Kolmiportainen tuki mukaan varhaiskasvatuslakiin

24.4.2018

24.4.2018 Sivistysvaliokunnalle

Vanhempainliitto pitää uutta varhaiskasvatuslakia onnistuneena kokonaisuutena. Se korvaa useisiin eri sosiaalihuollon järjestämistä koskeviin lakeihin ja asetuksiin sekä lasten päivähoidosta annettuun asetukseen kuuluneet säädökset uuteen varhaiskasvatuslakiin. Vanhempainliitto olisi kuitenkin toivonut lakiesitykseen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden sekä ryhmäkokojen palauttamista viimeisintä muutosta edeltäneelle entiselle tasolle.

Nykyinen tilanne asettaa lapset eriarvoiseen asemaan riippuen siitä, missä kunnassa he sattuvat asumaan. Lisäksi Vanhempainliitto on pettynyt siihen, että tukeen puuttuvat säädökset puuttuvat lakiesityksestä kokonaan. Vanhempainliitto toivoo, että varhaiskasvatuslakiin säädetään mahdollisimman pikaisesti perusopetuslaissa oleva ns. kolmiportainen tuki. Myös yksityisten varhaiskasvatusyksiköiden on tarjottava riittävä tuki erityistä tukea tarvitseville lapsille. Ei ole lapsen edun mukaista, että lapsi joutuu vaihtamaan varhaiskasvatusyksiköstä toiseen, jos erityisen tuen tarve huomataan (Vanhempainliiton kannanotto 12.12.2017).

LUE LAUSUNTO (pdf)