Millaisen maailman esittelemme lapsille?

25.10.2023

Kuvassa Elias Kärki

Elias Kärki

Kirjoittaja opiskelee viestintää Jyväskylän yliopistossa. Tällä hetkellä Elias työskentelee lapsiasiavaltuutetun toimistossa viestinnän korkeakouluharjoittelijana. Vielä hetki sitten hän oli itse lapsi, mutta tekee tällä hetkellä työkseen lasten ja lapsiperheiden edunvalvontaa.

Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen


Teen työtä lasten ja lapsiperheiden edunvalvonnan parissa, vaikka omastakaan lapsuudestani ei vielä ole kulunut kovin kauaa. Seitsemän vuotta sitten kaupasta ei olisi tarttunut mukaan limsaa vahvempaa. Se antaa näkökulmaa. Ymmärrän nykylasten kokemusmaailmaa, ja toisaalta vuosi vuodelta ymmärrän asioita paremmin myös aikuisen näkökulmasta.

Omassa työssäni järjestän Lapset mukaan töihin -päivää. Tapahtumassa lapset ja työpaikat kohtaavat. Työpaikat voivat järjestää lapsille vapaamuotoista ohjelmaa ja lapset pääsevät näkemään, mitä aikuiset tekevät töissä. Lasten kanssa vietetty aika antaa työpaikoille mahdollisuuden nähdä asioita lapsen näkökulmasta.

Lapset mukaan töihin -päivän tavoitteena on tukea työelämän perhemyönteisyyttä. Työpaikkojen käytännöillä on suora vaikutus myös lapsiin, koska monen lapsen vanhemmat ovat työelämässä. Sen takia lapset tulisi aina huomioida työpaikkojen käytännöissä.

Työelämän käytännöt vaikuttavat kaikkeen, jopa syntyvyyteen

Nykyisin puhutaan paljon alhaisista syntyvyysluvuista. Katse kohdistuu ymmärrettävästi juuri meihin, jotka olemme tällä hetkellä kaksi- tai kolmekymppisiä. Voin oman sukupolveni puolesta sanoa, että pelkät juhlapuheet synnytystalkoista eivät riitä. Tärkeintä on rakentaa maailmaa, jossa tuntuu aidosti turvalliselta ja mielekkäältä saada lapsia. Työelämä käytäntöineen ja arvoineen on suuri osa sitä maailmaa.

Silläkin on merkitystä, miten perheellisyydestä puhutaan. Perhe on tärkein asia monen työssäkäyvän elämässä.

Rekrytoidaanko minut, jos saatan saada lapsia? Voinko jäädä vanhempainvapaalle kuitenkaan riskeeraamatta uraani? Onko työ ja perhe-elämä aidosti mahdollista sovittaa yhteen? Näitä kysymyksiä moni nuori aikuinen pohtii.

On erityisen tärkeää, että vanhempi voi avoimesti elää omaa elämäntilannettaan. Työpaikat voivat osoittaa tukensa tarjoamalla joustavuutta esimerkiksi työn organisointiin. Silläkin on merkitystä, miten perheellisyydestä puhutaan. Perhe on tärkein asia monen työssäkäyvän elämässä.

Perhemyönteinen työelämä on kaikkien etu

Meillä on suuri ilo tehdä yhteistyötä Vanhempainliiton kanssa Lapset mukaan töihin -päivän järjestelyissä. Vanhempainliitto tekee arvokasta työtä lasten ja lapsiperheiden hyväksi, ja sen toiminnassa näkyy yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen voima. Tarvitsemme yhteistyötä myös perhemyönteisemmän työelämän rakentamiseksi.

Lapset näkevät maailman sellaisena, jona me sen heille esittelemme.

Lapset mukaan töihin -päivän tavoitteena on herättää keskustelua ja antaa lasten ja perheellisten työntekijöiden tulla nähdyiksi työpaikoilla. Perhemyönteisyys työelämässä on niin lasten, vanhempien, työpaikkojen kuin yhteiskunnankin etu. Aikuinen on parhaimmillaan sekä vanhempana että työntekijänä, kun nämä kaksi roolia on mahdollista sovittaa yhteen sujuvasti ja joustavasti. Työpaikatkin saavat työntekijöitä, jotka jaksavat töissä ja voivat hyvin.

Ja mikä tärkeintä, perhemyönteisessä ympäristössä varttuu lapsia, jotka uskaltavat katsoa maailmaa avoimin silmin ja luottavat kaiken kyllä järjestyvän elämässä. Lapset näkevät maailman sellaisena, jona me sen heille esittelemme.

Ilmoita työpaikkasi Lapset mukaan töihin -päivään!

Lapset mukaan töihin -päivä on lasten ja työpaikkojen kohtaamispaikka. Se luo arvokasta dialogia. Tapahtuman jälkeen lapset tietävät, mihin aikuiset menevät heidän lähtiessään töihin. Aikuiset eivät siis vain katoa. Lapset tuovat oman näkökulmansa työpaikoille, eivätkä he ole enää vain jotain, joiden sairastelun takia voi joskus joutua olemaan pois töistä.

Lapset mukaan töihin -päivä on lasten ja työpaikkojen kohtaamispaikka.

Lapset mukaan töihin -päivä on maksuton ja siihen voi osallistua monella tapaa. Lue lisätietoa ja ilmoita työpaikkasi mukaan tapahtuman nettisivuilla: www.lapsetmukaantöihin.fi

 

Jaa artikkeli

Lue myös nämä

Blogi Perusopetus Vanhempainliitto
27.9.2022

Jokainen koulupäivä on tärkeä!

Osa pandemian ja sitä seuranneiden yhteiskunnallisten kriisien vaikutuksista lapsiin ja nuoriin on jo näkyvissä, mutta kriisien aiheuttamia pitkäkestoisia vaikutuksia on vielä osin vaikea arvioida. Selvitysten mukaan koulujen etäopetusjaksot, harrastustoiminnan rajoitukset sekä yleinen yhteiskunnallinen epävarmuus on lisännyt lasten psyykkistä kuormitusta ja ahdistuneisuus sekä huoli omasta tulevaisuudesta on kasvanut. Näyttää myös siltä, että kovimman iskun ovat ottaneet vastaan ne lapset ja nuoret, joiden elämässä oli haasteita jo ennen viime vuosien poikkeusoloja.

Blogi Vanhempaintoimijoille
30.8.2019

Ihmisten väliset konfliktit on soviteltavissa

Juhani Ala-Kurikka Kirjoittaja työskentelee suunnittelijana Helsingin sovittelutoiminnassa.