Ennakoivaa ja osallistavaa turvallisuutta yhdessä vanhempien kanssa

Leena Herlevi-Valtonen ja Valtteri Tervala

Kirjoittajat työskentelevät Suomen Vanhempainliitossa asiantuntijoina


Ekaluokkalainen lapsi tuli itkien koulusta kotiin. Lapsi kertoi, että koulussa oli tulipalo ja kaikki lapset komennettiin kylmään ulkoilmaan ilman kenkiä ja päällysvaatteita. Yöllä lapsi oli levoton ja näki painajaisia.Vanhempi otti aamulla yhteyttä kouluun, ja tiedusteli mitä oli tapahtunut ja miksei tapahtuneesta viestitty koteihin. Selvisi, että kyse oli ollut koulun rutiineihin kuuluvasta poistumisharjoituksesta, mutta tätä lapsi ei ollut ymmärtänyt, eikä siksi osannut kertoa kotona, mistä oli kyse.

Olisiko turhalta huolelta voitu välttyä, jos koulu olisi viestinyt pienten oppilaiden vanhemmille vaikkapa harjoituspäivän aikana tapahtuneesta? Vanhempi olisi voinut keskustella illalla lapsen kanssa, lohduttaa ja kertoa, että harjoitus kertoo välittämisestä ja tärkeistä taidoista, joita koulussa opetettiin. Vai olisiko harjoituksen voinut järjestää jopa yhteistyössä vanhempien kanssa?

Päiväkodeissa ja kouluissa tehdään paljon hyvää lasten turvallisuuden edistämiseksi. Paitsi harjoituksissa, valitettavasti myös jo tapahtuneissa kriisitilanteissa vanhemmat tahtovat jäädä sivustakatsojan rooliin ja kuulopuheiden varaan. Koulujen turvallisuussuunnitelmissakin yhteydenpito huoltajiin on mainittu usein lyhyellä lauseella esimerkiksi ”huoltajille tiedotetaan tarvittaessa”.

Miten kotiväki voitaisiin ottaa paremmin mukaan ja levittää ennaltaehkäisevää ja turvallisuutta edistävää kulttuuria koko päiväkoti- ja kouluyhteisöön, johon myös vanhemmat kuuluvat?

Ennakoivaa turvallisuustyötä ja varautumista voidaan harjoitella monella tapaa myönteisessä hengessä. Näihin treeneihin on jo olemassa paljon valmiita malleja, joiden avulla aikuiset ja lapset voivat yhdessä vahvistaa taitojaan. Turvallisuutta edistävien kansalaistaitojen tulisikin olla arkinen ja luonteva osa elämää siinä missä uimataito, lukeminen ja hyvät tavat. Onnistunut osallistaminen ja tiedon jakaminen voivat lisätä turvallisuuden tunnetta ja parhaimmillaan edistää varautumista, pelastustoimia ja kriisinhallintaa vaaratilanteessa. Tietämättömyys, ulkopuolisuus ja avuttomuus voivat sen sijaan jopa vahingoittaa viranomaistyötä: tapahtuneesta voi levitä virheellistä tietoa, joka voi ajaa huolestuneita kansalaisia vääränlaiseen toimintaan tai toimimattomuuteen.

Suomen Vanhempainliitto täytti hiljattain 112 vuotta. Numero velvoittaa, ja siksi valitsimme turvallisuuden yhdeksi pääteemaksemme vuonna 2020.

Suomen Vanhempainliitto täytti hiljattain 112 vuotta. Numero velvoittaa, ja siksi valitsimme turvallisuuden yhdeksi pääteemaksemme vuonna 2020. Olemme jo avanneet aktiivisen keskusteluyhteyden alan asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa, suunnittelemme teemaan liittyviä pilottihankkeita ja kokoamme turvallisuuteen liittyviä malleja mm. vanhempainyhdistysten, päiväkotien ja koulujen käyttöön.

Tavoitteemme on, että yhteisöllinen turvallisuuden edistäminen päiväkoti- ja kouluyhteisöissä vahvistuu ja että kansalaisina innostumme yhdessä harjoittelemaan uusia taitoja, tai vahvistamaan jo opittua. Yhteistyöllä perheiden arjen turvallisuuskin paranee.

#Vanhempainliitto112 #turvallisuustaidot

Tiesitkö että:

Kysy lisää!

Leena Herlevi-Valtonen

Viestinnän asiantuntija / Communications Specialist

+358 44 755 1369

leena.herlevi-valtonen@vanhempainliitto.fi

Kysy lisää!

Valtteri Tervala

Järjestötoiminnan asiantuntija / Consultant for NGO and development

+358 44 755 1374

valtteri.tervala@vanhempainliitto.fi

Jaa artikkeli

Lue myös nämä

Blogi Vanhempainliitto Varhaiskasvatus
28.5.2020

Varhaiskasvatukselle kiitos!

Varhaiskasvatus on pystynyt koronakriisin keskelläkin tarjoamaan jotain normaalia ja pysyvää perheille, jotka ovat varhaiskasvatusta käyttäneet. Tutut aikuiset ja toistuva päiväjärjestys ovat tuoneet lapsille turvaa.

Blogi Vanhempainliitto
15.8.2022

Koulujen työrauha rakennetaan yhdessä

Viime vuodet ovat olleet koulumaailmassa työskenteleville kiistatta raskaita. Työrauhaa ja normaalia arkea kaipaavat opettajien lisäksi lapset ja nuoret sekä perheet, joiden elämän koronapandemia sekoitti monin tavoin. Työrauha ei kuitenkaan voi tarkoittaa omien ja muiden lasten koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tukena toimivien vanhempien osallisuuden ja aktiivisuuden kyseenalaistamista. Ei, vaikka vuorovaikutustilanteet vanhempien kanssa olisivat joskus jännitteisiä. Vanhempien tulee voida luottaa siihen, että heillä on oikeus tuoda lasta koskeva huoli esille matalalla kynnyksellä ja esittää lapsen tuntemukseen perustuva näkemys hänen parhaastaan.