Lausunto perhevapaauudistuksesta

Sosiaali- ja terveysministeriölle
Aihe: Perhevapaauudistus, Suomen Vanhempainliitto 22.10.2019


Perhevapaauudistus on toteutettava tällä hallituskaudella. Uudistuksen pitää helpottaa työn ja perheen yhteensovittamista, edistää tasavertaista vanhemmuutta ja huomioida lapsen etu. Lapsinäkökulman tulee olla valmistelun keksiössä. Uudistusta ei voida valmistella ainoastaan työelämän näkökulmasta.

Riittävän pitkä perhevapaa mahdollistaa lapselle turvallisen hoivan sekä lapsen ja vanhempien välisen kiintymyssuhteen rakentumisen. Laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut edistävät lapsen kehitystä. Perheiden ja pienen lapsen tilanteet ja tuen tarpeet ovat aina yksilöllisiä.

Perhevapaajärjestelmän on oltava yhdenvertainen ja joustava kaikille perheille. Uudistuksessa on otettava huomioon perheiden monimuotoisuus ja erilaiset elämäntilanteet.

Perheiden tilanteet ovat yksilöllisiä, joten on kannatettavaa, että perheillä on vapaasti valittava vanhempainvapaajakso, jonka jakamisesta vanhemmat voivat päättää itsenäisesti. Molemmilla vanhemmilla tulee olla yhtäläinen mahdollisuus perhevapaisiin joustavasti lapsen tarpeet ja perheen aikuisten työtilanne huomioiden. Vanhemmilla pitää olla oikeus valita, missä järjestyksessä vanhempainvapaat pidetään.

Lue lausunto kokonaisuudessaan tästä (pdf)