Eriarvoistumiskehitys pitää pysäyttää

6.3.2018

6.3.2018 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle, Suomen Vanhempainliiton näkemys Lapsiasiavaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle 2018.

Vanhempainliitto haluaa nostaa Lapsiasiavaltuutetun kertomuksesta mm. seuraavia näkökulmia esiin:

  • Eriarvoistumiskehitys pitää pysäyttää ja universaalit palvelut tulee taata kaikille.
  • Lapsi-, nuoriso- ja perhepolitiikkaa ohjaamaan tarvitaan kansallinen lapsistrategia.
  • Yleinen, koko opetustoimintaa koskeva laintasoinen säännös, joka velvoittaa
    viranomaisen ottamaan huomioon ensisijaisesti lapsen edun, vahvistaisi tämän keskeisen periaatteen asemaa lasta koskevassa ja lapsiin vaikuttavassa päätöksenteossa.
  • Varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tulee edistää kaikkien lasten ja oppilaiden osallisuutta ja huolehtia siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua toiminnan kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä lasten asemaan liittyvistä asioista.
  • Oppilaiden osallisuutta tulee edelleen kehittää.

LUE LAUSUNTO (pdf)