Opiskelijat tarvitsevat henkilökohtaista ohjausta ja oppimisen tukea

7.3.2018

7.3.2018 Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Suomen Vanhempainliitto pitää ensiarvoisen tärkeänä, että lukiokoulutuksen alueellinen saavutettavuus turvataan ja jokaisella nuorella on mahdollisuus suorittaa lukio-opinnot kotoa käsin. Myös tällä tavalla vahvistetaan lukiolaisten hyvinvointia ja varmistetaan vanhempien ja kodin tuki lukiolaiselle.

Vanhempainliitto pitää myös tärkeänä, että lähiopetus on tulevaisuuden lukiossa ensisijainen opintojen järjestämisen muoto. Lähiopetus mahdollistaa vuorovaikutuksen, opiskelijoiden kohtaamisen ja tarvittavan tuen. Yhteisöllisyys ja kaverisuhteet ovat tärkeitä myös opiskelijoiden hyvinvoinnin näkökulmasta.

Oikeudesta saada oppimisen tukea ja erityisopetusta tulee säätää lukiolaissa. Tällä hetkellä tuen tarjoaminen on koulutuksen järjestäjän päätettävissä ja tukitoimet vaihtelevat suuresti. Oikeus oppimisen tukeen kannustaa lukio-opintoihin siirtymistä, vähentää keskeyttämisiä ja varmistaa mahdollisuudet yhdenvertaiseen opiskeluun.

LUE LAUSUNTO (pdf)