Digitaalinen yhteistyö luo kurkistusikkunan lapsen päiväkodin arkeen

Heini Mäntynen ja Merja Korhonen

Heini Mäntynen työskentelee pedagogisena asiantuntijana TinyApp-tiimissä (toinen vasemmalta). Merja Korhonen työskentelee varhaiskasvatuksen asiantuntijana Vanhempainliiton Karuselli-hankkeessa (neljäs vasemmalta).

Kuvassa myös TinyAppin toimitusjohtaja Taina Mikkola (ensimmäinen vasemmalta) ja Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Saija Ohtonen-Jones (kolmas vasemmalta).


Hei vanhempi, huoltaja, äiti, isä! Kuinka kodin ja varhaiskasvatuksen välinen viestintä sujuu lapsesi päiväkodissa? Pääsetkö kurkkaamaan lapsesi digitaalista kasvun kansiota ja osallistumaan sen päivitykseen? Välittyykö ryhmän pedagoginen suunnittelu teille kotiin päin? Onko sinulla mahdollisuus seurata lapsesi arkea päiväkodissa valokuvien tai videoiden kautta?

Varhaiskasvatuksen kulmakivenä voidaan pitää yhteistyötä huoltajien kanssa. Vanhemmat tuntevat oman lapsensa parhaiten. Tiivis ja toimiva yhteistyösuhde varhaiskasvatuksen kanssa on erityisen tärkeä lapsen varhaisvuosina, jolloin lapsen kehitys ja oppiminen on nopeaa. Sekä varhaiskasvatuslaissa että varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa mainitaan huoltajan oikeus olla osallisena lapsensa varhaiskasvatuksessa. Merkittävää onkin ymmärtää, että osallisuus on enemmän kuin osallistuminen; kuinka pääsemme tavoitteeseen, että vanhempi kokee olevansa varhaiskasvatusyhteisön tasavertainen jäsen, jolla on mahdollisuus vaikuttaa omiin ja yhteisön asioihin?  

Mitä huoltajien osallisuus on varhaiskasvatuksessa nykyään? 

Osallistamisen tapojen tulee olla huoltajille kiinnostavia, mielekkäitä ja monipuolisia. Osallisuuden ja yhteistyön merkitys korostuu etenkin lapsen aloittaessa päiväkotitaivaltaan, vaihtaessa ryhmää ja siirtyessä esiopetukseen ja kouluun. 

Positiivinen ja vahvuuksiin keskittyvä vuorovaikutus helpottaa myös huolien puheeksi ottamista.

Päivittäiset juttutuokiot tekevät näkyväksi lapsen arkea kotona ja päiväkodissa. Kuulumisten vaihdon lisäksi on tärkeä keskustella lapsen kasvuun ja oppimiseen liittyvistä asioista. Positiivinen ja vahvuuksiin keskittyvä vuorovaikutus helpottaa myös huolien puheeksi ottamista. Muita merkittäviä osallisuuden paikkoja kodin ja varhaiskasvatuksen välillä ovat muun muassa aloitus- ja varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut, vanhempainillat, päiväkodin tapahtumat ja juhlat tai vanhempaintoimikunnan tai -yhdistyksen toiminta. Myös asiakastyytyväisyyskyselyiden sekä huoltajilta tulevien aloitteiden ja ideoiden kautta saadaan kiinnostavaa ja tärkeää tietoa huoltajien ajatuksista ja toiveista.   

Miten digitaalisuus edistää vanhempien osallisuutta varhaiskasvatuksessa?

Vaikka kohtaamiset ja pikaiset kuulumisten vaihdot ovat jokapäiväisiä, itse varhaiskasvatuksen sisällön avaamiselle jää usein liian vähän aikaa. Perheiden elämä on kiireistä, jolloin digitaalisuuden lisääntyminen varhaiskasvatuksessa tuo varmasti helpotusta jokaisen perheen arkeen. Päiväkotien ja ryhmien arkeen kuuluu vahvasti ryhmän toiminnan ja lasten kasvun pedagoginen dokumentointi, joka on yksi tärkeimmistä menetelmistä, kun kehitetään ja arvioidaan ryhmän toimintaa ja tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä. 

Digitaalisten kasvun kansioiden ja erilaisten viikko- ja kuukausikirjeiden avulla voidaan avata yksityiskohtaisemmin toiminnan tavoitteita ja menetelmiä. Helposti ja nopeasti jaettavat digitaaliset dokumentit saavuttavat vanhemmat reaaliaikaisesti, ovat aina saatavilla ja niihin voidaan palata yhdessä lapsen kanssa.   

Sähköisten järjestelmien yhtenä tavoitteena on tukea huoltajien osallisuutta varhaiskasvatuksessa. Järjestelmien avulla voidaan avata myös kurkistusikkuna varhaiskasvatuksen arkeen, joka on hyvin erilaista, kuin vanhempien omassa lapsuudessa sekä tuoda näkyväksi varhaiskasvatuksen monipuolista ja upeaa pedagogiikkaa koteihin päin.  

Kasvokkaisilla kohtaamisilla on tärkeä paikkansa varhaiskasvatuksessa, eikä niitä pidä unohtaa digitaalisen yhteistyön rinnalla.

Perheiden arkikiireet nousevat välillä yhteistyön ja osallisuuden esteeksi, joten on tärkeä pohtia keinoja myös ajasta ja paikasta riippumattomaan yhteistyöhön. Vanhempainliiton Karuselli-hanke kehitti digitaalisen yhteistyön vahvistamiseen keinoja perustamalla päiväkoteihin yhteistyötiimejä, jotka toimivat verkossa mahdollistaen huoltajien osallistumisen ideointi- ja suunnittelutyöhön silloin, kun se heille parhaiten sopii. Kasvokkaisilla kohtaamisilla on tärkeä paikkansa varhaiskasvatuksessa, eikä niitä pidä unohtaa digitaalisen yhteistyön rinnalla.   

TinyApp on esimerkki digitaalisesta palvelusta, jossa on kiinnitetty huomiota huoltajien osallisuuden vahvistamiseen. Osallisuus toteutuu palvelussa monin eri tavoin. Huoltajat ovat osallisia pedagogisessa dokumentoinnissa, kun he kirjaavat kotoa käsin lapsensa mielenkiinnon kohteita ja vahvuuksia päiväkotiin näkyväksi. Kasvattajien tekemät toimintasuunnitelmat näkyvät huoltajille ja he tietävät, millaista pedagogista toimintaa ryhmässä on suunniteltu. Ryhmän lasten arki avautuu huoltajille toiminnan arvioinnin kautta, jonka lapset tekevät yhdessä kasvattajien kanssa. Ryhmän pedagogista toimintaa ja lapsen yksilöllistä kasvua ja kehitystä voidaan tallentaa ja tuoda näkyväksi valokuvien ja videoiden kautta, jotka perhe itse omistaa, sillä tietoturva on palvelun tärkein kulmakivi. Myös keskeisin lapsen varhaiskasvatusta ohjaava asiakirja, lapsen vasu, on vanhempien näkyvillä ja päivittyy aina, kun sinne tehdään kirjauksia ja lisäyksiä. Vanhemmat pääsevät kommentoimaan ja osallistumaan kotoa käsin varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen jo ennen varsinaista keskustelua. 

Jaa artikkeli

Lue myös nämä

Blogi Uutiset Vanhempainliitto
2.11.2021

Pelikasvatus on yhteinen tavoite

Suomalaiset ovat luonteeltaan pelikansaa. Kiinnostus aiheeseen näkyy erityisesti lapsissa ja nuorissa, jotka ovat koko väestön aktiivisimpia pelaajia. Turvallinen aikuinen takaa puitteet myös turvalliseen pelaamiseen, muistuttaa pelikasvatuksen asiantuntija Aino Harvola Ehyt ry:stä.

Blogi Vanhempainliitto Varhaiskasvatus
19.5.2022

Laita hyvä kiertämään

Monissa päiväkodeissa on arkipäivää huomata positiiviset asiat, jotka tapahtuvat lasten kehityksessä, toiminnassa sekä lasten suhteissa toisiinsa. On upeaa, että lapset saavat näissä hetkissä kiitosta ja heidän käyttäytymisensä ja persoonansa kasvu saa vahvistusta ja kehittyy sitä mukaa toivottuun suuntaan. Vanhemmat kaipaavat ehdottomasti myös samanlaista vahvistusta omassa vanhemmuudessaan.