe vanhemmuudesta on valitettavan tavallista. Vanhemmat ovat joko liikaa tai liian vähän. Vanhempien sekä myös ammattilaisten uupumus ja keinottomuus on huolestuttavaa. Pienet lapset kehittyvät eri tahdissa ja reagoivat eri tavoin niin kotona kuin varhaiskasvatuksessa kohdattaviin muutoksiin. Vanhemmat tukevat myös vähän toisiaan, vaikka kyselyyn vastanneista yli puolet toivoo sitä. Samalla pitäisi muistaa kaikessa, miten kohdataan lapsi hänen ainutlaatuisessa kasvuympäristössään, totesi lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen tulosten julkistamistilaisuudessa.

Kyselyssä varhaiskasvatus sai kouluarvosanaksi 8,7.

Moni vanhempi oli pääosin tyytyväinen oman lapsensa varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen. Yhteistyön toimiessa vanhempi voi keskittyä töihinsä rauhallisin mielin tietäen, että lapsella on päivän aikana kaikki hyvin. Moni sellainen vanhempi, joka oli tyytyväinen oman lapsensa varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikkaan, arveli kuitenkin perheen tilanteen olevan poikkeuksellinen. Laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja verrattiin jopa lottovoiton veroisiksi onnenkantamoisiksi.

  • Vanhempien barometri tuo esiin sen, miten tärkeä osa hyvin toimivaksi koetulla varhaiskasvatuksella on paitsi lapsen oppimisen ja kehityksen tukemisessa myös perheiden arjessa ja jaksamisessa. Meidän tuleekin yhteiskunnassa kaikin tavoin satsata korkeatasoiseen varhaiskasvatukseen ja huolehtia, että osana sitä yhteistyö vanhempien kanssa ja kesken toimii hyvin, muistuttaa Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Saija Ohtonen-Jones.


Vanhempien barometri — varhaiskasvatus ja esiopetus -kysely toteutettiin verkkokyselynä 20.11.2023—11.1.2024 välisenä aikana. Siihen vastasi lähes 8700 vanhempaa. Kyselyllä kartoitettiin vanhempien näkemyksiä varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta, kotien kanssa tehtävästä yhteistyöstä, vanhemmuudesta ja kasvatuksesta. Kyselyn toteuttivat Suomen Vanhempainliitto ja Förbundet Hem och Skola i Finland.