Mediakirjasto

Täältä löydät tuoreimmat uutiset, kannanotot ja blogit.

Blogi Vanhempainliitto
9.8.2022

Muistisääntöjä uuteen lukuvuoteen

Koulu voi parhaimmillaan muodostaa yhteisön, joka tukee niin ammattilaisten, lasten ja nuorten kuin vanhempienkin hyvinvointia. Yhteisöä ei kuitenkaan muodosteta ilman yhteistyötä ja yhteistyötä taas harvoin saavutetaan ilman ystävällisyyttä.  

Uutiset Vanhempainliitto
8.8.2022

Kodin ja koulun yhteistyölle raivattava tilaa

Uuden lukuvuoden alkaessa Suomen Vanhempainliitto vetoaa opetuksen järjestäjiin, koulun ammattilaisiin sekä vanhempiin: nyt on tehtävä kaikki mahdollinen lasten ja nuorten turvallisen ja toiveikkaan arjen puolesta. Vanhempainliiton tekemien kyselytutkimusten mukaan kodin ja koulun välinen yhteistyö on pitkittyneiden ja uusien kriisien myötä kärsinyt. Tapaamisia ei ole voitu tuttuun tapaan järjestää ja aktiivinen vanhempaintoiminta on haastavien olosuhteiden vuoksi […]

Uutiset Vanhempainliitto
27.6.2022

Hyvää Pride-viikkoa 2022!

Vanhempainliitossa yhdenvertaisuus on kaikkea työtämme läpileikkaava teema. Haluamme olla mukana vahvistamassa yhteisöllistä, tasa-arvoista ja syrjinnästä vapaata kulttuuria päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Yhdenvertaisuutta voidaan vahvistaa parhaiten tilanteissa, joissa erilaiset ihmiset kohtaavat toisiaan aidosti ja arvostaen.  Jokaisen lapsen ja aikuisen tulee voida tuntea kuuluvansa yhteisöön omana itsenään. Kaikille on annettava mahdollisuus kasvaa, oppia ja osallistua ilman syrjintää […]

Uutiset Vanhempainliitto
2.6.2022

Jokaisella oppilaalla oikeus osallistua opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan

Yhdenvertaisuusvaltuutettu edisti sovintoa oppilaan ja kunnan välillä tapauksessa, jossa koulu oli järjestänyt opintoretken esteellisessä paikassa. Tämän vuoksi oppilas, jolla on toimintarajoite, ei voinut osallistua retkelle. Oppilaan huoltaja oli pyytänyt etukäteen koululta kohtuullista mukautusta, jotta oppilas voisi osallistua retkelle, mutta koulu ei sitä toteuttanut. Koulun selvityksen mukaan opintoretkelle oli pyrittiin löytämään esteetön toteutustapa. Opintoretki kuitenkin järjestettiin, […]

Blogi Perusopetus Vanhempainliitto
31.5.2022

Terveisiä koronan jälkeiseen kouluun

Suomen Vanhempainliitto on kartoittanut korona-aikana vanhempien kokemuksia koronapandemiasta ja sen vaikutuksista varhaiskasvatukseen, koulunkäyntiin ja perheiden arkeen. Viimeinen kysely tehtiin helmikuussa 2022 ja siihen vastasi 333 peruskoululaisen vanhempaa. Vanhemmat nostivat kyselyssä esiin näkemyksiä, joita on tärkeä pohtia, kun kouluissa ollaan palaamassa kohti koronan jälkeistä arkea.  

Blogi Vanhempainliitto
25.5.2022

Rakennetaan yhdessä tukea ja turvaa

Omassa lapsuudessani ei vielä ymmärretty kaverisuhteiden tukemisen merkitystä lasten hyvinvoinnille. Siksi toivoin, että omat lapseni saisivat kokea erilaisen lapsuuden. Kaikki lapset ansaitsevat kavereita sekä onnellisen ja turvallisen lapsuuden, ja lähiympäristön aikuiset ovat juuri niitä, jotka voivat olla tukena tässä.

Uutiset Vanhempainliitto
24.5.2022

Opetussuunnitelmien perusteiden ja määräysten täsmennykset tehostavat kiusaamiseen ja syrjintään puuttumista

Opetushallitus on täsmentänyt esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman perusteita ja määräyksiä, jotka mahdollistavat nykyistä tehokkaammat keinot puuttua kiusaamiseen, syrjintään, häirintään ja väkivaltaan. Muutokset tulee päivittää paikallisiin opetussuunnitelmiin ja ottaa käyttöön kouluissa jo 1.8.2022. Vanhempainyhdistysten ja vanhempien kannattaa huomioida, että opetussuunnitelman perusteissa tuodaan esille huoltajien osallisuus opetussuunnitelmatyöhön, lukuvuosisuunnitelman valmisteluun sekä koulun toiminnan suunnitteluun, erityisesti […]

Blogi Vanhempainliitto Varhaiskasvatus
19.5.2022

Laita hyvä kiertämään

Monissa päiväkodeissa on arkipäivää huomata positiiviset asiat, jotka tapahtuvat lasten kehityksessä, toiminnassa sekä lasten suhteissa toisiinsa. On upeaa, että lapset saavat näissä hetkissä kiitosta ja heidän käyttäytymisensä ja persoonansa kasvu saa vahvistusta ja kehittyy sitä mukaa toivottuun suuntaan. Vanhemmat kaipaavat ehdottomasti myös samanlaista vahvistusta omassa vanhemmuudessaan.

Kannanotto Uutiset Vanhempainliitto
13.5.2022

Suomen Vanhempainliitto peräänkuuluttaa päättäjiltä panostuksia lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin

Suomen Vanhempainliitto on kartoittanut kolmella kyselyllä (maaliskuu 2020, helmikuu 2021 ja helmikuu 2022) vanhempien kokemuksia koronapandemiasta ja sen vaikutuksista varhaiskasvatukseen, koulunkäyntiin, toisen asteen opiskeluun ja perheiden arkeen. Kyselyiden tulokset viestivät vahvasti  lasten ja nuorten oppimis- ja hyvinvointivajeesta  lasten, nuorten ja perheiden kuormittuneisuudesta   yhteisöllisyyden sekä kodin ja kasvatusyhteisöjen yhteistyön ohenemisesta   Suomen Vanhempainliitto tuo esiin vakavan huolensa […]

Lausunto Uutiset Vanhempainliitto
12.5.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Sivistysvaliokunnalle 12.5.2022: Suomen Vanhempainliitto pitää erittäin tärkeänä, että oppivelvollisuuden laajenemisen toimeenpanoa seurataan aktiivisesti ja tarpeelliset korjaukset tehdään lainsäädäntöön nopeasti. Suomen Vanhempainliitto pitää hallituksen esityksessä ehdotettuja lainsäädännön uudistuksia tarpeellisina ja perusteltuina.

Lue