Vuoroasuminen tulee ratkaista lapsen edun mukaisesti

8.2.2018

8.2.2018 Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lapsi- ja perhejärjestöt korostavat lausunnossaan, että perheen asumisratkaisut tulee perustaa aina lapsen yksilöllisiin tarpeisiin ja lähtökohtana tulee olla lapsen näkökulman huomioiminen ensisijaisena ratkaisuperusteena.

Vuoroasuminen on lapselle vaativa ratkaisu. Asuinpaikan toistuva vaihtaminen edellyttää monia käytännön järjestelyjä, hyvää suunnittelua ja asumisjaksojen aikana tapahtuvien asioiden hahmottamista etukäteen. Vanhempien voi olla kuitenkin vaikea arvioida etukäteen, mitä vuoroasumisratkaisu juuri heidän perheensä arkielämässä merkitsisi ja he voivat tarvita tähän ammattilasten tukea. Järjestöjen mielestä vanhemmille on kerrottava selkeästi ennen vuoroasumista koskevan sopimuksen vahvistamista, mitä vaikutuksia kotikuntalain mukaisella asuinpaikkamerkinnällä on niin varhaiskasvatuksen ja koulun kuin sosiaali- ja terveyspalvelujen määräytymiseen sekä erilaisten tukien muodostumiseen.

LUE LAUSUNTO (pdf)