Lukiokoulutuksen alueellinen saavutettavuus turvattava

17.5.2018

17.5.2018 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

Vanhempainliitto lausuu, että hallituksen esittämille muutoksille tulee turvata riittävä rahoitus, jotta ne muuttuvat osaksi lukioiden arkea kaikkialla Suomessa.

Vanhempainliitto pitää ensiarvoisen tärkeänä, että lukiokoulutuksen alueellinen saavutettavuus turvataan ja jokaisella nuorella on mahdollisuus suorittaa lukio-opinnot kotoa käsin. Myös tällä tavalla vahvistetaan lukiolaisten hyvinvointia ja varmistetaan vanhempien ja kodin tuki lukiolaiselle ja hänen opiskelulleen.

Opintojen ohjausta lukiokoulutuksessa tulee vahvistaa. Erityisesti opiskelijan oikeutta saada tarpeen mukaista henkilökohtaista ohjausta tulee vahvistaa. On tärkeää, että ohjausta suunnataan myös niille opiskelijoille, jotka keskeyttävät lukio-opinnot tai eivät saa jatko-opintopaikkaa ylioppilastutkinnon jälkeen. Henkilökohtainen, säännöllisesti päivitettävä opintosuunnitelma on hyvä työkalu opintojen, ylioppilastutkinnon ja jatko-opintojen suunnitteluun.

LUE LAUSUNTO (pdf)