Kodin ja koulun yhteistyötä uudessa tilanteessa

Jenni Helenius
Kirjoittaja on Suomen Vanhempainliiton johtokunnan varapuheenjohtaja


Viime päivinä olemme huomanneet, miten tärkeä peruskoulujärjestelmä on perheille. Koulussa lapset saavat suunnitelmallista, tasavertaiseen kohteluun pyrkivää opetusta.

Koulu jäsentää myös perheiden päivärytmiä. Se varmistaa jokaiselle lapselle yhden aterian ja yhteisön, jossa huomataan, jos lapsi vaikuttaa tarvitsevan apua.

Koronavirustilanteen myötä Suomen hallitus on tehnyt nopeita päätöksiä, joilla pyritään hidastamaan viruksen leviämistä ja silti säilyttämään lapsen oikeus perusopetukseen kotona tapahtuvan etäopetuksen avulla. Terveydellisessä uhkatilanteessa opetuksen järjestäjien on pitänyt hetkessä löytää uusia tapoja järjestää opiskelemisen ja opettamisen arki. Opettajat ovat rakentaneet vauhdilla menetelmät etäopetukseen, ja vanhempien tehtävänä on ollut tutustua ohjeisiin, joilla auttaa lapsensa etäoppimisen alkuun.

Pienet eivät pärjää yksin

Etäopetuksen toinen viikko on nyt useimmilla alkamassa. Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi hallitus suosittelee edelleen vahvasti, että 1.–3. luokkien oppilaat opiskelevat kotona. Jos vanhemmat eivät pysty heistä päiväaikaan huolehtimaan, lapsilla tulee kuitenkin olla mahdollisuus päästä kouluun.  Hallituksen tarkennetussa linjauksessa on kyse pienimpien oppilaiden turvallisuudesta.

Jo ensimmäisen etäopetusviikon aikana nousi huoli siitä, että osa 7–9-vuotiaista on päivällä kotona yksin vailla mahdollisuutta osallistua opetukseen ja mahdollisesti nälissään. Osa menee suosituksista huolimatta mummolaan hoitoon tai viettää aikaa isoissa ryhmissä leikkipuistoissa tai kauppakeskuksissa. Näissä tilanteissa lasten yksinkertaisesti on turvallisempaa olla koulussa. Iästä ja perhetilanteesta johtuva tuen tarve riitti syyksi pitää koulut näille pienimmille auki.

Kun etäopetus kotona on edelleen ensisijainen vaihtoehto, kouluun menee vain pieni osa alaluokkien oppilaista. Heidät on silloin mahdollista sijoittaa tavallista pienempiin ryhmiin. Tilanne vaatii paljon tarkkaavaisuutta sekä opettajalta että oppilailta On muistettava säilyttää muihin luokassa oleviin riittävä etäisyys, ja samalla tutustua mahdollisesti uusiin ihmisiin; opiskeluryhmähän ei ole välttämättä sama, jossa normaalioloissa koulua käydään.

Kouluruokaa, suojelua ja apua hätätilanteisiin

Jotta poikkeusolojen riskit eivät kasva liian suuriksi perheissä, tarvitaan tukitoimia. Lapsiperhejärjestöt ovat ottaneet asiaan kantaa 20.3.2020.  Tukea on tarjottava perheille, joissa on muutenkin arjen ahdinkoa. Tuen tarvetta lisäävät myös koronaviruksen tuomat taloudelliset huolet ja sairastumiset itsessäänkin.

Järjestöjen kannanotossa todetaan esimerkiksi, että:

  • kouluruokailu täytyy järjestää kunnissa kaikille tarvitseville
  • sivistyspalveluiden ja sosiaalipalvelujen on tehtävä tiivistettyä yhteistyötä
  • lastensuojelun perhetyön tulee toimia digitaalisesti ja/tai puhelimitse
  • on otettava järjestölähtöistä auttamista lisäresurssiksi (esim. etä- ja kriisiauttamisen muodot, joita on lisätty)

Kodin ja koulun yhteistyöstä voimaa

Kodin ja koulun yhteistyöhön on parhaillaan kehittymässä jotakin uutta, kun vuorovaikutus rakentuu vain etäyhteyksien kautta. Tehdään siitä yhdessä mahdollisimman hyvää.

Suuressa osassa perheistä karanteenista on apua: osa onnistuu välttämään tartunnan tai sairastuminen on lievää. Silloin jaksetaan huolehtia myös lapsen koulunkäynnistä. Kukaan meistä ei tiedä, miten koronavirus tulee vaikuttamaan omaan perheeseen lähitulevaisuudessa. On tärkeää rakentaa kotona turvallista ja toiveikasta arkea päivä ja viikko kerrallaan. On tärkeää seurata ja noudattaa viranomaisten suosituksia. Niihin voi tulla muutoksia tilanteen edetessä.

Etäopetus on suuri ponnistus ja vuorovaikutusharjoitus sekä opettajalle että oppilaalle. Kodin ja koulun yhteistyöhön on parhaillaan kehittymässä jotakin uutta, kun vuorovaikutus rakentuu vain etäyhteyksien kautta. Tehdään siitä yhdessä mahdollisimman hyvää.

Olemme kaikille uudessa tilanteessa, jossa taistelemme terveyden puolesta ja tasapainottelemme tavoitteellisen oppimisen ja yhdestä arkipäivästä selviytymisen välillä.  Yritetään tehdä lapsen jokaisesta päivästä sellainen, jossa on aikuisen turvaa ja jotakin hänelle kiinnostavaa tekemistä.  Tarjotaan joku pieni oppimisen oivallus joka päivä. Jos jotakin ei opita juuri tänään, niin sitä voidaan kerrata – joko etäopetuksen käytäntöjen vakiinnuttua tai sitten, kun taas on mahdollista kokoontua luokkiin.

Vanhempainliiton päivittyvää korona uutissivua voit seurata täällä

Lue myös vinkit koululaisten vanhemmille koronatilanteessa

Jaa artikkeli

Lue myös nämä

Uutiset
5.6.2023

Yksikin yksinäinen on liikaa

Opettajien mukaan yksinäisiä nuoria on entistä vaikeampaa erottaa joukosta, sillä käytävillä kaikki tuijottavat pää kumarassa kännyköitään. Yksinäisyyden peittely on tyypillistä meille kaikille, sillä yksinäisyyteen liittyy häpeää siitä, ettei kelpaa sellaisena kuin on. Sosiaalinen media voi tarjota pakopaikan yksinäiselle, mutta samalla sen tarjoamat ”täydelliset” elämät voivat myös syventää riittämättömyyden ja ulkopuolisuuden tunteita.

Blogi Vanhempainliitto
7.9.2021

Kohti uutta

Vanhempainliitto on löytänyt oman paikkansa koulutuksen ja kasvatuksen kentällä, vakiinnuttanut asemansa asiantuntijana ja vanhempien äänenä, vahvistunut vaikuttajana ja kehittynyt järjestönä.