Kolmiportainen tuki myös varhaiskasvatukseen

16.3.2018

16.3.2018 Opetus- ja kulttuuriministeriölle, lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi

Vanhempainliitto toivoo subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamista. Vanhempien/huoltajien tulee itse voida määrittää varhaiskasvatuksen tarve.

Lapsen varhaiskasvatuksen määrä ei voi olla riippuvainen vanhempien työmarkkina-asemasta tai asuinpaikkakunnasta. Tämä johtaa selkeään eriarvoitumiskehitykseen.

Varhaiskasvatusoikeuden rajauksella ei myöskään ole saavutettu merkittäviä kustannusvaikutuksia. VakaVai tutkimus on nostanut esiin vanhempien kritiikin lasten ja
perheiden tasavertaisuuden vähenemisestä ja lasten vertaissuhteiden pysyvyydestä.

Esityksen suurena puutteena Vanhempainliitto pitää sitä, että siitä puuttuvat lapsen tukea koskevat säädökset eli ns. kolmiportainen tuki, joka tulisi säätää samoin kuin perusopetuslaissa.

LUE LAUSUNTO (pdf)