Lukion opetussuunnitelman perusteet

11.4.2019 Opetushallitukselle

Suomen Vanhempainliitto on antanut Opetushallitukselle lausunnon lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta.

Suomen Vanhempainliitto pitää tärkeänä, että opiskelijoiden
hyvinvointi ja sitä tukeva toiminta nostetaan lukion opetussuunnitelman perusteissa vahvasti esiin. Vanhempainliitto kantaa kuitenkin huolta siitä, miten tärkeät tavoitteet muuttuvat konkreettisiksi toimintatavoiksi paikallisissa opetussuunnitelmissa ja lukioiden kiireisessä, tavoitteita täynnä olevassa arjessa. Kun paikallisissa opetussuunnitelmissa toistetaan usein perusteiden tärkeiksi nostamia tavoitteita ja periaatteita, antavat ne vain vähän konkreettisia välineitä hyvinvoinnin vahvistamiseen lukioiden arjessa.

Vanhempainliitto ehdottaa lausunnossaan, että kodin ja oppilaitoksen yhteistyötä koskevaa osiota päivitetään uusien perusteiden henkeä vastaavaksi. Liitto on kirjannut muutosehdotukset lausuntoon.

Lukiokoulutuksen opintojen ohjausta halutaan vahvistaa. Vanhempainliitto pitää tätä suuntaa tervetulleena ja muistuttaa, että mikäli huoltajat halutaan saada vahvemmin mukaan opiskelijoiden tukemiseen, ohjauksesta viestiminen ja ohjauksessa tehtävä yhteistyö on hyvä kuvata lukion ohjaussuunnitelmassa. Opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma on tärkeä pohja opiskelijan ja vanhempien väliselle keskustelulle myös kotona.

Vanhempainliitto kiittää,  että erityisopetus ja muu oppimisen tuki laajenee lukiokoulutukseen, mutta jää lausunnossaan miettimään, kuka lukiossa ottaa vastuun tuen tarpeen selvittämisestä, tukitoimien suunnittelusta ja niiden käynnistämisestä, ja kenen vastuulla on seurata tukitoimien toteutumista?

Lue lausunto kokonaisuudessaan tästä