Lapsen oikeudet eivät ole aikuisille monivalintakysymys

14.11.2022

Aslak Rantakokko
Kirjoittaja toimii Suomen Vanhempainliitossa yhdenvertaisuusasiantuntijana.


Ihmiskunnan kivijalkaa on tuuletettu antaumuksella. Ajat ovat opettaneet, että itsestäänselvyydet ovat vähissä. Varmaa on vain alituinen muutos ja tapahtumien osittainen sattumanvaraisuus. 

Lapsemme kohtaavat muutoksia elämässään hyvin eri tavoin, eri kasvuympäristöissä. Erilaisista lähtökohdista. Sanonta kuuluu, että kun elämä heittelee, pitäisi pystyä keskittymään olennaiseen. Yhteiseen selviämiseen. 

Mitä nuorempia lapset ovat sitä enemmän heidän kasvupolullaan olevat mahdollisuudet riippuvat meistä aikuisista. Ja kääntäen, meidän aikuisten mahdollisuudet vahvistaa lastemme selviämistä ovat parhaimmillaan, kun he ovat päiväkoti- ja peruskouluikäisiä. Menetettyä aikaa on vaikea saada myöhemmin takaisin. 

Lait eivät kysele, jaksammeko, viitsimmekö tai millaiset ajat ovat. Ne velvoittavat. Aina.

Lastemme kasvutarinoita turvaamaan on laadittu kokoelma lakeja. Lakien tehtävä on varmistaa, että me aikuiset emme tee lasten oikeuksien toteuttamisesta optiota, valintakysymystä. Lait eivät kysele, jaksammeko, viitsimmekö tai millaiset ajat ovat. Ne velvoittavat. Aina. 

Meidän aikuisten kannattaisi aika ajoin pohtia omaa lapsuuttamme. Mitä hyvää sieltä on jäänyt mieleemme, miksi se tuntui hyvältä ja mikä hyvän mahdollisti? Kun tuo ajatus kirkastuu, voimme tarjota omille lapsillemme perheinä ja ammattilaisina samaa hyvää.  

Lapsen oikeudet ovat aikuisten velvoitteita. Jokaisen lapsen osalta, joka ikinen päivä. Läheisten osuutta ei voi sivuuttaa puhuttaessa lasten hyvinvoinnista. Kun puhumme lapsesta, muistammeko ammattilaisina myös hänen perhettään? Mietimmekö taustaa, josta lapsi kouluun taapertaa. Teemmekö lapsesta osallisen hänen omassa elämässään. Kuulemmeko vanhempien kokemuksen, näkemyksen ja huolenaiheet. Aidosti.  

Lasten oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle, mutta erityisesti näiden oikeuksien toteutumista on seurattava erityistä tukea ja apua elämässään tarvitsevien lasten osalta. Nyt jos koskaan on oltava tarkkana. 


Kirjoitus on julkaistu Aivoliiton ja Adhd-liiton julkaisemassa Verraton-lehdessä 1/2022.

Jaa artikkeli

Lue myös nämä

Blogi Perusopetus Vanhempainliitto
27.9.2022

Jokainen koulupäivä on tärkeä!

Osa pandemian ja sitä seuranneiden yhteiskunnallisten kriisien vaikutuksista lapsiin ja nuoriin on jo näkyvissä, mutta kriisien aiheuttamia pitkäkestoisia vaikutuksia on vielä osin vaikea arvioida. Selvitysten mukaan koulujen etäopetusjaksot, harrastustoiminnan rajoitukset sekä yleinen yhteiskunnallinen epävarmuus on lisännyt lasten psyykkistä kuormitusta ja ahdistuneisuus sekä huoli omasta tulevaisuudesta on kasvanut. Näyttää myös siltä, että kovimman iskun ovat ottaneet vastaan ne lapset ja nuoret, joiden elämässä oli haasteita jo ennen viime vuosien poikkeusoloja.

Blogi Vanhempainliitto
4.12.2020

Hyvää vapaaehtoisten päivää!

Vanhempainyhdistyksemme ovat kuitenkin löytäneet uusia tapoja toteuttaa toimintaansa. Etävanhempainillat, etäkokoukset ja ulkotapahtumat turvavälein ovat löytäneet tiensä monen vanhempainyhdistyksen vuosikelloon. Yhdistykset ovat osoittaneet huikeaa luovuutta järjestäessään toimintaansa uudella tavalla.