Sanataiteen ammattilaiset tekevät monipuolista lukutaitotyötä lapsia ja nuoria kuunnellen

22.4.2024

Ninni Pehkonen 
Kirjoittaja on Suomen sanataideopetuksen seuran toiminnanjohtaja

Olemme kuulleet ehkä jo kyllästymiseen asti PISA-tutkimuksesta, jonka mukaan suomalaisten oppimistulokset ovat olleet laskusuuntaisia jo vuodesta 2006 lähtien, erityisesti luku-, kirjoitus- ja laskutaidon osalta. Kaikille on siis selvää, että näiden parantamiseksi vaaditaan konkreettisia toimenpiteitä. Tähän lopputulemaan on myös pääministeri Orpon hallitusohjelmassa päädytty.

On olemassa eräs ala, jonka ammattilaisilla on käytössään runsaasti erilaisia työkaluja ja menetelmiä niin luku- ja kirjoitustaidon kehittämiseen kuin mielikuvituksen ja sanavaraston kasvattamiseen. Nämä ammattilaiset osaavat tarjota lapsille ja nuorille välineitä vaikuttamiseen, tulevaisuusajatteluun, uuden luomiseen. Heillä on kyky innostaa lapsia ja nuoria niin lukemaan kuin kirjoittamaan ja näin ollen he ovat merkittävässä roolissa tällä hetkellä erittäin ajankohtaisessa lukutaitotyössä. He eivät niinkään piittaa pilkkujen paikoista, vaan siitä, että lapset ja nuoret tekevät itse, tulevat kuulluksi, tuottavat sisältöjä ja halutessaan saavat niitä myös esille.

Arvaatko jo keitä tarkoitan?

Se, mitä hankkeessa tapahtuu, kuinka heihin kohdistuvaa lukutaitotyötä tehdään ja toteutetaan, on hankkeessa mukana olevien lasten ja nuorten itse toivomaa ja ideoimaa.

Sanataidekasvattajien tekemä lukutaitotyö poikkeaa menetelmiltään luokanopettajien ja äidinkielenopettajien työstä. Molempia tarvitaan. Yhteistyö opettajien ja sanataidekasvattajien välillä on usein hyvin antoisaa ja hedelmällistä. Sanataidekasvatuksen ammattilaiset myös kouluttavat mielellään niin opettajia kuin esimerkiksi kirjastojen työntekijöitä sanataiteen saloihin.

Suomen sanataideopetuksen seura käynnisti viime vuoden puolella opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä erityisavustuksella valtakunnallisen lukutaitohankkeen. Hehkuvat sanat -hankkeessa lapset ja nuoret ovat keskiössä. Se, mitä hankkeessa tapahtuu, kuinka heihin kohdistuvaa lukutaitotyötä tehdään ja toteutetaan, on hankkeessa mukana olevien lasten ja nuorten itse toivomaa ja ideoimaa. Mitä lapset ja nuoret sitten haluavat lukutaitotyöltä? Mikä heitä innostaa ja motivoi sanojen maailmaan, lukemaan ja kirjoittamaan, esittämään omia tuotoksiaan? Tätä selvitetään kaksivuotisessa Hehkuvat sanat -hankkeessa.

Hankkeessa moni toiminto toteutetaan yhteistyössä paikallisten koulujen kanssa. Jyväskylässä alkuopetuksessa ollaan sanojen salapoliiseja. Kuopiossa joukko ammattikoululaisia, yläkoulun erityisoppilaita ja alakoulun S2-oppilaita kerää sanataideopettajan ohjauksessa itselleen sanapankkia ja tutustuu runoteoksiin. Osa oppilaista pääsee myös lavalle esiintymään Kirjakantti-tapahtumassa.

Joensuussa toteutetaan koululehtiprojekteja, ja lehtien sisällöistä vastaavat tietysti oppilaat itse. Lehtiin tulee suomenkielisten juttujen lisäksi myös ukrainan-, karjalan- ja venäjänkielisiä tekstejä ja lehdet pääsevät osaksi Lukuviikolla pidettävää sanataidenäyttelyä.

Turun normaalikoululla ohjatuissa hanketoiminnoissa useat eri kielet sekoittuvat iloisesti keskenään, kun osallistujien äidinkieli vaihtelee suomesta arabiaan ja englantiin. Normaalikoulun opettajaharjoittelijat ovat aktiivisesti mukana muun muassa oppilaiden toivomissa räppipajoissa. Myös Vantaalla 4.-luokkalaiset oppilaat pääsevät esiintymään, kun luetuista kirjoista tehdään kirjavinkkauksia draamallisina esityksinä ja kirjatrailereiden muodossa.

Hankkeessa on myös täysin ruotsinkielistä toimintaa ja se kulkee nimellä “Lysande ord”. Ruotsia äidinkielenään puhuvat lapset ja nuoret ovat innostuneet yhteisöllisestä lukemisesta muiden kirjallisuudesta sekä lukemisesta pitävien lasten ja nuorten kanssa. Näitä kirjallisuuskursseja järjestetään vapaa-ajantoimintana niin kirjastossa kuin etänäkin, jolloin lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus tulla mukaan kirjallisuuskeskusteluihin asuinpaikasta riippumatta.

Tampere saa hankkeen myötä kaksi koulutaiteilijaa, jotka viettävät ensi lukuvuoden ajan muutaman työpäivän kuukaudessa kouluilla. Koulutaiteilijat ovat kuulemassa lasten ja nuorten ajatuksia Tampereelle suunnitellun Tarinatalon tiloihin ja toimintaan liittyen. Lasten ja nuorten kanssa toteutetaan myös heidän oma lukutaito-ohjelmansa, josta selviää, mitä lapset ja nuoret itse ajattelevat lukutaitotyöstä ja kuinka he haluaisivat lukutaitoa edistettävän.

Hankkeen päättyessä kesällä 2025 Hehkuvat sanat -hanketta koordinoiva Suomen sanataidepetuksen seura ja hanketta toteuttavat sanataidekoulut ja -yhdistykset ovat julkaisseet seitsemän lukutaitotyöhön liittyvää menetelmäopasta, jotka ovat kaikkien vapaasti käytettävissä, niin kouluissa, kirjastoissa kuin esimerkiksi nuorisotaloilla.

2020-luvulla monipuoliselle lukutaitotyölle on tarvetta. Sanataidekasvatuksen ammattilaiset ovat mielellään jatkossakin tässä tärkeässä työssä mukana.

Hankkeessa mukana olevat sanataidekoulut- ja yhdistykset:

Jyväskylän kansalaisopiston sanataidekoulu

Sanataidekoulu Aapeli

Sanataideyhdistys Sanaratas

Sanataideyhdistys Yöstäjä ry

Sydkustens Ordkonstskola

Turun Kirjan talo – Bokens hus ry

Vantaan sanataidekoulu

Lisätietoja:

https://sanataide.fi/hehkuvat-sanat/

Jaa artikkeli

Lue myös nämä

Blogi Vanhempainliitto
16.1.2023

Tarvitaan toimintaa, jotta saadaan toivoa!

Perheen, työn, vapaaehtoistyön, opintojen ja harrastusten yhteensovittaminen aiheuttaa väkisinkin suorittamisen tunteen. Tässä riittämättömyyden ajanjaksossa on kuitenkin paljon toivoa. Sitä luo toiminta niin kotona kuin koulussa.

Blogi
17.6.2019

Mikä on koulun lapsikuntoisuus?

Tämä blogi kuuluu SuomiAreena paneeliblogisarjaan, jossa tuodaan esille kaikkien lasten ja nuorten osallisuutta koulussa ja sitä kautta myöhemmin yhteiskunnassa ja työelämässä. Koulu hyvin, kaikki hyvin – kasvaako minusta tulevaisuuden osaaja?paneelikeskustelun järjestävät Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri ja Kuntaliitto Porin SuomiAreenassa Tiistai 16.7. klo 11.30-12.30.