Lausunnot 2024

Täältä löydät tuoreimmat uutiset, lausunnot ja blogit.

Lausunto Perusopetus Vanhempainliitto
14.3.2024

Lausunto perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen sekä perusopetusasetuksen muuttamisesta

Vanhempainliitto on huolissaan oppimistulosten heikkenemisestä ja pitää tärkeänä, että toimia oppimistulosten parantamiseksi käynnistetään. Perusopetusta tulee kehittää kokonaisuutena, koulutuksen resursseja tulee lisätä, oppimisen tuki on laitettava kuntoon, kouluhyvinvointia tulee vahvistaa ja kotien kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistää.  

Lue

Lausunto Perusopetus Vanhempainliitto
8.3.2024

Lausunto ja kuuleminen: Perusopetuksen oppilaiden kansalliset oppimistulokset PISA 2022 -tutkimuksessa

kodin ja koulun yhteistyön merkityksestä oppimistuloksiin puhutaan vain vähän, vaikka tutkimukset osoittavat tiiviin yhteistyön olevan vahvasti yhteydessä lapsen oppimiseen ja hyvinvointiin.

Lue

Kannanotto Lausunto Vanhempainliitto
29.1.2024

Lausunto luonnoksesta valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi (VANUPO) 2024-2027

Kotien kanssa tehtävän yhteistyön tulisi näkyä VANUPOssa nykyistä huomattavasti vahvemmin. 

Lue