Lapsipolitiikka hajanaista, sirpaleista ja epäjohdonmukaista

15.8.2018

Lapsia ja perheitä koskevan päätöksenteon yhteydessä on huolehdittava siitä, että päätökset eivät lisää eriarvoistumiskehitystä.

Pienituloisuuden ja köyhyyden lisääntymistä mm. pikkulapsiperheissä ei voida sivuuttaa. Lapsia ja perheitä koskevat universaalit palvelut on taattava kaikille ja niihin on varattava riittävästi resursseja.

Koulutus on tärkeä tasa-arvon vahvistaja ja ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Varsinkin ennen kouluikää saatu varhaiskasvatus ja kasvatuksen tuki tasoittavat lasten perhetaustoista johtuvia eroja.

LUE LAUSUNTO (pdf)