Kodin ja koulun yhteistyön kehittämistä luottamushenkilön näkökulmasta

Jenni Helenius
Kirjoittaja on Suomen Vanhempainliiton johtokunnan pitkäaikainen jäsen ja varapuheenjohtaja


Etsimme parhaillaan Suomen Vanhempainliittoon uusia johtokunnan jäseniä. Olisitko sinä kiinnostunut tulemaan mukaan tai tunnetko jonkun juuri sopivan?

Itselläni on meneillään seitsemäs vuosi johtokunnassa ja viides vuosi varapuheenjohtajana. Tuntuu siltä, että jokaisella luottamushenkilöllä, johon olen näinä vuosina Vanhempainliitossa tutustunut, on ollut joku tärkeä asia, johon hän on halunnut vaikuttaa, ja josta hänellä on asiantuntemusta vanhempana tai ammattilaisena. Esimerkiksi lapsen oikeudet, kouluruokailu, sisäilma-asiat, erityistä tukea tarvitsevat lapset, kiusaamisen ja yksinäisyyden torjuminen tai kodin ja koulun välinen viestintä. Meillä on ollut mukana ihmisiä, joilla on osaamista esimerkiksi järjestöviestinnästä, taloudesta tai lainsäädännöstä. Ja ihmisiä, jotka ovat kokeneita kuntakohtaisten vanhempainyhdistysten toimijoita, ja joilla on paljon annettavaa valtakunnalliseen kehittämistyöhön.

Minua kiinnostaa erityisesti kouluyhteisön turvallisuus ja lapsen sujuva kouluarki sellaisissakin tilanteissa, kun lapsi ei etene ihan tavallisinta polkua, vaan sattuu jotain yllättävää kuten kiusaamista, yksinäisyyttä, koulunvaihtoja tai poissaoloja koulun sisäilmaan liittyvän sairastelun vuoksi. Kodin ja koulun yhteistyön käytännöillä ja kohtaamisilla on tällaisissa tilanteissa ihan ratkaiseva merkitys.

Useimmiten kokouksemme ovat Teamsissa lauantaiaamuisin, joten niihin on aika helppo osallistua perhearjen keskeltä.

Miksi olen ollut näin monta vuotta mukana?

Vanhempainliiton johtokunnassa pysyy kartalla kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvästä valtakunnallisesta kehittämistyöstä ja lainsäädännöstä, mutta myös vanhempien ja koulujen arjesta. Täällä tutustuu mukaviin ihmisiin, ja silloin, kun on mahdollisuus tavata kasvotusten, päästään jakamaan kuulumisia. Useimmiten kokouksemme ovat Teamsissa lauantaiaamuisin, joten niihin on aika helppo osallistua perhearjen keskeltä. Johtokunnan jäsenet ovat yleensä itsekin varhaiskasvatus- ja kouluikäisten lasten vanhempia kaikkialta Suomesta ja me pohdimme yhdessä paljon sitä, millaiset asiat juuri tällä hetkellä toimivat kodin ja koulun yhteistyössä ja mitkä huolestuttavat.

Kerron tässä pari esimerkkiä asioista, jotka tulemme nostamaan esille Suomen Vanhempainliiton eduskuntavaaliteemoissa.

Koulujen ja varhaiskasvatuksen suuret ryhmäkoot huolestuttavat. Vaikka ammattilaisilla olisi kuinka paljon hyvää tahtoa ja vahvaa osaamista, niin jos lapsiryhmät ovat liian suuria, on vaikeaa huolehtia siitä, että jokaisella olisi turvallinen olo ja jokainen saisi sellaista tukea ja ohjausta, jota juuri hän tarvitsee.

Työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä on hankalaa säilyttää myös, jos ryhmässä ei ole tarpeeksi aikuisia, jos ei saada pätevää henkilökuntaa ja riittävää yksilöllistä tukea niille lapsille, jotka sitä tarvitsevat. Lainsäädännön tulee ohjata opetuksenjärjestäjiä pienempien ryhmäkokojen ja riittävien henkilöstöresurssien varmistamisessa.

Kodin ja koulun yhteistyön käytänteitä kehittämällä vuorovaikutus on useimmiten sujuvaa ja asiallista puolin ja toisin. Joskus tilanteet kärjistyvät, esimerkiksi kun lapsi ei saa tarvitsemaansa tukea. Kyse on myös heikommassa asemassa olevien lasten oikeuksien toteutumisesta ja siksi oikeussuojajärjestelmää tulee kehittää. Kodin ja koulun yhteistyötä tarvitaan paitsi varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa, myös toisen asteen oppilaitoksissa.

Suomen Vanhempainliiton työntekijät ja luottamushenkilöt ovat mukana monenlaisessa valtakunnallisessa kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvässä kehittämistyössä. Olisitko sinä kiinnostunut tulemaan mukaan?

Kaikki Vanhempainliiton jäsenyhdistykset voivat asettaa ehdotuksia johtokunnan puheenjohtajaksi ja jäseniksi. Kerro oman alueesi vanhempainyhdistykselle kiinnostuksestasi ja keskustelkaa ehdokkaaksi asettumisen mahdollisuudesta. Ehdokkaat tulee ilmoittaa vaalitoimikunnalle 19.9.2022 klo 16 mennessä. Valinnat tehdään Helsingissä pidettävässä liittokokouksessa 20.11.2022.

Hakuaika johtokunnan jäseneksi päättyy 19.9.2022 joten kannattaa toimia pian.

Iloista syksyä sinulle!

Lue lisää täällä

Jaa artikkeli

Lue myös nämä

Kirjoittaja Elina Johansson
Blogi Vanhempainliitto
3.2.2020

Sivusta seuraaminen ei kuulu vahvuuksiini

Kirjoittaja Elina Johansson kannustaa kaikkia osallistumaan vanhempaintoimintaan. Se voimaannuttaa ja inspiroi, tarjoaa vertaisryhmän ja foorumin vaikuttaa lasten ja nuorten hyvinvointiin, osallistujan omien intressien ja voimavarojen mukaan.

Blogi Strategia Vanhempainliitto
13.5.2024

Tulevaisuuden Vanhempainliitto: Yhdessä kohti tuntematonta

Onnistuessaan Vanhempainliiton strategia on yhteiseksi koettu, yhdessä muodostettu kirkas näky siitä, mitä me olemme ja miksi meitä tarvitaan. Se on myös tärkeä viesti ympäröivään yhteiskuntaan: meitä tarvitaan, eikä tästä toiminnasta voi kohtuuttomasti leikata.