Vammaisten lasten kuuleminen ja osallisuus

10.4.2018

10.04.2018 Suomen Vanhempainliiton lausunto luonnoksesta Suomen ensimmäiseksi raportiksi vammaisten henkilöiden oikeuksista
tehdyn yleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpanosta

Vammaisten lasten kuulemiseen ja osallisuuteen liittyen kouluissa ja päiväkodeissa tulisi kehittää käytäntöjä ja keinoja vammaisten lasten osallisuuden ja kuulemisen varmistamiseksi.

Raporttiluonnoksen koulutusta koskeva osio (artikla 24) on vielä useilta osin kesken (esim. uusi opetussuunnitelma, oppilashuolto, opettajien koulutus puuttuvat). Suomen Vanhempainliitto toivoo, että osiossa nostettaisiin esille inkluusion ja lähikouluperiaatteen toteutumisen haasteet. Oppilaan koulupaikkaa -luokkaa ja opetusjärjestelyjä suunniteltaessa lähtökohtana tulee aina olla oppilaan etu. Lasta (hänen kehitystasonsa ja valmiutensa huomioiden) ja huoltajaa on kuultava päätöksiä tehtäessä.

LUE LAUSUNTO (pdf)