Nuorten osallistuminen mahdollistettava

14.3.2018

14.3.2018 Sisäministeriölle, Lausunto rahankeräyslakityöryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi rahankeräyslaiksi

Vanhempainliitto pitää tärkeänä, että rahankeräyslainsäädäntö tukee jatkossakin kolmannen sektorin varainhankintaa ja sen toimintaedellytyksiä säilyttämällä vastikkeettomien rahankeräysten järjestäminen pääsääntöisesti yleishyödyllisten yhteisöjen oikeutena.

Poikkeuksena yleishyödyllisyyden vaatimuksesta rahankeräys saadaan toimeenpanna jatkossakin päiväkodin ryhmän, koululuokan tai vakiintuneen opinto- ja harrasteryhmän opiskelun tai harrastetoiminnan edistämiseen. Rahankeräyslupaa ei tarvittaisi myöskään silloin, kun kyseessä on Suomessa rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön keräys yleisölle avoimessa maksuttomassa ja sisätiloissa järjestettävässä tilaisuudessa, kun keräys järjestetään tilaisuuteen osallistuvien keskuudessa järjestäjän toiminnan tarkoituksen tukemiseksi.

Vanhempainliitto pitää pienkeräysten järjestämiseen suunniteltua lainsäädäntöä pääosin kannatettavana, mutta pienkeräysten järjestämiseen liittyvää täysi-ikäisyysvaatimusta Vanhempainliitto ei katso esitetyssä muodossa tarpeelliseksi. Vanhempainliitto esittää, että ryhmään käytettäisiin samoja ikärajoja kuin yhdistyslain mukaan yhdistyksen perustamiseen, jolloin mukana pitää olla vähintään yksi täysi-ikäinen henkilö, mutta muut ryhmän jäsenet voivat olla 15 vuotta täyttäneitä. Tämä muutos mahdollistaisi nuorten aktiivisen osallistumisen pienkeräysten järjestämiseen.

LUE LAUSUNTO (pdf)