Kodin ja koulun yhteistyötä uudessa tilanteessa

Jenni Helenius
Kirjoittaja on Suomen Vanhempainliiton johtokunnan varapuheenjohtaja


Viime päivinä olemme huomanneet, miten tärkeä peruskoulujärjestelmä on perheille. Koulussa lapset saavat suunnitelmallista, tasavertaiseen kohteluun pyrkivää opetusta.

Koulu jäsentää myös perheiden päivärytmiä. Se varmistaa jokaiselle lapselle yhden aterian ja yhteisön, jossa huomataan, jos lapsi vaikuttaa tarvitsevan apua.

Koronavirustilanteen myötä Suomen hallitus on tehnyt nopeita päätöksiä, joilla pyritään hidastamaan viruksen leviämistä ja silti säilyttämään lapsen oikeus perusopetukseen kotona tapahtuvan etäopetuksen avulla. Terveydellisessä uhkatilanteessa opetuksen järjestäjien on pitänyt hetkessä löytää uusia tapoja järjestää opiskelemisen ja opettamisen arki. Opettajat ovat rakentaneet vauhdilla menetelmät etäopetukseen, ja vanhempien tehtävänä on ollut tutustua ohjeisiin, joilla auttaa lapsensa etäoppimisen alkuun.

Pienet eivät pärjää yksin

Etäopetuksen toinen viikko on nyt useimmilla alkamassa. Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi hallitus suosittelee edelleen vahvasti, että 1.–3. luokkien oppilaat opiskelevat kotona. Jos vanhemmat eivät pysty heistä päiväaikaan huolehtimaan, lapsilla tulee kuitenkin olla mahdollisuus päästä kouluun.  Hallituksen tarkennetussa linjauksessa on kyse pienimpien oppilaiden turvallisuudesta.

Jo ensimmäisen etäopetusviikon aikana nousi huoli siitä, että osa 7–9-vuotiaista on päivällä kotona yksin vailla mahdollisuutta osallistua opetukseen ja mahdollisesti nälissään. Osa menee suosituksista huolimatta mummolaan hoitoon tai viettää aikaa isoissa ryhmissä leikkipuistoissa tai kauppakeskuksissa. Näissä tilanteissa lasten yksinkertaisesti on turvallisempaa olla koulussa. Iästä ja perhetilanteesta johtuva tuen tarve riitti syyksi pitää koulut näille pienimmille auki.

Kun etäopetus kotona on edelleen ensisijainen vaihtoehto, kouluun menee vain pieni osa alaluokkien oppilaista. Heidät on silloin mahdollista sijoittaa tavallista pienempiin ryhmiin. Tilanne vaatii paljon tarkkaavaisuutta sekä opettajalta että oppilailta On muistettava säilyttää muihin luokassa oleviin riittävä etäisyys, ja samalla tutustua mahdollisesti uusiin ihmisiin; opiskeluryhmähän ei ole välttämättä sama, jossa normaalioloissa koulua käydään.

Kouluruokaa, suojelua ja apua hätätilanteisiin

Jotta poikkeusolojen riskit eivät kasva liian suuriksi perheissä, tarvitaan tukitoimia. Lapsiperhejärjestöt ovat ottaneet asiaan kantaa 20.3.2020.  Tukea on tarjottava perheille, joissa on muutenkin arjen ahdinkoa. Tuen tarvetta lisäävät myös koronaviruksen tuomat taloudelliset huolet ja sairastumiset itsessäänkin.

Järjestöjen kannanotossa todetaan esimerkiksi, että:

  • kouluruokailu täytyy järjestää kunnissa kaikille tarvitseville
  • sivistyspalveluiden ja sosiaalipalvelujen on tehtävä tiivistettyä yhteistyötä
  • lastensuojelun perhetyön tulee toimia digitaalisesti ja/tai puhelimitse
  • on otettava järjestölähtöistä auttamista lisäresurssiksi (esim. etä- ja kriisiauttamisen muodot, joita on lisätty)

Kodin ja koulun yhteistyöstä voimaa

Kodin ja koulun yhteistyöhön on parhaillaan kehittymässä jotakin uutta, kun vuorovaikutus rakentuu vain etäyhteyksien kautta. Tehdään siitä yhdessä mahdollisimman hyvää.

Suuressa osassa perheistä karanteenista on apua: osa onnistuu välttämään tartunnan tai sairastuminen on lievää. Silloin jaksetaan huolehtia myös lapsen koulunkäynnistä. Kukaan meistä ei tiedä, miten koronavirus tulee vaikuttamaan omaan perheeseen lähitulevaisuudessa. On tärkeää rakentaa kotona turvallista ja toiveikasta arkea päivä ja viikko kerrallaan. On tärkeää seurata ja noudattaa viranomaisten suosituksia. Niihin voi tulla muutoksia tilanteen edetessä.

Etäopetus on suuri ponnistus ja vuorovaikutusharjoitus sekä opettajalle että oppilaalle. Kodin ja koulun yhteistyöhön on parhaillaan kehittymässä jotakin uutta, kun vuorovaikutus rakentuu vain etäyhteyksien kautta. Tehdään siitä yhdessä mahdollisimman hyvää.

Olemme kaikille uudessa tilanteessa, jossa taistelemme terveyden puolesta ja tasapainottelemme tavoitteellisen oppimisen ja yhdestä arkipäivästä selviytymisen välillä.  Yritetään tehdä lapsen jokaisesta päivästä sellainen, jossa on aikuisen turvaa ja jotakin hänelle kiinnostavaa tekemistä.  Tarjotaan joku pieni oppimisen oivallus joka päivä. Jos jotakin ei opita juuri tänään, niin sitä voidaan kerrata – joko etäopetuksen käytäntöjen vakiinnuttua tai sitten, kun taas on mahdollista kokoontua luokkiin.

Vanhempainliiton päivittyvää korona uutissivua voit seurata täällä

Lue myös vinkit koululaisten vanhemmille koronatilanteessa

Jaa artikkeli

Lue myös nämä

Blogi Vanhempainliitto
23.3.2023

Koulusta lapsen kokoinen – kaikilla asteilla

Vaalit kolkuttelevat jo ovella ja on ollut ilahduttavaa huomata, miten koulutus on noussut merkittäväksi vaaliteemaksi. Myös Vanhempainliitto on laatinut omat vaalitavoitteensa. Tavoitteenamme on lapsen kokoinen, yhteisöllinen koulu, joka antaa parhaat eväät ja valmiudet tulevaisuuteen jokaiselle lapselle. Toivomme, että tulevat päättäjät ja erityisesti hallitusohjelmasta neuvottelevat päätöksentekijät pitävät nämä teemat mielessä. Ja varmistathan sinä, lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista kiinnostunut, että oma ehdokkaasi pitää Vanhempainliiton teemoja tärkeänä ja on niihin sitoutunut.  

Blogi Toinen aste Vanhempainliitto
10.3.2022

Miten tukea nuorta, kun kaikki on aina ihan ok?

Erityisesti näinä aikoina meidän vanhempien ja muiden nuorten kanssa toimivien aikuisten on syytä pysyä lähellä nuoriamme. Ei tyydytä aina siihen “ihan ok” -vastaukseen vaan yritetään päästä hieman pintaa syvemmälle. Tämä vaatii sitä kuuluisaa aikaa ja tilannetajua.